Jogínske techniky. Praveká ezoterika. Dyslektická ezoterika. Koncentračné techniky. Rozumová koncentrácia. Magická koncentrácia. Koncentrácia z pudu teritória. Koncentrácia tranzová. Koncentrácia pozíciou tela. Koncentrácia spôsobom dýchania. Koncentrácia pozíciou prstov. Koncentrácia silou vôle. Koncentrácia predstavami. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3.Vyhľadaj v Nahrávkach.

Prešli sme základnými cvičeniami jogy a vybrali sme z nej vlastne schopnosť extrémnej koncentrácie na niečo so zabudnutm na všetko ostatné. V tomto momente sa skoncentrujeme na svoje telo a sugeratívne uveríme, že všetko okolo nás zmizlo a zostalo iba vlastné telo. Sugerácia, že vonkajší svet zmizol je totálna. Je to vlastne stav autistu, ktorý žije iba vo svojom vnútri a vonkajší svet ho nezaujíma. No nestačí nám iba tento sugeratívny stav, ale usilujeme sa ho stupňovať na každú časť tela. Postupne preberieme koncentráciu na kožu, tuk, svaly, kosti, kostnú dreň, srdce, pľúca, pečeň, slezinu, obličky, žalúdok, tenké črevá, hrubé črevá, maternicu, prostatu, tak isto na krvné riečište, lymfatické riečište, nervové riečište a hormonálne žľazy.

Pri každom orgáne alebo systéme tela použijeme inú techniku sugerácie, že existuje iba jeden orgán a všetko ostatné zmizlo, či už vo vnútri tela, alebo mimo neho. Zároveň si nasugerujeme, že sme dyslektici, ktorí sa musia celý život zaoberať vybratým orgánom. Zároveň si nasugerujeme stav autistu, ktorý žije iba život vybraného orgánu a nič iné. Zároveň sa skoncentrujeme z povrchu šedej kôry veľkého mozgu, že môžeme počúvať iba zvuky vybratého orgánu. Iba tohto orgánu sa môžeme dotýkať, chutnať ho, hmatať, vidieť ho. Pohybujeme sa iba cez tento orgán. V pamäti vyberieme všetky rozumové spomienky na vybratý orgán tela. Tak isto chceme spoznať všetky chemické, biologické a energetické zápisy o vybratom orgáne, ktoré sú uložené v spomienkach. Koncentrujeme sa na programovanie toho, že sa budeme koncentrovať iba na vybratý orgán tela. Chceme poznať v snovej pamäti všetko o vybratom orgáne, čo sa zapísalo ako sen. Chceme si spomenúť na premýšľanie o vybratom orgáne tela. K tomu pridáme koncentračnú túžbu o zdravom a vitálnom orgáne tela. Keď ovládame magickú koncentráciu, tak ju použijeme vo forme pohybového rituálu. Keď ovládame koncentráciu cez teritoriálny pud, tak si vsugerujeme, že vybratý orgán je teritórium, kde sa chceme pohybovať.

Skoncentrujeme sa aj pravekým spôsobom a monotónne opakujeme všetky druhy koncentrácie. Použijeme aj mentálnu predstavu určitej pozície tela a rúk, ktorá posilňuje koncentráciu. Naladíme správne dýchanie. Predstavíme si vhodnú mandalu, ktorá posilňuje koncentráciu na vybratý orgán tela. Použijeme určitú hypnotickú techniku na lepšiu koncentráciu. Použijeme sugeráciu, že sme v kómatickom stave a koncentrácia je možná iba na vybratý orgán tela. Na diaľku sa napojíme na živú osobu, ktorá ma dyslexiu na ten orgán, ktorý sme si vybrali. Nahodíme klinický stav v neurónoch veľkého mozgu a foto turistu a predstava sna na spomienkové záznamy tých, ktorí boli dyslektickí na daný orgán. Podobné záznamy vytiahneme sugeráciou hormonálnych žliaz vo svaloch a ide o magma záznamy dyslektikov na túto oblasť. Doslova spravíme čokoľvek, aby sme sa extrémne skoncentrovali na vybratý orgán a čo najdynamickejšie sa s ním stotožňovali. Zároveň všetko upravujeme tak, aby sme psychicky prenikali do buniek, molekúl, atómov a častíc orgánu. A ešte ďalej pomocou blikania, kmitania a vibrovania, ktoré sa cvičí v Silva škole.

Uvedomujeme si, že v ezoterike sme všestranní a málo špecializovaní ako tí, ktorí jednu oblasť robia mnoho rokov s množstvom opakovaní. A joga dovoľuje svojimi koncentračnými cvičeniami hlboké stotožnenie iba s niečím z tela alebo ezoteriky. Takto možno dosiahnuť požadovanú dynamiku v špecializácii na danú oblasť. Joga ako dynamický prostriedok sily v špecializácii, ktorá sa automaticky posúva na ďalší orgán tela s tým, že koncentračné techniky sa preladia na iný orgán tela. Všetko sa odcvičí a ide sa na ďalší orgán, systém alebo časť tela. Tak isto možno túto zbierku koncentrácií presunúť na spomienky v neurónoch.

Postupne prenikáte vo vybraných oblastiach tela stále hlbšie, detailnejšie a silnejšie ako bežne. Nakoniec máte reálny pocit, že sa skladáte z drobných častíc a to vo fyzickej aj psychickej oblasti.

Pokiaľ by ste boli vysilení koncentráciou, tak stačí sa skoncentrovať do mozočku v zadnej časti mozgu, vydať patričné pokyny a mozoček zariadi, čo si želáte. Iba všetko sledujete, ako sa koncentruje na niečo, ako silnie koncentrácia, ako silnie prienik do vybratého orgánu alebo buniek daného orgánu. Prípadne do neurónov a spomienok v neurónoch. A toto práve potrebuje v záujme špecializácie a sily koncentrácie do vybratého orgánu.

Jogínsko – dyslekticko – kómatické cvičenia sú náročné a slúžia na dosiahnutie silného stotožnenia s vlastným svetom vo vnútri seba. Sú to cvičenia, ktoré potrebujú čas a veľkú rutinu dosiahnutú neustálym opakovaním a posilňovaním.

Pridaj komentár