Psychický prienik ľudskej mysle dovnútra buniek pomocou rezonujúcich membrán tela, ako sú napríklad hlasivky. Stav prevzatia skúseností tých, ktorí prenikali psychicky do buniek. Zasvätenie viedol Saša Pueblo. Súčasťou zasvätenia boli aj dve prednášky o bunkovom liečiteľstve a zmysle komunikácie s bunkami na základe symbolického spôsobu myslenia. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu. Nájdete si ju v Galérii zasvätení.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu použite slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Seminár zahájil Saša Pueblo prednáškou, ktorá sa venovala psychickému prieniku do buniek vlastného tela, ako tento prienik využiť na diagnostiku a liečenie pomocou vhodných a žiaducich genetických manipulácií v tele, ktoré môžu napraviť, čo sa poškodilo. No týmto smerom možno výrazne pôsobiť aj na spomalenie starnutia. Podmienkou psychického prieniku je koncentrácia do svojho na základe uverenia, že neviete chodiť, ani sa hýbať a môžete to robiť iba vo svojich predstavách a vo svojom tele. A až potom cez bioenergie z tela von. K tomu treba pridať rezonovanie hlasiviek, ktoré vyvoláte dýchaním. Niektorí ľudia dokážu psychicky prenikať do buniek svojho tela, pretože majú poškodené nervové zakončenia, ktoré sú, ako sa ľudovo hovorí, rozstrapkané ako metla. No bežný človek by nemohol prenikať psychicky do buniek, musí na to použiť najčastejšie hlasivky alebo iné blanovité útvary tela.

Po zvládnutí vnútornej koncentrácie a kmitania hlasiviek je možné úspešne prenikať do buniek vlastného tela. Ku komunikácii ľudskej mysle s bunkou prichádza iba na základe symbolickej reči a touto rečou nemôže byť hovorené slovo, myšlienka alebo text, ale výhradne iba obrázkové alebo priestorové symboly ako sú sochy a stavby. To je ďalšia podmienka, aby mohli komunikovať a až potom pochopiť, čo sa deje v bunke. K tomuto treba priradiť veštecký tréning zmyslov, aby ste vedeli vnímať svojou psychikou, kde ste prenikli a čo sa tam deje.

Bunková ezoterika dostala na začiatok trend idúci do oblasti starostlivosti o svoje zdravie, špičkovú kondíciu a dlhovekosť. Možno takýto postup nebude príliš voňať ezoterikom, ktorí si nevážia svoje zdravie a nezmyselne ho obetujú duchovnému rastu. Takýchto ezoterikov dávame do kolónky samovrahovia. V podstate ide o to, že keď psychicky preniknete do svojich buniek a môžete ich veštecky diagnostikovať, tak ich môžete aj riadiť k určitej žiadanej aktivite, ktorá je v prospech dlhovekosti. Aj tu sa nájdu ezoterici, ktorým na dlhovekosti nezáleží.

Aby ste psychicky prenikli do buniek vlastného tela, použite obrázky všetkých druhov jaskynných priestorov. Inšpiratívny materiál si nájdete v Galérii obrázkov z internetu – Jaskyne. Každá jaskyňa ako symbolický obrázok, a teda symbol dovoľuje psychicky prenikať dovnútra buniek. Jaskyňa je univerzálny symbol na prienik a základnú komunikáciu s bunkou z hľadiska zdravotného. To symbolov jaskyne možno pridávať iné symboly, ktoré sú špecifické pre hlbšie prieniky do buniek.

Teda prvé prenikanie do buniek je zamerané na veštecké zistenie, čo sa v bunkách deje, či už v jadre buniek, chromozómoch, orgánikoch bunky. Nie je na zahodenie naštudovanie histológie o fungovaní buniek, ich delení a podobne. Tieto odborné poznatky sa zídu pri vešteckej diagnostike bunky. Tak isto je dobré si niečo naštudovať z odbornej genetiky ohľadom delenia buniek a fungovania DNK a RNK štruktúr v bunke. Veštecky dokážeme diagnostikovať vnútro bunky a jej dianie. Je tiež dobré naštudovať si biochémiu a mikrobiológiu buniek a tieto poznatky využiť pri zdravotnej diagnostike.

K vešteckému postoju voči bunkám tela je možné pridať ďalší postoj a to voči brušnému mozgu, ktorý sa nachádza v stene tenkého a hrubého čreva. Ide o drobné špendlíkové hlavičky neurónov. V nich sú uložené pudy a nás osobitne bude zaujímať pud sebazáchovy. Na komunikáciu s ním treba použiť symboliku vlastnej samovraždy. Samozrejme, všetko iba v predstave symbolu. Tento symbol sa spojí so symbolom jaskyne a cesta ku komunikácii s pudom sebazáchovy je otvorená. Stačí zvládnuť úroveň prepojenia dvoch symbolov a to samovraždy a jaskyne. K tomu treba pridať aj vnútorný postoj voči pudu sebazáchovy, ktorý pracuje na bunkovej úrovni v oblasti čriev. Máte vnútorný pocit, že pud sebazáchovy je to najvzácnejšie a najdokonalejšie, že ste vhodný iba si ho vypočuť a realizovať, čo vám nariadi a nič viac. Nie je váš priateľ, nie je na debatovanie alebo agresivitu. Obraz jaskyne a samovraždy. Zároveň vyhrozenie sa smrťou, keď vás nebude pud sebazáchovy liečiť na bunkovej úrovni. Bližšie a podrobnejšie rozvedené v Geriatrickej poradni. Takto aktivovaný pud vám odporučí, čo potrebujete, aby ste si dávali výhradne cez kožu dovnútra svojho tela. Pud sebazáchovy začne výborne modifikovať niektoré blanovité bunky a presúvať ich do chorých buniek a do tukových buniek. Začne liečivé procesy na úrovni vhodných genetických zmien.

