Psychický prienik do kozmu na základe jogínskych systémov založených na špeciálne spracovanom zvuku. V tejto oblasti duchovna vynikali hlavne jogínski ezoterici. Preto sme sa rozhodli tento systém spracovať práve v joge. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Joga škola MP3.

Je vhodné na začiatku prejsť základnými cvičeniami jogy a to sú nesporne rôzne pozície tela. Je to ideálny vstup do duchovna, kde sa adept naučí ovládať svoju myseľ a udržať sa vo vhodnom meditačnom stave. Potom je vhodné prejsť základnými dychovými cvičeniami a hlavne nacvičiť jogínsky dych, pri ktorom v pľúcach zostane určité množstvo vzduchu a iba minimálne sa dodychuje a vydychuje. Potom je dobré ovládnuť prstové módi, ktoré umožňujú s nehybnou pozíciou tela dosahovať a regulovať duchovný stav a jeho jemné doladenie.

Je tak isto dobré zvládnuť zvukové mantry uplatňované v joge. Zvládnutie a používanie mantier umožní ešte vhodnejšie naladenie na vrcholovú jogu. Nejde o rezonancie, ale čisto zvuky buď ľudského hlasu, zvukov prírody, alebo hudobných nástrojov. V joge je výborne rozpracovaný systém zvukovej ezoteriky.

Neodporúčam sa pomocou jogy odpojiť psychicky od fyzického tela násilne. Ide o to, že niektorí jedinci volia rýchlu duchovnú cestu na úkor svojho fyzického tela. Psychicky sa odpoja od tela a stále viacej na telo zabúdajú a prestavajú sa o telo zaujímať. Duchovná cesta je rýchlejšia, ale môže sa stať, že nezáujem o telo môže mať následnú chorobnosť.

V joge možno cvičiť špeciálnu jogu ponárania sa do anomálnych tektonických a energetických porúch zemskej kôry. Psychicky sa ezoterik premiestni do anomálií. Zotrvá tu určitú dobu a medituje na určité zvuky. Následne možno vnímať, že sa v tele alebo v aure vytvoria určité geometrické tvary. Niektorí jogíni majú vytvorený doslova celý les znakov z anomálnych miest planéty Zem, ale aj kozmu. Je to zvláštny druh jogy, ktorý dovoľuje nechať na svoju psychiku vplývať anomálne efekty a dosahovať iné vnímanie sveta ako je bežné.

Samozrejme joga má množstvo možností, ale vypichujem iba tie, ktoré sa v iných systémoch objavujú zriedkavo. Tak isto kozmické vedomie v spojitosti so zvukom mantier dovoľuje ďaleké psychické prieniky do kozmického priestoru aj bilióny svetelných rokov. Kozmické vedomie a jeho dosiahnutie popisujem podrobne v Kozmos sekcii. Ide o to, aby ezoterik dokázal okolo orgánov nahodiť určité predstavy o planétach, súhvezdiach, galaxiách a kozmoch, v ktorých je plno galaxií, v galaxiách súhvezdí a v súhvezdiach plno hviezd.

A práve jogín, ktorý si nahodí kozmické vedomie a k tomu použije techniku určitých vhodných zvukov, sa bez problémov presúva voľným priestorom kozmu, kde niet žiadnych planét. A toto je veľký problém, pokiaľ by sa kozmické prieniky realizovali bez zvuku mantier a vhodného nastavenia mozgu, ktorý túži po niečom na planéte Zem. Pokiaľ sa pri psychickom prieniku ezoterik zastaví a nemôže ďalej, tak musí nájsť vhodnú mantru a v predstave sa zbaviť nejakej túžby napr. na dobré jedlo, na nejaký problém, milovanú osobu a podobne. Tento krok dovolí vodnejšie naladiť neuróny na ďalšie psychické putovanie.

Postupne sme sa naučili prenikať pomocou kozmického vedomia a vhodne nastaveného zvuku do Kozmu 1, kde sa nachádza aj planéta Zem, súhvezdia našej galaxie a ďalšie tisícky galaxií. Potom sme prenikali do väčšieho Sektoru I., ten je ohraničený tvarom kocky o rozmeroch 1000 miliárd svetelných rokov šírky, 1000 miliárd svetelných rokov dĺžky a 1000 miliárd svetelných rokov výšky. V tomto sektore sme psychicky navštívili Kozmos 2, ktorý obsahuje tak isto obrovské množstvo galaxií a v nich súhvezdia a v nich planéty. Takýchto kozmov tu je do počtu 7. Všade sme hľadali organický život, anomálie, spomienky sveta mŕtvych. Cieľom nebolo podrobné skúmanie, ale realizovanie všeobecného prehľadu ako celku. K dispozícii sú aj mapky Sektoru I.

Následne sme realizovali podobné psychické prieniky v kozmickom vedomí za pomoci zvukov do Sektoru II. Tento sektor je úplne prázdny. Nasledoval prienik do Sektoru III. A tu sme našli asi 10 kozmov, ktoré sú plné galaxií a v nich súhvezdia a v súhvezdiach rôzne druhy planét. Nenašli sme tu nič zvláštne a jedinečné. Podobá sa to Sektoru I.

Naposledy sme prenikali do Sektoru IV, ktorý má svoje štandardné rozmery 1000 miliárd svetelných rokov dĺžky, 1000 miliárd svetelných rokov šírky a 1000 miliárd svetelných rokov výšky. Pred prienikom sme preskúmali spomienky tých jedincov, ktorí sem cez kozmické vedomie prenikali. Následne sme sem prenikali aj my. Nachádzajú sa tu rozmetané zbytky množstva kozmov, ktoré niekedy obsahovali galaxie, súhvezdia a hviezdy. Dnes už iba zdevastované pozostatky.

Ako poslednú oblasť sme psychicky preskúmali Sektor V., ktorý má svoje štandardné rozmery 1000 miliárd svetelných rokov dĺžky, 1000 miliárd svetelných rokov šírky a 1000 miliárd svetelných rokov výšky. Nachádzajú sa tu asi 4 kozmy, ktoré obsahujú malé množstvá galaxií a v nich málo hviezd. Zato je tu čulý organický život, ktorý budeme ešte podrobnejšie skúmať. 4 kozmy dostanú označenie č. 9, 10, 11, 12.

Pre ezoterika, ktorý je na duchovnej ceste a psychicky preniká do nekonečných diaľav v kozme je dôležité, aby si spravil celkový pohľad na astronomický kozmos okolo nás, aj keď ide o vzdialenosti miliárd svetelných rokov. Tak isto zároveň tu realizujeme prieskum, ktorý nám poslúži k podrobnejšiemu bádaniu toho, čo je v astronomickom kozme netradičné.

Obrázky si nájdete v sekcii: http://www.meditacia.sk/Mapy-v-ezoterike-5719id/

Pridaj komentár