Zasvätenie sa venovalo prebratiu skúseností a poznatkov od tých, ktorí mali kozmické vedomie od narodenia a neboli schopní vnímať, čo sa deje okolo nich. Jednoducho boli psychicky mimo planétu Zem. Svojou psychikou prenikali cez 100 000 km atmosférického obalu. Od narodenia ich psychika dokázala prekonať magmatické sily Zeme. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj Kozmos sekcii MP3. Fotografie zo zasvätenia vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Na začiatku cesty ku kozmickému vedomiu sme veštecky diagnostikovali kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ako 4 mesiace a ich psychika sa zásadne pozmenila. Potom sme diagnostikovali osoby, ktoré sa narodili s kozmickým vedomím matkám, ktoré boli počas tehotenstva hyperaktívne a nekľudné. Narodené deti majú schopnosť psychicky prenikať do astronomického kozmu a často si to ani neuvedomujú. Potom sme diagnostikovali osoby v ústavoch, ktorých psychika prenikala do kozmu. Naučili sme sa na diaľku spojiť s týmito osobami a sugeratívne uveriť, že ich psychiku máme aj my osobne. Začína výcvik kozmického vedomia.

Cieľom kozmickej ezoteriky je postupne uvoľniť psychiku do kozmického priestoru okolo planéty Zem. Potom prenikať do planét a priestoru slnečnej sústavy. Potom do súhvezdí našej Galaxie. Potom do iných galaxií okolo našej Galaxie. Nakoniec ešte ďalej ako 20 miliárd svetelných rokov. Tento výcvik má za cieľ psychicky vyhľadať a spoznať iné organické prejavy života v kozmickom priestore.

Základom výcviku je sugerácia kozmického vedomia. Predstavy života labyrinte. Potom spomienky zo života uložiť okolo každého orgánu tela. Potom všetky sexuálne spomienky uložiť okolo hormonálnych žliaz tela. Následne uvoľňovať silu zemských magmatických síl vo vnútri tela na psychické prejavy, ako niečo vidieť a niečo hmatať. Pri výcviku si treba dávať pozor, aby ste necvičili do vlastných fantázií v hlave, aby ste psychicky neprenikali do obrázkov o kozme pred sebou, aby ste klamne neprenikali do aury okolo vás alebo do fantázie inej osoby. Môže sa stať, pokiaľ ste prežili klinickú smrť alebo ste prešli sugeratívnym výcvikom, že psychicky budete prenikať do sveta mŕtvych a tu treba vedieť prejsť z tejto dimenzie do dimenzie živého kozmu. Do kozmického priestoru možno prenikať aj cez iné živé osoby a to na diaľku. Do kozmického priestoru možno prenikať aj cez magmatické polia iných planét. V magmatických poliach iných planét je vždy zapísané, kto z ľudí alebo inej organickej živej hmoty mimo kozmos sem prenikal. Treba si dať pozor, aby ste namiesto do astronomického kozmu neprenikali do snových spomienok. V snoch sa to dosť podobá na planéty v reálnom kozme. Tak isto treba zvládnuť schopnosť vešteckého vnímania psychického prieniku do kozmu. Táto schopnosť je uložená v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy.

Proces zasvätenia dovoľuje prenikať do kozmického priestoru efektnejšie a rýchlejšie. Stačí si nahodiť spomienky na zasvätenie a všetko ide jednoduchšie. Cieľom zasvätenia bolo aj prevzatie skúseností tých prírodných šamanov, ktorí mali aj v dospelosti veľkú detskú žľazu a robili rituály s predstavami o hviezdach. Najčastejšie s kamienkami a palicou. Takíto šamani vytvorili v sebe informačné pole nabité planétami a hviezdami. Aby sa to jednoduchšie predstavovalo, dávame tomu predstavu postavy anjela, ktorá sa podobá detskej kresbe. Po smrti takéhoto šamana sa anjelské informácie oddelia a sú uložené vo svete mŕtvych. Možno ich veštecky vnímať ako postavičky anjelov veľkosti 100 000 kilometrov zvyčajne od povrchu Zeme po horný okraj atmosféry. Pracujeme iba s anjelskými sférami, ktoré sú biele, priesvitné, zlaté, diamantové a pulzačné. Sú aj sivé a čierne, ale tieto sú už poznamenané túžbami ľudí robiť si veci po svojom alebo dokonca deštruktívne. Biele anjelské sféry, ktoré sú nabité magickými rituálmi, boli vytvorené tak, že dotyčný šaman plne poslúchal anjela a nerobil si nič po svojom alebo za určitým cieľom. Potom sa všetko robí úspešnejšie a v súlade so zámermi univerzálnych zákonitostí.

