Budeme sa venovať energetickému systému Reiki, ktorý speje do magmatických jadra Zeme, ktoré má svoje magnetické potenciály. K Reiki pridávame nácvik schopností senzibilov, ktorí dokážu cítiť, vnímať a počúvať energie tvoriace sa v bunkách tela, ale aj prietoky magnetických energií magmatického jadra Zeme. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V Reiki sme prešli už dlhú cestu, ktorej cieľom je spoznať, ovládnuť a využiť energetické náležitosti Reiki pre duchovnú cestu. V prvom rade si treba uvedomiť, že všetko živé produkuje určitú energiu. Ľudské telo môžete považovať za elektrolytický roztok, v ktorom sa neustále produkuje určitá energia. Tak isto sa vie, že energiu sú schopné produkovať aj samotné bunky zo svojho vnútra. Nesporne sa energie tvoria aj pri trávení stravy. To sú všetko vnútorné zdroje.

Tu by som uviedol príklad masérov, ktorí pri masírovaní dávajú masírovanej osobe cez ruky energiu z vlastného tela. Teda v sebe produkujú bioenergiu a túto prenášajú na masírovanú osobu. A takýto postup často ničí masérov, lebo prílišná produkcia vlastnej energie pre iné osoby poškodzuje fyzické a psychické zdravie. A preto je vhodnejšie, aby si takáto osoba spravila kurz Reiki a nechala sa zasvätiť.

Výhodou zasvätenie je, že sa dotyčná osoba naučí pracovať nie s vlastnou energiou, ale s magnetickými energiami magmatického jadra Zeme a takto si uchráni svoje zdravie a dlhovekosť. Zasvätenie Reiki umožňuje napojenie na magnetické prúdenie, ktoré preniká všetkým živým aj neživým. Myseľ zasvätenca otvorí spomienky na zasvätenie a po chvíli pracuje s týmito silami, ktoré tečú okolo takejto osoby do masírovanej osoby. No niektorí reikisti si to, ako sa hovorí, zľahčujú a na diaľku alebo bezprostredne odoberajú energiu aj zo živých ľudí a zvierat. Na mieste je morálna stránka takéhoto prístupu. Preto po zasvätení Reiki by si mal každý vytvoriť vlastný systém, ako sa napájať na magnetické sily Zeme. Používať vlastné upravené znaky a vlastné predstavy. Predíde tak k prepojeniu s inými reikistami na diaľku.

Teda efektívne Reiki je vlastne práca s magnetickými energiami magmatického jadra Zeme. Ale magnetizmus Zeme tvorí aj jedinečný fenomén, zapisuje magnetické prieniky cez živý organizmus. Magmatické jadro a jeho vyžarovanie má vlastnosť archivovať všetky aktivity človeka a zvieraťa. Nie v podobe obrázkov, ale magnetických zápisov, ktoré sa potom veštecky dajú dekódovať.

Tak isto magnetické energie magmatického jadra Zeme majú v sebe rôzne anomálie a rôzne poruchy. Teda psychické prepojenie môže posilňovať dynamiku prietoku energií cez ľudské telo. Senzibil bude dobre vedieť, o čom hovoríme, keďže dokáže prečítať prietok magnetických energií cez podložia do obydlia.

Senzibil na spôsob feng shui dokáže vycítiť, ako magnetické vyžarovanie ovplyvní rozloženie predmetov v danom dome alebo byte.

Senzibil na spôsob prútikára dokáže registrovať magnetické prietoky z magmatického jadra Zeme rovno cez objekty ako je voda, zlato, nafta alebo určitý kov a podobne.

Senzibilné veštice nechodia čítať spomienky ľudí do ich hláv, lebo to je dosť ťažké a problematické. Radšej o človeku chodia zisťovať do magnetických polí, kde sa o človeku v podobe magnetických zápisov zapisuje všetko počas jeho života.

Na to, aby ste sa dostatočne aktívne mohli napojiť na magnetické sily z magmatického jadra Zeme, je dobré mať zasvätenie, ale aj klasickú prax s magnetmi alebo magnetickými cievkami. Prax a meditácie na prírodný magnetovec alebo umelý magnet jednoznačne umožňujú kvalitné napojenie na magnetické sily. Potom je potrebné, aby ste sa naučili koncentrovať na hormonálne žľazy tela. Tadiaľto vedie priama cesta k magnetizmu Zeme. Dobrá je aj sugerácia a uverenie, že všetky hormonálne žľazy sú uložené v brušnej oblasti alebo na viacerých miestach tela.

Pri senzibilnom Reiki platí zásada, že do hlavy sa nesmú dostávať a hromadiť žiadne energie, hlava musí zostať veštecky ladená a nízko energetická. Toto mnoho reikistov nerobí, a preto sa nemôžu stať vešteckými senzibilmi a prútikármi. Jednoducho zabudnite na svoju hlavu a všetko riaďte z brušnej oblasti. A neustále sa usilujte odsávať energiu z hlavy predstavou, že ju nemáte, všetko robte v tele. V tomto prípade dokážete pracovať v hlave veštecky a naučiť sa čítať to, čo je zapísané v magnetických poliach Zeme.

Potom je možné prelievať a hromadiť magnetizmus Zeme v sebe a preliečovať sa. Môžete si našúchať ruky a prikladať na telo s predstavou aktívnej práce a koncentráciou na zasvätenie a nervové zakončenia vo svaloch.

Pridaj komentár