Po smrti spomienky zostávajú. Anjel. Čas vzniku info polí spomienok. Priestor bez info polí. 4 miliardy pred naším letopočtom. 2 000 rokov pred naším letopočtom. Info polia spomienok Zeme. Info polia kozmu. Info polia anomálií Zeme aj kozmu. Info polia v čiernych dierach kozmu. Info polia zničených planét. Info polia zničených asteroidov. Info polia na hranici poznaného kozmu a to 20 miliárd svetelných rokov. Info polia spomienok sa nedajú falšovať. Info polia sa dajú premiestňovať. Info polia sa dajú zakódovať. Čo sa dá robiť s info poliami? Info polia Lama Tulku. Strata spomienok počas života do info polí spomienok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Po smrti spomienky zostávajú. Anjel.
Treba si uvedomiť, že smrťou všetko nekončí, ako by sa mohlo zdať. Po smrti zostavajú ľudské spomienky. Tie nezanikajú a ukladajú sa do priestoru okolo nás. Je to priestor v hmotnom svete. Takýto priestor je v celom kozme a obsahuje spomienky ľudí, ktorí zomreli. Tak isto obsahuje spomienky zvierat, ktoré zomreli. Spomienky sa do info polí ukladajú už od obdobia 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Život podľa vešteckých výkonov vznikol asi 2 000 miliónov rokov p.n.l. Informačné pole Zeme fungovalo v dnešnej podobe asi 4 miliardy p.n.l. No nič sa do nich nezapisovalo, zápis nastal asi 600 miliónov rokov p.n.l. Zapisuje sa až do dnešných dní.

Info polia spomienok Zeme. Anjel.
Pokiaľ nemá človek kozmické vedomie (bližšie Kozmos sekcia), zapisuje svoje spomienky iba do oblasti planéty Zem. To je 6 000 km pod hladinu mora až do magmatického jadra Zeme a až 100 000 km nad povrch Zeme, čo je atmosférický obal Zeme. Spomienky, ktoré človek postane do neurónov, môže ešte v špeciálnych stavoch skopírovať do kostí a predmetov, tak isto do živých ľudí a zvierat. Tieto sa uvoľnia, iba keď prejdú úplným zničením napríklad sa roztavia v láve a podobne. Informačné polia, ktoré tvoria spomienky ľudí a zvierat, nemožno nijako pozmeňovať. Možno ich premiestňovať a skrývať, ale iba v priestore celého fyzického kozmu. Vždy hľadajte, či niekto niečo niekde neschoval.

Info polia kozmu. Anjel.
Do informačných polí kozmu sa dajú zapisovať spomienky po fyzickej smrti. S iným vedomím sa to robiť nedá. Zaujímavý je priestor okolo planét, samotné planéty, anomálie kozmického priestoru, zaniknuté asteroidy, planétky, a tak isto zóny čiernych dier. Hranice poznateľného kozmu sú asi 20 miliárd svetelných rokov. Oblasť 5 miliárd svetelných rokov ešte korešponduje reálne dianie. Ostatok kozmických diaľav k nám ide už ako nereálna spomienka. Keď sem prenikáte psychicky cez kozmické vedomie, tak tam cítite niečo iné. Do kozmického priestoru podľa vešteckých techník človek zapísal prvé spomienky po smrti v období asi 15 000 rokov pred naším letopočtom, ide o zvláštnu kultúru z oblasti spodnej časti Afriky. Zapisuje sa neustále až k nášmu letopočtu.

Info polia častíc mikrosveta v Silva stave. Anjel.
Do okolitého kozmu sa dá prenikať aj cez špeciálnu techniku a to v procese sugerácie, blikania, kmitania a rezonovania kozmickej mysle, Vtedy kozmos prechádzate cez rovinu protónov, neutrónov a častíc známych v časticovej fyzike. Znovu je to psychický prienik ľudskej mysle cez všetko hmotné.

Čo sa dá robiť s info poliami? Anjel.
Ezoterik, ktorý má dostatočne školené zmysly, sa dokáže veštecky naladiť, aby vedel, kde hľadať info polia v kozme. Tie, ktoré nedokáže násilne k sebe stiahnuť, dokáže svojou mysľou odfotiť a uložiť do svojej mysle vtedy, keď niektoré spomienky boli uložené do určitého materiálu. Tak isto ich vie odfotiť zo živého človeka a zvieraťa a dokáže násilne na seba viazať info polia spomienok, ale treba ovládať schopnosť uvoľniť ich od seba. Možnosti si nájde u tých, ktorí dokázali uvoľňovať násilne stiahnuté info polia. Využite ich skúsenosti.

Info polia Lama Tulku. Anjel.
Niektorí jedinci, ktorí veria a túžia po reinkarnácii a venujú sa svojím alebo cudzím orgánom tela, dokážu po smrti uchovať svoje spomienky pokope a sú pripravené sa reinkarnovať a pokračovať. Je Lama Tulku zemský, ale aj Lama Tulku kozmický.

Strata spomienok počas života do info polí spomienok. Anjel.
Niektorí jedinci trpia už za života zvyčajne poruchami neurónov v 6. oblastiach výskytu neurónov (veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie). Tieto poruchy vedú k tomu, že ešte počas života ukladajú svoje spomienky do info polí spomienok. Za normálnych podmienok sa do info polí akáši dostanú až po fyzickej smrti dotyčného človeka alebo zvieraťa. No možno tento proces dosahovať aj sugeratívne. Ide o proces skopírovania uložených vlastných spomienok a sugeratívne uverenie smrti dovoľuje dostať ich do info polí ešte za života.

Vyhľadali sme už nežijúce, ale aj žijúce osoby a ich info polia, aby sme svoje osobné skúsenosti s umiestnením spomienok za života do info polí podložili ďalším dôkazovým materiálom. Našli sme osoby v oblastiach určených zemepisnou dĺžkou a šírkou, u ktorých bežal takýto proces: Afrika (4, G), (6, I) a (3, G), Alpy (4,E), Somálsko (7, I), Severná Amerika (9, F), Rusko (10, D). Väčšina zapisovala do info polí kvôli poškodeniu neurónov. Niektorí si boli vedomí, že majú takúto schopnosť. Zaujímavé prípady sú zapisovania do info polí akáši cez dušu zvieraťa. Teda rovno do zvieraťa, ktoré zomrelo. Takéto info pole zvieraťa sa uchováva osobitne od iných info polí mŕtvych zvierat. Zvieracie info polia majú tendenciu sa navzájom spájať. Toto zvieracie info pole je samostatné so spomienkami dotyčnej osoby ešte počas jej života. Takéto info pole sa môže dostať do človeka, ktorý si nejako poškodí psychiku prípadne si to nasugeruje ako meditačnú techniku. V takomto stave má prístup do mytologického sveta prírodného človeka.

Pridaj komentár