Pre zasvätenie sme vybrali tých zasväcovateľov, ktorí v tejto oblasti boli jedineční, ale hlavne vďaka ich chorobnému stavu. A teda ich schopnosti boli patologické a nedovoľovalo im to žiť ako normálnym ľuďom. Buď boli zabijacky agresívni a ničili, čo sa dalo, alebo sa neustále stáčali do určitých čudesných pozícií. Tieto pozície alebo zabíjanie ľudí im dovoľovalo ešte intenzívnejšie byť stále psychicky v kozme a nevnímať, čo sa deje na planéte Zem. Často ich zatvárali a izolovali. Jedinečné prejavy kozmického vedomia sú v Južnej Amerike. Títo jedinci boli často v kómatických stavoch a boli často znetvorení. Málokedy boli na prospech svojmu okoliu. Aj keď niekedy boli uctievaní. Tieto osoby psychicky často prenikali iba do oblasti jednej planéty, málokedy do celej slnečnej sústavy. Okolo orgánov tela mali iba spomienky na prieniky na planéty, lebo psychicky sa nezaujímali o to, čo sa deje okolo nich tu na planéte Zem.

Miestnosť, v ktorej sa odohrávalo zasvätenie, sme upravili ako kultovú stavbu, ktorá dovoľuje efektívnejšie zasvätenie. Kultová stavba sa vytvorí intuitívne a všetko na základe magického spôsobu myslenia. Na stenu sa dajú vybraté obrázky o planétach našej slnečnej sústavy, obrázky anjelov a stigmatikov. Na nohy stolov sa pripevnia palice a na tieto palice sa pripevnia lepiacou páskou kamienky. Zo stropu sa potom v lepiacej páske spustia kosti a malé sviečky. Každý účastník si vyhotoví palicu a na ňu lepiacou páskou pripevní kamienky. Palica slúži ako pomôcka na udržanie kozmickej koncentrácie. Zasväcované osoby si mentálne v predstavách vytáčajú a deformujú telo ako je to potrebné. Zároveň sa 7. neurónových oblastiach nalaďujú na prítomnosť bielych anjelských síl. Teda oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a jadrá všetkých buniek.

Zasvätenie vedie Saša Pueblo, ktorý ako médium dostane do seba zo sveta mŕtvych spomienky mŕtvych kozmických šamanov a pod ich vplyvom robí niečo ako odtlačok ich schopností do psychiky zasväcovanej osoby. Zasvätenie sa musí robiť do prírodného vedomia. Zasväcované osoby si nasugerujú, že nevedia čítať, písať a premýšľať a sú súčasťou prírody. Nerozlišujú medzi sebou a zvieraťom. Cítia sa ako spoločné osoby. Zasvätenie nemožno robiť do dnešného vedomia, kde sú neuróny zopnuté k rozumovosti. Zasvätenie sa nedá robiť do vedomia pravekého človeka, ktorý má vedomie zúžené na vykonanie jednej činnosti a má tendenciu robiť monotónny stupňujúci sa tranz. Teda niečo ako rytmické údery.

Najčastejšou chybou pri zasvätení bola prílišná snaha zasväcovaných osôb, aby boli v kozmickom priestore celou psychikou. Treba postupnosť pri dostávaní psychiky do kozmického priestoru. Často zasväcované osoby nevedeli dodržať postup, že sú osoby, ktoré preberajú systém iných osôb a až keď prejdú zasvätením si môžu spôsoby upravovať. Saša Pueblo po zasvätení musí zo seba vrátiť spomienky mŕtvych kozmických šamanov do sveta mŕtvych. Keby tak neurobil, poškodil by si psychiku.

Tu uvádzame kozmických šamanov s veľkou detskou žľazou, ktorí mali kozmické vedomie a aj v dospelosti mali túto žľazu. Títo šamani trvalo robia rituály s predstavami planét a hviezd. Robia to tak, aby to robili univerzálne a bez vlastného zasahovania. Je to prvé zasvätenie, kde ide hlavne o naladenie sa na kozmických anjelov.

1. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,Q).Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Psychicky prenikal do planéty Slnko a jeho okolia. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych.

2. Z oblasti Nový Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,N). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Hlavne tancoval a pozoroval hviezdnu oblohu. Dával si na seba kvety a bahno. Sám zo seba robil kultovú stavbu.

3. Z oblasti Veľké Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Aj v bežných veciach videl hviezdy. Do korún stromov kládol rituálne kamene. Psychicky navštevoval všetky planéty slnečnej sústavy.

4.Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G).Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Manipuloval so skalami v jaskyni. Navštevoval alebo psychicky žil v priestore okolo planéty Zem.

5. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10, E). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra o veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Žil 5 rokov pred naším letopočtom. Staval si kultové stavby z kolov a kameňov.

6. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C).Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra o veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Mal často kómatické stavy. Starali sa oň a uctievali ho. Psychicky žil v celej slnečnej sústave.

7. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,L).Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra o veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Žil 14 000 rokov pred naším letopočtom. Museli ho držať v drevenej klietke. Navštevoval psychicky hlavne planétu Merkúr.

8. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Žil asi v roku 1900 nášho letopočtu. Staval niečo ako kultové stavby, drevo a kameň.

9. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Žil asi 50 000 rokov pred naším letopočtom. Svoje telo mal neustále v rôznych pozíciách. Bol úplne šialený.

10. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F).Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Anjelská sféra veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Mozoček v zadnej časti hlavy mal vytočený na vnímanie kozmu a menej dovnútra. Nedokázal vnímať kozmos na základe obrazov, ale znakov. Psychicky žil v celej slnečnej sústave. Prešiel aj klinickou smrťou a aj sem do sveta mŕtvych prenikal.

11. Z oblasti Ďaleký Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,C). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Prenikal psychicky do celej slnečnej sústavy. Posilňoval sa rôznymi drogami a totálne zošalel.

12. Z oblasti planéty Neptún. Kostné pozostatky sú rozložené. Anjelská sféra veľkosti 100 000 kilometrov je v tejto oblasti. Kozmické vedomie. Veľká detská žľaza v oblasti hrudnej kosti aj počas dospelosti. Magické rituály na hviezdy a vytvorenie anjela kozmu vo svojom tele počas života. Po smrti odpojenie a do sveta mŕtvych. Mal extréme zdeformovanú lebku od narodenia. Prenikal do celej slnečnej sústavy.

V poobedňajších hodinách nasledovalo druhé zasvätenie. Do zasvätenia boli vybratí jedinci, ktorí najdynamickejšie prenikali k jednotlivým planétam slnečnej sústavy. Nie vždy pod dozorom a vedením anjelských bielych sfér.

Planéta SLNKO.
1. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Pracoval s odrazom hviezd od vodnej hladiny.

2. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Mal dve figúrky – veľkú a malú, ukladal ich do svetla cez otvory v jaskynných priestoroch.

3. Z oblasti Sev. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Pracoval s odrazom Slnka od snehu. Všade videl matku a dieťa.

Planéta MERKÚR.
4. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Dával si telo do rôznych pozícií. Psychicky bol v kozme ako celá osoba a to znamená všetky psychické schopnosti.

5. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Znovu pracoval s rôznymi pozíciami tela.

6. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,Q). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Pracoval s pozíciami tela.

Planéta VENUŠA.
7. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Trvalé sexuálne pocity so psychickým prienikom k tejto planéte.

8. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Neustále sexuálne prejavy a museli ho kvôli tomu zatvárať.

9. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,B). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. V každej osobe videl bytosti z Venuše.

Planéta JUPITER.
10. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Znovu sa dával do rôznych čudesných pozícií.

11. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Nevedel sa sám pohybovať.

12. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13.I). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Žil v ohrade so zvieratami a dával si ruky aj nohy do rôznych čudesných pozícií.

Planéta SATURN.
13. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Nosili mu meteority. Býval v kómatických stavoch. Uctievali ho. Nosili mu na potrestanie zločincov. Totálne im zmenil psychiku.

14. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Zabíjal ľudí a ich posmrtné záznamy prenášal do sveta mŕtvych.

15. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Koho stretol, tak zabil a tým sa dostával do sféry tejto planéty ešte intenzívnejšie.

Planéta URÁN.
16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Neustále sexuálne nadržaný a držali ho v kamenných chodbách.

17. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Znova určité pozície tela.

18. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,B). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Žil v priehlbine a kŕmili ho.

Planéta PLUTO.
19. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Občas normálny a občas úplne mimo.

20. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,L). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Žena šamanka zabíjala mužov a zvieratá. Niečo na spôsob woodoo.

21. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Zabíjal zvieratá rituálne.

Planéta NEPTÚN.
22. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Neustále v čudne stočených pozíciách a rituály pomocou prstov.

23. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Zabíjal ľudí a potom sa mohol psychicky vrátiť do ľudského vedomia.

24. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (1,C). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Rituály robil cez mŕtve osoby.

Planéta MARS.
25. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,I). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Nosili mu ľudské obete pred bojom a nabíjal ich agresivitou.

26. Z oblasti Anglicko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,D). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Bol bojovník a museli vždy pozabíjať množstvo protivníkov. Potom sa dostal do zvláštneho psychického stavu a mohol kozmom putovať tam, kde žije nejaká organická hmota na iných planétach.

27. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Tu sa nachádzajú aj pozostatky kostí. Kozmické vedomie. Zabíjal rituálne vlastných príslušníkov kmeňa ako rituálnu vraždu a potom mohol putovať k organickej hmote kozmu. Týmto je planéta Mars jedinečný priestor pre psychické prieniky k inej organickej hmote v kozme. Tomuto fenoménu sa budeme venovať osobitne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.