Autor: Serge Georg
Knižka: Astrální putování
Vydalo: Eko – konzul
Obrázky: použité z knižky

Túto knižku možno považovať za dobre prepracovanú metodiku nácviku techník astrálneho prenikania ľudského Ja do dimenzií ľudskej duše. Autor ponúka, že za tridsať dní sa týmito technikami naučíte prenikať do astrálu. Osobne som túto knižku svedomito precvičoval a za tridsať dní sa mi to určite nepodarilo, ani neviem, že by sa to podarilo niekomu inému. Len tak letmo si spomínam, že jeden ruský ezoterik robil aj zasväcovacie kurzy astrálneho putovania. Takže dosiahnuť túto schopnosť u bežného smrteľníka bude trvať trochu dlhšie, ale to by vás na duchovnej ceste nemalo v žiadnom prípade odradiť. Knižka neberie ohľad na začiatočníkov amatérov a ľudí bez zvláštnych schopností. Ako väčšina takýchto ezoterických knižiek aj táto počíta s tým, že záujemcovia budú už skúsenejší v oblasti ezoteriky. No v zásade je v tejto knižke plno dobrých technických cvičení a tieto sú autorom usporiadané do uceleného meditačného systému, čo treba vysoko oceniť. Autor knižky si dal záležať a pozbieral cvičenia aj od iných autorov. Dokonca dáva iným postupom a cvičeniam vo vlastnej knižke samostatný priestor. Takýto postup nebýva obvyklý. Cvičenia sú rozplánované po jednotlivých dňoch a pravidelne sa v nich opakujú predošlé cvičenia. Začína sa klasickým cvičením pozorovania svojho tela pred zrkadlom a jeho dobre zapamätanie tak, aby ste si ho mohli kedykoľvek predstaviť vo svojich spomienkach. V ďalšie dni sa treba vciťovať do bioenergie vlastného tela, načúvať zvuku svojho srdca, vyciťovať vôňu svojho tela, nevidieť a dotýkať sa svojho tela. Pokračuje sa cvičeniami zo spomienok uložených v hlave. Ďalšie dni pribudnú cvičenia uvedomenia si svojho psychického rozmeru bytia, teda všetky spomienky a tieto sa zhusťujú a rozťahujú. Pribúdajú pocity vznášania sa nad telom. Prehlbujú sa cvičenia pocitu, že vaše spomienky v mozgu sa môžu od fyzického tela odpojiť a putovať. Vaše vedomie putuje do rôznych fyzicky existujúcich miest. V ďalšie dni nasledujú cvičenia emocionálnych spomienok, pokračuje vizualizácia tváre hlavne nad sebou a predmetov okolo seba. Tieto cvičenia pripravujú vašu myseľ na astrálne výkony. V ďalších siedmich dňoch sa učíte svoje predstavy nabíjať sexuálnou energiou, spíte na iných miestach ako obvykle, je tu meditácia v horúcom kúpeli, pri hudobných nahrávkach. Cvičia sa spomienky na intímne chvíle vlastných sexuálnych zážitkov, ktoré dávajú astrálnemu putovaniu priestorovosť. V cvičeniach treba prežívať erotické vášne. Ďalších sedem dní je zameraných do spánkových stavov a ich pozmenenia. Autor je príliš odvážny a nehľadí na možné riziká poruchy hlbokého ľudského spánku. Ide tu o nácvik zvieracieho spánku. Odporúčam postupovať v dlhšom časovom horizonte. Cvičenia vás vedú k odloženiu spánku a prebdeniu celej noci, zároveň začínajú techniky programovania a túženia dosiahnuť astrálne putovanie. Sexuálne techniky idú k spomienkam na orgazmus a ejakuláciu. Nájdete si tu aj cvičenia vedúce do sveta zvierat, čo je zaujímavá technika pre nácvik prenikania do zvieracej mysle. Celkovo možno túto knižku od horeuvedeného vydavateľstva považovať za dobre a kvalitne prepracovanú. Škoda, že takýchto knižiek je na knižnom trhu pomenej. Každému, kto sa odhodlá cvičiť podľa tejto knižky, prajem dosiahnutie vytúženého cieľa.

Pridaj komentár