Požiadali ste ma znovu o veštecký profil zdravia. Pomáhali ste iným a zabudli ste na seba. Budete mať čo robiť, aby ste sa dali do poriadku.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo 5 neurónových oblastí. Stav ako u 100 ročnej zdravej osoby. Váš vek je 56 rokov.Totálny nedostatok a prepad vitamínu U. Kyvadlo neobkreslilo ganglie. Stupeň chorobnosti 72, čo je bežiaca choroba. Stav buniek ako u 100 ročnej osoby. V oblasti herpetické vírusy a silná aktivita. Liečba tonikom, chinínom a podobnými látkami urýchlene. Riaďte sa pudom sebazáchovy.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervové dráhy. Chorobnosť 42. Príčinou je totálny nedostatok vitamínu E v tele. Treba dostať cez kožu aj stravou do tela. Stav nervstva ako u 100 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 52, čo je bežiaca choroba. Nedostatočná údržba. Totálny nedostatok C vitamínu cez kožu. Rozdrvené hrozno na kožu, jablká a glukózový cukor. Riaďte sa pokynmi pudu sebazáchovy.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo, stav ako u 100 ročnej osoby. Zavápňovanie kĺbov. Stav rozpadávania. Nadváha a pohyb z kĺbov a nie zo svalov.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou sú herpetické vírusy. Sú zničené v tejto oblasti, ale značne všetko poškodili. Stav ako u 100 ročnej osoby. Kmeňové bunky sú vyčerpané. Náhradné sú k dispozícii, ale spia. Treba ich aktivizovať. Masáž na všetky spôsoby.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo neobkreslilo nič. Stupeň chorobnosti 72, čo je už bežiaca chorobnosť. Napadnuté kmeňové bunky. Riziko vysoké. Stav ako u 150 ročnej osoby. Obrázky madony s deťmi. Nutná protirakovinová kúra. Jediné šťastie, že kmeňové bunky boli vyčerpané a napadnutie nemá zhubný dosah.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42, čo je začínajúca choroba. Stav ako u 60 ročnej osoby. Kmeňové bunky vyčerpané.

Geriatrická diagnostika mozgovomiešny mok, orgány tela: kyvadlo síce všetko obkreslilo, ale všade sú vyčerpané kmeňové bunky. Iba v maternici nie. Stav ako u 100 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo neobkreslilo, stupeň chorobnosti 24, čo je začínajúca choroba. Tuk tvorí 12 toxických látok, ktoré devastujú lymfatické riečište.

Pridaj komentár