Tento príspevok sa venuje nácviku vnímania kozmu na základe terajších vedeckých poznatkov. Zároveň sa nacvičuje vytváranie plasticko- pohybovej predstavy. Pri výcviku sa napájame na ľudí, ktorí sú ochrnutí a tento handicap im transformuje ich pozemské vnímanie na kozmické vnímanie.
Cvičenia zahajujeme usadením do základnej jogínskej asany. V asane sedíme určitú dobu až kým nadobudneme pocit, že sme úplne ochrnuli a začíname nadobúdať pocit zmeny vnímania z pozemského na kozmické. Keď si v tomto stave otvoríme vnútorný priestor, tak začneme s opakovaním už nacvičených predstáv o celom nám dostupnom kozmickom priestore, ktorý je prezentovaný obrovským zoskupením hviezd v mliečnej dráhe. Takýchto tak povediac mliečnych dráh je určite viacej a navzájom sa prelínajú. Je známe, že cez tieto mliečne dráhy pulzujú čierne diery. Potom nasleduje predstava Slnka a našej planetárnej sústavy so všetkými planétami. Merkúr, potom nasleduje Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a naďalej je Pluto. Podrobnejšie si prejdeme predstavu Slnka, Zeme, Mesiaca, Marsu, Jupitera. Dnes sa zastavíme pri vytvorení predstavy Saturnu, ktorý je od Slnka ďalej ako Jupiter. Saturn je známy svojím prstencom okolo celej planéty, tvoria ho menšie alebo väčšie planéty a kozmická hmota. Saturn obehne Slnko asi za 30 rokov. Každým súhvezdím zvieratníka prejde dvakrát do roka. Saturn je najredšou planétou v slnečnej sústave. V hĺbke pod vrcholmi mrakov je už tekutý vodík, vodíkový oceán, ktorý narastajúcou vzdialenosťou od povrchu planéty smerom do jej vnútra nadobúda čoraz viac vlastnosti kovu. Okolo Saturnu je množstvo prstencov. Ešte chvíľu nacvičujte pohyb v plastickej predstave našej mliečnej dráhy a slnečnej sústavy v nej fungujúcej. Naučte sa každú planétu vnímať plasticky a to jej prednú stranu a zároveň zadnú stranu, aj keď ju nevidíte. Tak isto stranu ľavú a pravú, hoci jej poloha nedovoľuje niektorú stranu vidieť, ale iba tušiť. Tak isto je vhodné vnímať vrch planéty a spodok planéty, aj keď jej pozícia to nedovoľuje.

Pridaj komentár