Ďalší prienik ľudskej psychiky sa zrealizoval do neurónových buniek vo veľkom mozgu. Na prienik treba obrázok symbolu jaskyne a seba samého ako malého dieťaťa, ktoré spraví všetko, čo mu náboženský symbol v neurónových vrstvách mozgu nariadi. V každej oblasti neurónových zhlukov na povrchu mozgu vyvoláte vhodný náboženský alebo mytologický symbol a v predstave splníte všetko, čo nariadi. Nie reálne v bežnom živote. To je technika prieniku do neurónových buniek vo veľkom mozgu resp. na jeho povrch v 3. až 7. tenučkých vrstvách ako vlas. Vstúpili ste dovnútra neurónových buniek. Tu nájdete napríklad riadiace centrá pre jednotlivé orgány a systémy tela. Dáte sa do polohy najväčšieho prosebníka a modlíte sa, aby sa centrá v mozgu opravili, vytvorili sa nové a podobne. Môžete dosiahnuť psychické a liečivé potencie. Teda už tu používame tri symboly a to jaskyňa, dieťa a prosiaci ezoterik. Obrazová predstava o tom, ako dobre neuróny fungujú pre organizmus a psychiku. Tak isto sa tu zídu aspoň základné poznatky z neuropsychológie a celkovo z medicíny o fungovaní mozgu.

Nazvali sme sa vedci Boha, ktorí si vážia všetkých veriacich, a tak isto všetkých, ktorí šíria Božiu slávu na zemi. Ako vedci Boha rešpektujeme vieru, ale chceme ju nielen používať, ale aj jej rozumieť, pokiaľ možno vedecky. Nestačí nám ako vedcom Boha iba veriť a modliť sa. Nehlásime sa k poslaniu šíriť Božie slovo a požehnanie. Snažíme sa včleniť náboženstvo, náboženské a mytologické symboly do ezoterickej praxe, ktorá slúži na duchovnú cestu a ľudskú dokonalosť na Boží obraz. Už dávnejšie sme vytvorili hypotézu, že Boh je bunka a teraz na túto hypotézu nadväzujeme aj náboženskú prax. Nie sme zástancami praktizovania náboženstva mimo svoju psychiku a telo. Ako vedci Boha usilujeme o to, aby sme určili zákonitosti viery v Boha. Jednou zo zákonitostí je hľadanie Božieho sveta v našich bunkách a to pomocou symbolickej reči historického náboženstva. Vedci Boha vám otvárajú ezoterickú cestu do Božieho sveta. Aj tento seminár naznačuje, aké kroky povedú k Bohu. Nehlásime sa k žiadnemu náboženskému smeru, ale rešpektujeme ich prítomnosť a s láskavým dovolením budeme vo svojom vnútornom svete používať ich symboliku, ktorú pre nás uchovali až do dnešných dní. Ako vedci Boha sa prikláňame k návratu k charizmatikom, ktorí Boží svet žili v sebe a vo svojich bunkách. Neprikláňame sa k smeru, ktorý sa usiluje vysvetľovať svet pomocou mytologických a náboženských symbolov. Neprikláňame sa k laickej ceste veriacich a tak isto odmietame cesty náboženských čudákov, ktorí dali prednosť pred vlastnými ambíciami hlásať slovo Božie pre seba, ako sa im to páči. Vedci Boha vám cez ezoterickú cestu sprostredkujú poznanie cesty charizmatikov a stigmatikov, ktorí robili zázraky na bežiacom páse a nie jeden náhodný za 100 rokov.

Zasvätenie vedie k tomu, aby si ezoterik otvoril pomocou postojov a vhodných symbolov cestu k Bohu vo vnútri bunky. Boží svet možno kľudne prekryť predstavou vedeckej náuky o bunkách a jadrách buniek. Náboženská a mytologická symbolika v prvopočiatkoch vyviera z bunkovej úrovne. Začíname sa usilovať otvoriť si Boží svet pomocou symbolov a prenikať do Božieho sveta v každej časti tela. Na takéto prieniky potrebujeme prevziať skúsenosti tých, ktorí takéto prieniky pred nami už spravili. A zasvätením sme intenzívnejšie otvorili cestu do bunkového sveta, alebo pokiaľ to chcete symbolicky, tak do Božieho sveta.

