Informačné polia okolo nás. Evokačné techniky. Seans ezoterika informačných polí. Tranz. Psychické naladenie. Trojuholník. Kruh. Špeciálne upravené prostredie evokácie. Manipulácie s informačnými poliami v rámci telurgie.

Zrealizovali sme celodenný seminár venovaný problematike zavedenia evokácií a seáns duchovnej technológie do ezoterickej praxe. Chceli sme tieto postupy spoznať a dokázať uplatniť v reálnej praxi vlastnej duchovnej cesty.

Najprv sme sa poohliadli po tých, ktorí takúto ezoteriku robili. Chceme si všetko v tejto oblasti pozisťovať. Zistiť, aké sú možnosti a postupy, a potom aj prevziať všetko to, čo je dobré. Tak isto sa chceme poučiť a neopakovať určité omyly, na ktoré doplatili evokační ezoterici.

Tentokrát sme na získavanie informácií nepoužívali iba knižky a skúsenosti živých ezoterikov, ale zašli sme si aj do informačných polí okolo seba, ktoré vytvorili najčastejšie ľudia a zvieratá po svojej smrti. Teda časť ich spomienok sa ukladá okolo nás. Niektoré zostali v kostných pozostatkoch, niektoré sú zapísané do objektov a podobne.

Kto chce robiť ezoteriku na báze evokácií a seans technológie, ten už musí mať veštecké schopnosti čítať informačné polia okolo nás. Bez tejto schopnosti nemá zmysel sa do evokácií púšťať. Mohlo by prísť k poškodeniu psychiky aj zdravia. jednoducho by mal ezoterik na túto oblasť ezoteriky, ako sa hovorí, dozrieť. Treba zvládnuť nižšie formy duchovného rastu.

Budem tu prezentovať časť informačných polí, ktoré sú okolo nás a mohli by sme sa z nich poučiť.

Prvý zdroj informácií sa nachádza v sektore (16, N), Austrália, v stratosfére. Nájdete tu množstvo záznamov, ako sa robili hromadné evokácie v kultových stavbách. Vždy sa robil vhodný rituál. V chráme sa robili zvláštne kresby.

Ďalší zdroj je v sektore (4, N ) pod Afrikou. Výška je daná troposférou. Nájdete tu informácie o islamských evokatéroch. Evokácie sú viazané na horské masívy pomocou magického rituálu do škatule alebo pomocou magickej kresby.

Potom je tu informačný zdroj (9, J ), India, troposféra. Nájdete tu veštecky množstvo informácií o evokáciách rôzneho druhu.

Potom je tu informačné pole (14, M), Južná Amerika, troposféra. Nájdete tu informácie o egyptských evokatéroch. Technika špeciálnych sieťok zo špagátov a látok, ktoré sa umiestňovali na povrch pyramíd aj s ďalšími evokačnými procedúrami.

Ďalší zdroj informácií je v sektore (15, J) Brazília, troposféra. Všetky možné druhy evokácií prírodných šamanov a techniky ich postupov, ktoré boli viazané na kresbu alebo skrinku, čo si niektorí dobrodruhovia predstavujú ako poklad. V skutočnosti išlo o duchovnú záležitosť, silné viazanie evokačných síl na dané miesto.

Ďalšia sféra je v sektore (4, E), Európa, termosféra. Informácie o hermetikoch, ktorí sa venovali evokáciám prostredníctvom chemických zlúčenín.

Ďalšiu špeciálnu sféru nájdete v sektore (6, C), Aljaška, exosféra. Sú tu obsiahnuté rôzne druhy kabalistických evokačných techník, pri ktorých boli rituálne miešané niektoré zlúčeniny.

Samozrejme, že nemôžem pre rozsiahlosť celej problematiky uviesť všetky informačné polia o evokáciách a seansách. To bude predmetom ďalšieho výskumu informačných polí. Tak isto pre zjednodušenie neuvádzam informačné polia v kozmickom priestore.

Pridaj komentár