Požiadali ste ma, aby som automatickou kresbou zhodnotil vašu cestu k Bohu v rôznych náboženských systémoch. Celkovo ste v náboženskej ceste na začiatku.

Najlepšie ste na tom v náboženskej ceste kresťanstva. Máte možnosť, aby sa vo vás mohol Boh realizovať. Je potrebné, aby ste nebrali náboženstvo ako milé a príjemné knižky, ktorých sa treba iba zbaviť.

Čo sa týka náboženskej cesty k islamskému Bohu, tiež sa vám otvárajú brány kráľovstva Božieho, no treba postúpiť ďalej, otvoriť knižku o islame a zájsť občas na stretnutia islamistov, prípadne si niečo také predstaviť.

Čo sa týka budhistickej cesty, tak tu váš odmietavý prístup prerastá do zdravotných problémov. Neviete si k tomuto náboženstvu vytvoriť hlbší vzťah. Skúste sa prekonať.

V náboženskej ceste v hinduizme tiež vaše odmietanie prerastá do chorobných stavov. Z hinduizmu máte nechuť a strach. To nie, to nechcem. Skúste sa prekonať.

Čo sa týka pravoslávia a cesty k nemu, aj tu váš prístup prerastá do zdravotných problémov. Celkovo si robíte od žien a hlavne matiek zbytočný odstup.

Mám pocit, že vám treba spraviť aj náboženskú cestu k židovskému Bohu. Tu ste reálne na tom najlepšie a máte otvorenú cestu do Božieho kráľovstva. Knižky tohto systému si vážite a aj ich v tichosti milujete. Aby ste postúpili na ceste k židovskému Bohu je potrebné, aby ste židovstvo prijali úplne a jednoznačne. Musíte v sebe rozvinúť celú židovskú kultúru a jej odkaz.

Obrázok č. 1 vyjadruje súčasnú úroveň, obrázok č.2 možnú dosiahnuteľnú úroveň.

Saša Pueblo

Pridaj komentár