Úvaha, kam budeme v najbližších rokoch v oblasti ezoteriky smerovať. Jednoznačne budeme opúšťať planétu Zem a cez kozmické vedomie okolo orgánov tela budeme prenikať do jednotlivých kozmov.

V oblasti ezoteriky trvale napredujeme a zdolávame rôzne psychické stavy, ktoré skoro vždy otvoria nové možnosti v ezoterike. Tak sa udialo aj objavením kozmického vedomia u osôb, ktoré sa narodili matkám hyperaktívnym počas tehotenstva. Tak isto sme vešteckým výskumom zistili, že kozmonauti, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace, zásadne pozmenili svoj psychický stav. Po týchto vešteckých zisteniach sme rozpracovali metodiku nácviku kozmického vedomia a začala éra psychického odpútavania sa od planéty Zem.

Vytrvale veštecky skúmame jednotlivé prípady mŕtvych aj živých ľudí, ktorých psychika preniká do kozmického priestoru nielen okolo našej planéty, ale aj slnečnej sústavy. Zistili sme, že títo živí jedinci s kozmickým vedomím ani netušia, aký to majú fenomén, trvalo sa usilujú byť ako bežní ľudia a duchovná cesta ich nezaujíma. Aj okolie ich tlačí do bežného spôsobu života. Zase jedinci či už mŕtvi, alebo živí, pokiaľ prenikali psychicky do súhvezdí našej Galaxie, tak boli vlastne psychicky poškodení, nedokázali byť normálni a zvyčajne ich môžeme považovať za ťažko duševne choré osoby. Aj tu treba mať na pamäti, aby sa kozmická myseľ ezoterika vracala z kozmických diaľok do štandardného vedomia ezoterika. Budeme musieť na technikách návratu popracovať aktívnejšie. Minimálne si ezoterik ponechá kozmické vedomie planéty Zem.

Veštecky sme objavili tibetských ezoterikov, ktorí cez energie v kozme veľmi dobre prenikali do kozmického priestoru a na základe ich techník sme začali prenikať do 3. kozmov, ktoré oni psychicky navštevovali. Ide o náš kozmos č.1, má veľkosť 40 miliárd svetelných rokov. Vedľa neho je kozmos č.2, má veľkosť 10 miliárd svetelných rokov. A vedľa kozmos č.3, ktorý má 80 miliárd svetelných rokov. Nesporne nás objavenie možnosti psychického pohybu v týchto troch kozmoch posunulo dopredu. No za týmito tromi kozmami je do vzdialenosti 140 miliárd svetelných rokov prázdno a nevedeli sme sa v tomto kozmickom prázdne pohybovať.

Jedinečný veštecký objav sa nám podaril v oblasti indickej ezoteriky, kde sme objavili jogínov, ktorí mali kozmické vedomie. Toto ich kozmické vedomie dokázalo putovať aj priestorom, ktorý je prázdny a neobsahuje ani planéty, ani magnetické polia. Prevzali sme túto jedinečnú schopnosť a psychicky sme sa začali posúvať až ku kozmu č. 6, ktorý je od nás vzdialený 300 miliárd svetelných rokov.

Ďalšie trendy v oblasti kozmického vedomia povedú k tomu, že budeme v kozme hľadať organický život. Tak isto budeme pri výskyte organického života skúmať svet mŕtvych spomienok organického života, ktorý vymrel. Jednoznačne sa postupne budeme vzďaľovať od planéty Zem v slnečnej sústave a budeme prenikať tam, kde zachádzala iba jogínska kozmická myseľ na princípe zvukov, ktoré sa šíria nekonečným priestorom kozmu.

Možno vás napadne myšlienka, načo je to všetko dobré a aký to má zmysel psychicky prenikať do nekonečných diaľok kozmu. Pokiaľ sa na to všetko budete pozerať ako ľudskí pozemšťania, tak asi benzín nebude lacnejší. No ezoterik má jediný cieľ a to reinkarnačný, ktorý smeruje do sveta mŕtvych. Ezoterik má reinkarnačné ambície a uvedomuje si, že po fyzickej smrti jeho spomienky zostávajú spolu a je ich možno naprogramovať a nabiť túžbami. A jednou takouto túžbou bude aj trvalé putovanie spomienok ezoterika po jeho fyzickej smrti. Pri tomto putovaní budú neustále naberať informácie a pokračovať v tom, čo načal počas života tu na planéte Zem.

Postupne psychicky navštívime jednotlivé súhvezdia v našej Galaxii. Potom navštívime v našom kozme všetky galaxie. To, čo nás bude hlavne zaujímať, bude organický život a kozmické inteligencie vo svete mŕtvych. Potom budeme ďalej prenikať do kozmu č. 2, do kozmu č. 3 a do ďalších kozmov, ktoré budeme postupne navštevovať cez jogínske kozmické techniky založené na kozmickom zvuku.

V oblasti ezoteriky nie je úplne možné naplánovať, čo všetko nás čaká v budúcnosti. Ezoterika v tomto prípade pracuje doslova v panenskom priestore a nečakané zvraty sú možné. No pre ezoterika je dôležité, aby prenikal, kde len bude môcť. Tieto zážitky si ukladať do spomienok, potom ich v neurónoch stabilizovať, uchovávať a programovať k aktivite v posmrtnom živote.

Pridaj komentár