V tejto meditácii je najlepšie, aby ste zašli do prírody a usadili sa na pripravenú podložku. Môže sa stať, že vám nevyjde čas, vtedy je vhodné si v mysli predstavovať obrázky z prírody, môžu byť aj obrázky z dovoleniek.

Môžete si pustiť aj nahrávku s vtáčím spevom alebo zvukmi prírody. Pokúsime si navodiť pocit, že sme určitý druh zvieraťa. Takto sa spoločne pokúsime lepšie zjednotiť s prírodou. Keď sa nám to podarí, tak sa začneme sústrediť na tvorbu a udržanie vlastnej bioenergie okolo svojho zvieracieho tela.

To, čo tu vytvárame, je v ezoterizme známe ako aura. Po chvíli koncentrácie na auru si začneme predstavovať, ako si na seba dávame masku, ako si na seba dávame prikrývku hlavy. Takto si každý z nás predstaví kompletné oblečenie typické pre šamanov, ale zároveň charakterizujúce aj naše vnútro.

Všetky tieto cvičenia robíme v predstavou v bioenergetickom obale aury okolo fyzického tela. Keby sme žili v dobe rozkvetu šamanstva, tak by sme si pokrývku hlavy, masku a celé oblečenie vytvorili z prírodných zdrojov. V dnešnej dobe to budeme robiť imaginárne predstavou týchto náležitostí s tým, že ich formujeme z bioenergie aury. Pokiaľ sú tieto cvičenia pre vás náročné, tak na začiatok si stačí iba čítať tieto príspevky, prípadne si voľne predstavovať, z čoho by ste si vy vytvorili takéto oblečenie. Keď ste zdatný v kreslení, tak si svoje oblečene môžete nakresliť. V prípade, že šamanstvo chcete cvičiť klasickým spôsobom, tak je dobré si šamanské oblečenie fyzicky zhotoviť.

Majte na zreteli, že toto oblečenie by malo vystihovať vaše vnútro a dosiahnutú úroveň. Po čase, keď svoje šamanstvo zdokonalíte, tak zmeníte aj svoje oblečenie. Spoločne sme si naladili svoje mysle na prírodné vnímanie šamana, vytvorili sme si náležité oblečenie a pripravujeme sa v predstavách vidieť iniciačné obrady jakutských šamanov. V predstavách a formovaním zhustených bioenergií aury si vsugerujeme, že sme zomreli. V mysli zmeníme polohu na vodorovnú alebo stočenú do klbka. V predstavách vnímame príchod duchov a títo nás každú noc zabijú. Každé ráno ožívame a počas noci nás zabíjajú.

Týmto bioenergetickým predstavám treba čo najlepšie uveriť. Vytvoríte si predstavu duchov, ktorí majú v rukách železné háky, kosti očistia, mäso zoškrabú, naše údy oddelia. Kosti pozbierajú a spoja železom. Toto sa opakuje každú noc a môže to trvať aj sedem nocí. Treba si uvedomiť, že toto sú vlastne meditačné cvičenia a nácvik šamanských schopností. Keď som tieto postupy čítal prvýkrát, tak som si nedokázal uvedomiť, že tieto plastické predstavy o zabíjaní a duchoch by mohli byť vlastne meditácie. Keď som tieto predstavy dlhšiu dobu cvičil, tak som to pochopil. Práve takýmito predstavami naladíte svoju psychiku na psychiku šamana. V ďalšej šamanskej technike si predstavujete a preciťujete v šamanskom oblečení Dravca Matku, ktorá sa podobá veľkému vtákovi, má železný zobák, zahnuté pazúry a dlhý vtáčí chvost. Máme pocit, že sa objavuje každé ráno pri našom narodení, počas dňa dorastieme a večer nás tento vták zabíja.

Zoberie nás do zobáka a odnáša do pekla, kde dospievame. Máme pocit, že ležíme na vetvách kozmického stromu. Keď dospejeme, tak nás vták prinesie na zem a roztrhá na drobné kúsky. Všetko si precízne predstavujeme a bioenergeticky zhmotňujeme v aure okolo fyzického tela. Objavujú sa duchovia a každý zje niekoľko kúskov z nášho tela. Potom nasleduje opačný pochod, objavujú sa kúsky našich tiel, kostí a spomienok. Takto nám duchovia dávajú schopnosť liečiť všetky choroby. Takto si spoločne precvičíme základné iniciácie jakutských šamanov. Musíme to spoločne cvičiť pri jednom cvičení dovtedy, kým nenastúpi stav tranzu. Teda je možné, že cvičenie môže trvať aj hodinu.

Keď zvládnete základné cvičenia, tak je žiadúce, aby si každý z nás upravil tieto základne verzie podľa svojho naturelu a individuálneho prístupu. Vlastné cvičenia cvičte vždy do stavu extázy. Vlastné predstavy sa môžu vyjadriť aj predstavou šamanského tanca. Tí, ktorí majú pohybový talent, môžu predstavy jakutských iniciácií aj odtancovať jednoduchým šamanským tancom. Účinky sa potom zvyšujú.

Pridaj komentár