Zasväcoval Saša Pueblo a pomocou jednoduchých rituálov a správnych postojov, ktoré uvádzame nižšie, sme spoločne dosiahli cieľ hlbšieho prieniku do bunky a symbolu Boha. Naďalej sa budeme usilovať pozbierať skúsenosti charizmatikov a stigmatikov, ktorí Boží svet pestovali najprv v sebe.

Záverom tu zverejňujem zoznam zasväcovateľov, od ktorých sme odkopírovali do psychiky zasväcovaných osôb ich skúsenosti a sily. Píšem, kde sa nachádzajú kostné pozostatky týchto jedincov a k tomu aj určité koordináty. Zverejňujem ich preto, aby ste si uvedomili, že postupujeme na základe skúseností tých, ktorí boli pred nami. Ich spomienky sme skúmali vešteckými technikami či už vo svete mŕtvych, alebo v magmatických poliach Zeme.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Prenikal psychicky do buniek tuku vo svojom tele. Tvoril rôzne sochy ako symboly komunikácie s bunkami tuku. Tieto symboly vnímal ako svoje deti, ktoré musia byť trvalo šťastné. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H). Psychicky prenikal do buniek svojich svalov. Z kameňa vytváral rôzne sochy, farbil ich a mal ich za symbol komunikácie s bunkami svalov. Neustále mal pocit, že je kedykoľvek pripravený za svoj symbol zomrieť, pokiaľ to bude treba. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Psychicky prenikal do kostných buniek. Staval z kostí sochy, obrazy a stavby. Považoval ich za symboly komunikácie a prieniku do buniek kostí vo svojom tele. Neustále sa fyzicky mučil, aby dokázal svojmu symbolu, ako je mu oddaný. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

04. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,E). Dokázal prenikať psychicky do buniek hormonálnych žliaz. Jeho priestorovým symbolom boli stromy, ktoré upravoval do rôznych podôb a to kamením a hlinou. Pred týmto symbolom vytvoreným zo stromu pokora a poníženie najväčšieho stupňa. Dokázal kvôli tomuto symbolu prijať akékoľvek poníženie. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

05. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Dokázal psychicky prenikať do buniek nervstva vo svojom tele. Staval sochy z dreva a hliny. Boli to jeho symboly. Vo vnútri vedel vyvolať obrovský strach z ničivej sily týchto symbolov. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

06. Z oblasti Ď. východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,C). Celkovo počas svojho života prenikal do buniek všetkých orgánov svojho tela. K tomu používal veľkú plochu plátna a drevené uhlíky. Na tejto ploche robil rozsiahle rituály. Totálne dokázal plniť príkazy, ktoré mu povedala voda, vzduch, zem a oheň. Teda koncentrácia na tieto prírodné symboly a pripravenosť poslúchať ako vojak svojho veliteľa. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

07. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Prenikal do buniek lymfatického riečišťa. Vytváral zo zlata symbolické postavičky. Vo vnútri seba mal trvale pocit, že keď sa dotkne zlatého symbolu, tak mu to spôsobí veľkú bolesť. Dokázal to prežívať až na úroveň neznesiteľnej bolesti. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

08. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Prenikal do buniek mozgu. Bol kňaz a venoval sa krsteniu detí. Vo vnútri seba mal psychický stav dieťaťa, ktoré je pripravené pre symboly spraviť čokoľvek, čo mu nakázali. Ako dieťa, ktoré splní každé želanie svojim rodičom, keď ho o niečo požiadajú. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Psychicky prenikal do buniek krvného riečišťa svojho tela. Pracoval s lastúrami. Počúval zvukovú symboliku a prepadal sa do stavu zabudnutia. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,L). Psychicky prenikal do buniek kože. Vyrábal duté sochy a do týchto sôch sa nechal zatvárať. Vyvolával v sebe počas zatvorenia do sochy, že on je ten vyvolený a zástupca Boha na Zemi. Celkovo otvorený na prijatie všetkých druhov symbolov, či už mytologických, ktoré vytvorili prírodní ľudia, alebo náboženských. Môžu to byť aj symboly alchymistov a hermetikov. No musia sa týkať komunikácie s bunkami vlastného tela alebo bunkami iných zvierat a ľudí. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

11. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Mal stav, ktorý by sme nazvali Stvoriteľ alebo Boží syn. Aspoň sa tak cítil. Išlo o množstvo rituálov, ktoré dotyčný robil pod hladinou mora a tu rituálne zabíjal morské zvieratá, bol napojený psychicky na bunky svojho tela a cez ne vnímal všetko organické ako ľudí, zvieratá, ale aj inú vyspelú žijúcu organickú hmotu v živom kozme. Vyvolával v sebe pocit, že je zástupca Boha a cez neho stvoril všetko živé. Tento pocit treba vedieť magickými rituálmi vyvolať. Stav po zabití zvieraťa v mori bol jeho symbol uctievania. Všetko realizovať mentálne v predstavách.

V dnešnej dobe nemožno dosiahnuť určitú ezoterickú úspešnosť bez zasvätení, ktoré urýchľujú duchovný rast. Bežný človek nemá toľko času, aby sám bez zasvätení mohol dosiahnuť vrcholovú duchovnú úroveň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.