Podarilo sa nám zrealizovať celodenný seminár o kozmickej ezoterike, ktorý mal niekoľko častí. Prezentoval som celú históriu, ako sme sa prepracovali ku kozmickej ezoterike, ako sme ju postupne začali precvičovať, ako sme nacvičili sugeratívnymi a meditačnými cvičeniami tento druh ezoteriky. Na záver sme všetci absolvovali zasvätenie, ktoré ešte viacej dynamizovalo tento druh ezoterického vedomia. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Ku kozmickej ezoterike sme sa dostali cez živých kozmonautov, ktorí sa na obežnej dráhe Zeme zdržali viac ako 4 mesiace. O tom som už často písal a hovoril. Vešteckým diagnostikovaním týchto kozmonautov sme zistili, že ich podvedomie sa zásadne zmenilo a nemožno ho porovnať s podvedomím bežných ľudí. Dalo sa predpokladať, že dlhodobý pobyt v kozme prinesie v podvedomí kozmonautov prekvapenie. U bežných ľudí je psychický prejav usadený v niektorých zo 6 neurónových oblastí. U kozmonautov je ich psychický prejav usadený v oblasti orgánov a častí tela. Teda posunul sa do úrovne ganglií pri orgánoch tela, krvnom, nervovom a lymfatickom riečišti, svaloch, kostiach, častiach mozgu a pri hormonálnych žľazách.

Teda kozmonaut presunie do týchto oblastí svoje spomienky a zážitky vo všetkých druhoch pocitov ako je obraz, zvuk, čuch, chuť a hmat. V každej oblasti sú všetky spomienky. Výnimku tvoria hormonálne žľazy, kde sú v každej usadené všetky sexus spomienky.

Pokiaľ chce takáto osoba viesť zdravý psychický život, tak je potrebné, aby sa aktívne venovala problematike kozmu a videla vo všetkom hviezdy a kozmické dianie. To je vhodná terapia na stabilnosť psychických pochodov.

Potom sa v diagnostike cez internet začali objavovať prípady, ktoré sa až príliš okate podobali na toto vedomie kozmonautov. Tieto osoby v žiadnom prípade nemohli byť na obežnej dráhe. Teda mohli získať kozmické vedomie niekde inde a za iných okolností. Stane sa tak počas embryonálneho vývoja za účasti psychiky matky, ktorá nie je po psychickej stránke úplne v poriadku. Napríklad trpí hyperaktivitou a to spôsobí, že dieťa sa narodí s kozmickým vedomím bez toho, aby muselo byť v kozme 4 mesiace. To bolo povzbudzujúce. Takýchto prípadov sme naštudovali dostatok.

Potom sme skúmali v informačných poliach mŕtvych osôb. Našli sme niekoľko prípadov, ktoré si počas svojho života vybudovali kozmické vedomie tým, že žili v niečom ako umelo vytvorený labyrint napr. krétska kultúra, a tak isto v Tibete slepý mních, ktorý žil v komplexe jaskýň. To už bola viac ako istota, že kozmické vedomie možno dosiahnuť aj cvičením a netreba sa s ním narodiť.

Od tohto momentu nastupuje cieľavedomý výcvik, kde si v spomienkach vybavíte všetko z astronómie reálneho kozmu. Ďalej predstava labyrintu a nechuť ho opustiť. Potom koncentrácia do orgánov a častí tela. Všade pocit, že sme sa sem skoncentrovali.
Presun všetkých spomienok do orgánov tela. Všetky spomienky do jedného miesta a potom všetky spomienky do druhého miesta. A takto do každého orgánu a časti tela. Všetky sexus spomienky do hormonálnych žliaz. To dovolí vytvoriť kozmické vedomie a psychický prienik do kozmického priestoru.

Nasleduje ďalší výcvik a to na základe výskumu psychiky tých, ktorí túžili sa do kozmického priestoru a do blízkosti planét dostať. Tí, čo túžia po Zemi, majú kozmické vedomie a do toho pocit, že na Zemi všetko milujú ako ľudia, ktorí sú pripití. Tí, ktorí chcú ísť do blízkosti Marsu, je kozmické vedomie a pocit sugerácie, že sú ako vybratý druh zvieraťa behajúceho v trubkách. Na Urán kozmické vedomie a sugerácia veľryby vo vode. Pokiaľ chcú do priestoru Neptúna, tak predstava pocitu života na hojdajúcich sa kryhách. Na Pluto pocit zmeny na zviera. K Saturnu pocit, že sú zatvorený v malom priestore. K Merkúru pocit, že lietajú. K Slnku pocit, že sú matkou a jej dieťaťom. K Venuši pocit ženského sexu. Treba si uvedomiť, že chcete psychiku nastaviť tak, aby reálne prenikala do kozmického priestoru.

Pokračovali sme vo výcviku a zároveň výskume ďalej a snažili sme sa nájsť takých, ktorí mali kozmické vedomie, prenikali nielen do kozmického priestoru, ale aj priamo do vplyvu jednotlivých planét, komét, asteroidov aj na miesta ich rozpadu. Ďalej kozmické anomálie. Tak isto rozpadnuté kozmické telesá, ktoré už zanikli. Je to zásadný rozdiel prenikať psychicky do priestoru a priamo do vplyvu planéty.

Tí, čo prenikajú z kozmického priestoru na Zem, majú predstavy postáv s krídlami, čo sa podobá na anjelské postavy. Keď sa chcete dostať do vplyvu Marsu, tak treba pri sebe pocit tváre, hlavy a podobne. Keď chcete ísť do vplyvu Uránu, tak predstavy, že máte pri sebe rôzne druhy kameňov. Do vplyvu Neptúna treba mať pri sebe niečo ako kríž.

Pokiaľ chcete do vplyvu Pluta, tak okolo seba kusy drevených predmetov. Pokiaľ chcete pod vplyv Saturna, tak pri sebe treba mať predstavu sekery. Pokiaľ chcete Merkúr, tak predstava hrušky. Keď Slnko, tak predstava, ako tam nesiete dieťa. Keď Venuša, tak predstava pohlavných orgánov. Keď Jupiter, tak zväzok niečoho. Napríklad zväzok paličiek, previazaný špagátom.

Dôležité je aj pracovať neustále s anjelskými meteoritickými lúčmi, ktoré sú plné anjelských sfér. Navádzajú vás k tomu, aby ste kozmické cvičenia robili realisticky a nie iba vo fantázii.

Na záver sme po prestávke absolvovali zasvätenie do kozmického vedomia.

Pridaj komentár