Špeciálne sa venujeme reinkarnačným programom, ktoré môžu fungovať po smrti človeka. Robíme tu možnosť štruktúry delenia sveta mŕtvych. Snažíme sa vykresliť reinkarnácie zo sveta mŕtvych. Cvičíme sugeratívne kómatické a autistické stavy. Cvičíme sugeratívne stavy klinickej smrti. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Svet mŕtvych je všade okolo nás, je nekonečne starý a je nemožné napísať vek sveta mŕtvych. Do sveta mŕtvych sa dostanete cez prežitie klinickej smrti. Do sveta mŕtvych sa dostanete psychicky aj cez nácvik sugerácie klinickej smrti. Počas klinickej smrti sa neuróny veľkého mozgu zopnú inak a psychika doslova vyteká rovno do sveta mŕtvych. Na to, aby ste vedeli čítať, čo je vo svete mŕtvych, treba vedieť čítať veštecky. Bez vešteckých schopností budete iba niečo cítiť, ale nebudete to vedieť preložiť do ľudskej reči.

Vo svete mŕtvych okolo Zeme nájdete spomienky zvierat, ktoré sú staré až 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Síce aj pred týmto termínom boli zvieratá, ale ich neurónové oblasti neboli schopné uchovať spomienky. Zvieratá doby 600 miliónov rokov už zapisovali, čo vnímali z okolia. Vo svete mŕtvych nájdete aj spomienky organickej hmoty, ktorá sa nevyvinula na planéte Zem a časovo môžu byť tieto záznamy staré aj bilióny rokov. Na to, aby ste vedeli čítať tieto zápisy, sa musíte ponoriť do tej oblasti mozgu, kde máte vnímanie času a posunúť si čas na obdobie, ktoré chcete čítať. Samozrejme pridáte sugeráciu klinickej smrti, k tomu veštecké schopnosti. Nastavíte sa do pozície turistu a chcete informačné polia zo sveta mŕtvych iba fotiť a nemanipulovať s nimi. K tomu pridáte spomienku na sen. To je bezpečné foto toho, čo je vo svete mŕtvych. Pokiaľ budete chcieť niečo zobrať zo sveta mŕtvych do seba, riskujete trvalé poškodenie psychiky.

Vo svete mŕtvych môžete nájsť jednak zápisy spomienok zvierat a všetkého, čo prežili vo svojom tele. Potom tu môžete nájsť zápisy pravekých ľudí, prírodných ľudí a dnešných ľudí. Vo svete mŕtvych môžete nájsť aj anjelské sféry a to biele, sivé a čierne. Biele anjelské sféry vytvorili prírodní ľudia v detskej psychike, ktorí mali aj v dospelosti detskú žľazu v oblasti hrudnej kosti. Nemali žiadne túžby a želania a neustále robili napríklad s pierkami to, čo im anjelské sféry v nich kázali. Tieto po smrti šamana odchádzajú osobitne do sveta mŕtvych. Ich hodnota je v tom, že boli vytvorené princípom stotožnenia a neboli prekryté žiadnou ľudskou túžbou. To sa nedá povedať o sivých a čiernych anjelských sférach. Biele, priesvitné, zlaté diamantové a pulzačné sféry majú v sebe univerzálne zákonitosti, ktoré sú nadčasové a nesú najhlbšiu zákonitosť, ktorú ľudská myseľ nikdy nepochopí, ale môžeme sa s ňou stotožniť. Teda neuróny si na biele anjelské sféry nastavíte tak, aby ste robili to, čo vám doporučia. Potom to robíte s tými najvyššími zákonitosťami.

Vo svete mŕtvych možno stretnúť spomienky mŕtvych stigmatikov. Ich spomienky sú pokope a silne naprogramované na posmrtnú aktivitu. Preto, kto túži po kvalitnej reinkarnácii, by mal pestovať sugeratívny stigmatizmus po celom tele. Všetky spomienky dostať do tejto meditačnej formy. Nesmiete mať na svet mŕtvych naivné predstavy. Neplatia tu žiadne etické zákony a každý si tu robí po svojom. Niektoré informačné polia sú nabité doslova požieraním spomienok osôb, ktoré práve zomreli. Niektoré sú naprogramované rozprášiť spomienky niektorých osôb. Niektoré stigmatické mŕtve spomienky pomáhajú, niektoré ničia, niektoré sa reinkarnujú a iné sa reinkarnujú do inej organickej hmoty a ich prejavov mimo oblasť planéty Zem. Vo svete mŕtvych je všetko dovolené a nič sa tu netrestá. Hotová džungľa bez zásad a ľudskej etiky.

Na to, aby ste sa po smrti nestali obeťou požieračov posmrtných záznamov, musíte prejsť procesom stigmatizovania všetkých spomienok vo vašich neurónových oblastiach tela. Musíte sa naučiť všetko nabiť do posledného kúska v sebe túžbou reinkarnácie a toho, že všetky spomienky zostanú pokope. A budete ich tvrdo brániť. Aby bolo všetko bezpečné, tak si dokážete vsugerovať foto zápisov o živote zvierat a ľudí v magmatických poliach a tieto záznamy uložíte počas života okolo seba do aury. A foto magma zápisov kdekoľvek bude pokračovať aj po vašej smrti. Je to výborná ochrana voči požieračom spomienok vo svete mŕtvych. Tak isto sa programujete na požieranie vhodných spomienok vo svete mŕtvych, tiež programujete foto toho, čo ľudia vytvoria vo svojich hlavách.

Dobrou ochranou je všetky spomienky dať do magicko rituálnej podoby podľa pokynov bielych anjelských sfér od šamanov, ktoré sú nedobytné vo svete mŕtvych. Tak isto si vsugerujete detskú žľazu v hrudi a sami dostávate všetko o sebe do predstavy anjela. No robíte to iba tak, ako vám to prikážu biele anjelské sféry. Je dobré mať kozmické vedomie a navštevovať psychicky organickú hmotu na iných planétach kozmu. Je vhodné mať aj kmitajúcu myseľ a zapisovať svoje spomienky aj do mikrosveta častíc. Nácvik Silva techník.

Najdôležitejší je program reinkarnačných túžob, ktorý by mal byť mnohospektrálny.
Program číslo 1. – všetky spomienky po smrti zostanú pokope.
Program číslo 2. – nikto ich nikdy nedá od seba a budete tento proces stupňovať.
Program číslo 3. – robíte foto vo svete mŕtvych všetkého, čo sa hodí.
Program číslo 4. – požeriete info polia po smrti akejkoľvek organickej hmoty.
Program číslo 5. – reinkarnovať sa cez klinickú smrť.
Program číslo 6. – reinkarnovať sa cez tehotnú matku.
Program číslo 7. – reinkarnovať sa priamo do kohokoľvek.
Program číslo 8. – reinkarnovať sa postupne do všetkej organickej hmoty a niečoho podobného a pred tým skonzumovať mŕtve spomienky tejto formy na rôzne spôsoby.
Program číslo 9. – na večné časy a ešte dlhšie neustále naberať, zdokonaľovať všetko, čo ste nameditovali.
Program číslo 10. – vo svete mŕtvych ísť časom naspäť a spoznať spomienky zomretej organickej hmoty, ktorá môže mať vek aj bilióny rokov.
Program číslo 11. – po smrti do seba prijať info zvierat, putovať svetom mŕtvych a prebúravať sa do sveta živej organickej hmoty.

Pridaj komentár