Budem tu viesť filozofickú úvahu nad uplatnením pojmu bytie v ezoterickej praxi. Tak isto budem definovať pojem bytie ako filozofickú veličinu.
Bytie je filozofický pojem, ktorý vzišiel z prírodných vied. Možno ho definovať ako všetko, čo existuje v ľudskej mysli, aj mimo ľudskej mysle. Je absolútne jedno, či je to pravda alebo nie je to pravda, či je to hmotné alebo nehmotné, či to niekto videl alebo nikdy neuvidí. Je jedno, či to je fyzický objekt alebo myšlienka. Teda všetko a aj nič musí spadať pod pojem bytie, aj keby to bol totálny nezmysel. Keď poviem bytie je hovadina alebo maslo na hlave, aj tak to bude vždy a všade bytie. Keď poviem nebytie, tak to sú iba formy bytia. To je všeobecné vymedzenie bytia ako filozofického pojmu z mojej strany. Činím tak, aby bol tento pojem pojmov jasný ako britva na krku.
Pokúsim sa aplikovať tento filozofický pojem na ezoteriku. Teda ezoterika je určitá množina bytia. Pokiaľ nevznikol druh človek, tak formou tohto bytia, teda ezoteriky, bolo nebytie. Až historický zrod priniesol bytie ezoteriky. Keď ľudský rod vyhynie, tak znovu vojde ezoterika do svojej formy a to je nebytie ezoteriky. Z historického hľadiska je bytie vymedzeného okruhu ezoteriky súhrnom rôznych foriem jeho prejavov. Každé historické obdobie ľudstva a každý územný koordinát má svoje špecifické formy prejavov ezoterizmu. Formou ezoterizmu je napríklad špiritizmus. Formou ezoterizmu je šamanizmus, náboženstvo, veštenie, Reiki. Takto by sme mohli vymedziť rozhodujúce ezoterické smery a hnutia, ktoré sa v určitej podobe zachovali až do dnešných dní. Tieto všetky formy ezoterizmu, ktoré boli, sú a budú, tvoria obsah bytia. No obsah ezoterizmu je vo forme nebytia. Neboli vedecky stanovené všeobecné zákonitosti tak, ako to je pri prírodných vedách. Pojmový aparát vedy a vedeckých disciplín je jasne definovaný a sú určené aj pravidlá overenia. Vedecké overovanie, vedecký dôkaz, vedecká terminológia a ďalšie a ďalšie normy a normatívy vedeckého bádania. Pojmový aparát ezoteriky bol doteraz iba subjektívnym vyjadrením geniálnych osobností alebo skupín ezoterikov. Ich zistenia a osobné poznatky neboli podrobené krutosti vedeckých spôsobov. Artistoteles by sa v hrobe obracal nad ezoterikou. Musíme konštatovať, že súčasná a aj ezoterika minulosti má subjektívny obsah ako reálne bytie. No toto bytie skrýva aj nebytie vedeckejšie prístupu k problematike ezoteriky. Obsah dnešnej ezoteriky nie je formovaný vedeckým spôsobom myslenia. Preto som si stanovil zmeniť nebytie vedeckého obsahu ezoteriky na bytie vedeckého obsahu. Samozrejme, že moje snaženie bude naberať vedecký rámec ezoteriky v postupnej kvantite, ktorá bohužiaľ za môjho života nevojde do novej kvality vedecky podloženej ezoteriky. Ja sa môžem pokúsiť o kvantitu, tým, že do ezoteriky budem zavádzať nepriame vedecké metódy ako je anatomický slovník, psychiatrický slovník. Ďalej nebudem cvičiť ezoteriku podľa toho, čo cítim, ale podľa skúsenosti a poznatkov, ktoré získali viacerí meditujúci okolo mňa. Nepraktizujem vlastnú cestu, ale cestu spoločne získaných ezoterických skúseností a túto skúsenosť dôsledne konfrontujem s medicínskou patológiou. Napúšťanie patológie či už fyzickej, alebo psychickej je kľúčová metóda pre vedeckejší obsah ezoteriky. Možno je nepríjemná a esteticky nemožná, ale zato má svoju vedeckú hodnotu. Rozdelenie ezoterických stavov a ezoterických techník a ich čelných predstaviteľov kľúčom anatomickým a patologickým dáva ezoterike väčšiu serióznosť.

Pridaj komentár