4 centrá Reiki. Prečistenie centier. Tvorba vlastnej bioenergie. Zosávanie bioenergie zo živých zdrojov. Tvorba biomagnetu. Tvorba bioelektromagnetu. Magmatické energie. Vyhľadaj zvukovú podobu MP3.

Pokračujeme v základnom nácviku tvorby vlastných bioenergií, ale aj v zosávaní bioenergií z iných živých zdrojov. Tak isto sa usilujeme dávať zosaté bioenergie do spoločnej aktivity, ako je to pri spojení dvoch magnetov. Nie je to celkom ako magnet a jeho magnetické potencie, ale dá sa tento vzor kopírovať. Biomagnetické energie meníme na bioelektromagnetické a točíme ich cez jednu aj druhú ruku, prípadne cez jednu aj druhú nohu. Možná je aj kombinácia ruka – chodidlo. Aby to fungovalo, tak cez jednu ruku do druhej musí prechádzať rovnaké množstvo bioenergie. Teda z ľavej ruky do pravej ruky tečie také isté množstvo bioenergie ako z pravej ruky do ľavej ruky. Pokiaľ to neudržíte, tak pretekanie je slabé a nedostatočné. Pretekanie a jeho silu riadite vzďaľovaním a približovaním rúk alebo chodidiel. Treba si to všetko vyskúšať a hľadať vlastný prístup.

Spomínali sme, že sú vlastne štyri aktívne centrá tvorby Reiki bioenergie. Tieto som nevytvoril ja, ale sme veštecky skúmali Reikistov a nachádzali sme tieto centrá u nich osobne. Nie všetky centrá mali otvorené. Niektorí Reikisti vedia tieto centrá aj na diaľku zablokovať. Takéto niečo pocítili už viacerí Reiki cvičitelia. Bolo sa treba potrápiť s odblokovaním. Na druhej strane som už pomohol Reikistke po zasvätení, keď sa so mnou telefonicky spojila, že je jej zle. Vtedy som použil blokačné techniky.

Blokačné techniky, ktoré praktizujú niektorí Reikisti, ma doviedli k tomu, ako pomocou znakov prečisťovať a otvárať tieto centrá u tých, ktorí ich majú blokované. U každého treba použiť individuálne čistiace znaky. Nedá sa u nich nájsť nejaký spoločný fenomén. Na každé zo 4 centier sa použije úplne iný znak. Prečistené a aktivizované centrá pracujú lepšie a efektívnejšie ako neprečistené.

Dôležité je vždy pred liečením najprv aktivizovať pomocou znakov jednotlivé centrá a začať s tvorbou vlastných bioenergií. K tomu použiť pocit uverenia, že v tom momente robíte ťažkú prácu, váš organizmus je chorľavý, ste fyzicky menší a orgány sú väčšie. Vlastná bioenergia nateká do orgánov účinnejšie. Vlastnú bioenergiu ženiete potom do orgánov kvôli liečbe, prípadne orgán intuitívne preplachujete a vytvorenú energiu používate na ďalšiu liečbu. Takto pracujete aj pri biomagnetizovaní vlastnej bioenergie alebo zosatej energie. To isté platí aj pre bioelektromagnetickú energiu tečúcu cez dve ruky a nohy.

V poslednom cvičení sme všetky 4 centrá napájali na magnetické jadro Zeme. Pocit banského výťahu a 6 000 kilometrov do jadra Zeme. Nasledovala spolupráca so 4 magmatickými znakmi. Každý znak sme cvičili osobitne. Pomáhali sme si predstavami feng shui a to všade tam, kde magma nechcela natekať. Prípadne sme si uvedomovali, kde je sever, juh, východ, západ. Tak isto pomáhali prietoku magmy pocity harmónie v ľavej a pravej časti tela, v prednej a v zadnej časti tela. Bioenergia natekala intenzívnejšie. Postupne si zvykáme na natekanie magmy do orgánov tela.

Nakoniec sme preliečovali aj ostatných či už prítomných, alebo na diaľku. Stačilo zo znakov odstrániť krúžky, ktoré držia bioenergiu v tele liečiteľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.