Budem pokračovať v snových meditáciách, ktoré majú za úlohu účinne a efektívne kontrolovať dianie v tejto oblasti mozgu. Pokročíme v nácviku snových techník.
Na začiatok tejto meditácie je potrebné sa skoncentrovať do stredného mozgu respektíve na jeho povrch, kde je tak isto vrstva neurónov. Stredný mozog je zmenšenina veľkého mozgu. Ide vlastne o zvierací mozog, ktorý sa vývojom ľudstva vyvinul na veľký mozog. Štruktúry stredného mozgu zostali. Dobre si ho môžete predstaviť, keď budete študovať zvierací mozog. Má veľkosť zovretej päste. Nachádza sa nad predĺženou miechou asi v strede hlavy. Keď ste v bdelom stave, tak na jeho povrchu, ktorý si musí každý nájsť sám, nájdete množstvo rotujúcich špirál. Skontrolujete, či všade máte samé špirály a či jedna malá plocha má kľudné miesto bez pohybu. To je spojka vášho denného vedomia na nočné vedomie. Pokiaľ sa takáto tichá plocha bez pohybu nenachádza, tak ju musíte vedome vytvoriť. Pokiaľ je týchto tichých plôch počas dňa veľa, tak sa ich usilujte zlikvidovať. Tak isto si želajte, aby v noci zostala jedna špirála v danom mieste ako spojka denného vedomia a vášho snového vedomia.
V ďalšej meditácii sa skoncentrujeme na plochu, ktorá sa netočí a je tichá. Toto je miesto prieniku do snovej mysle. Dôkladne sa sem skoncentrujete a odtiaľto na dobu meditácie zrušíte všetky špirály a vytvoríte stav, ktorý sa veľmi intenzívne podobá nočnému stavu. Keď si tento stav navodíte, tak môžete začať pracovať v snovej mysli. Opýtate sa do snovej mysle, napríklad sa opýtate, či sú vaše sny oneskorené o mesiac. Chvíľu počkáte a začnete tušiť určitú odpoveď. Pocítite odpoveď áno. Intenzívne sa skoncentrujete so želaním, aby sa omeškanie odstránilo. Cítite, ako keby sa v snovej mysli niečo dialo k zmene súčasného stavu. Všade udržujete stav bez špirál a úplne ticho ako na vodnej hladine. Položíte otázku: kto má v noci ovplyvňoval ? Chvíľu počkáte a potom pociťujete alebo tušíte určité osoby. Zistíte, či to bolo v dobrom alebo v zlom. Dovnútra snovej mysle programujete bloky proti negatívnemu programovaniu a nutnosti v moment programovania sa prebudiť a zasiahnuť. Môžete klásť ďalšie otázky a zisťovať napríklad: či vás sny liečia, či vaše sny riešia vaše problémy, či ovplyvňujú vaše okolie, či vás vedú k úspechu, či je váš spánok dostatočne regeneračný, či vás sny celkovo podporujú. Ja osobne som napríklad zistil, že moje sny idú proti mne a brzdia moje meditácie. Starajú sa, aby som to, čo nameditujem, stratil. Keď to viem, tak sa na danú skutočnosť zameriam a dôsledne prinútim sny, aby realizovali moje zámery. Po ukončení cvičenia vrátim neuróny stredného mozgu do normálneho stavu, všade budú špirály a iba na jednom až dvoch miestach nechám plochy bez špirál. Teda budem sa snažiť udržať spojku medzi denným a nočným vedomím cez tiché plochy.
Využite snové meditácie na úspešnejší život. V Psyché poradni ma môžete požiadať, aby som vám spravil veštecký profil snového podvedomia. Stretneme sa znovu o mesiac pri ďalšej snovej meditácii.

Pridaj komentár