Pokračujeme v základnom nácviku mantra ezoteriky. Usilujeme sa získať seriózne základy na praktizovanie zvukov mantry. Základné slová sú: hlasivky, Reiki, echolokácia, pránické dýchanie, spomienky, vibrácie, tóny, zvukové efekty.

Na začiatok sa skoncentrujete do hlasiviek a poriadne si ich precvičíte. Napríklad vydávaním rôznych zvukových efektov. Počas precvičovania môžete prerušovane počúvať nahrávky mantier. Do úvahy prichádzajú hlavne indické mantry, ale aj budhistické mantry. Môžete počúvať vlastne akékoľvek zvukové nahrávky a potom ich v hlasivkách rozozvučať. Tento typ výcviku je vhodný na neskoršie praktizovanie mentálnej mantry bez otvárania vašich papúľ.


Zámerne hovorím o papuliach a to v tom zmysle, že zvukovo mantrická tradícia vyžaduje, aby ste zvuk používali inak ako doteraz. Zvukové efekty, ktoré budete vydávať, budú prejavom vašej osobnosti a pôjdu viacej do oblasti tranzového spevu ako rozumového rozprávania. To iste platí aj o hypnotických schopnostiach, kde školenie hlasu zvyšuje hypnotizérove schopnosti.
V hlasivkách precvičíte predchádzajúce cvičenia a to jednak fyzicky, teda zvuk vydávate z úst, a tak isto môžete cvičiť sugeratívne. Je dobré si dokázať zapamätať to, čo vyšlo z vašich úst. Teda tu ide o schopnosť zvuky uložiť do pamäte a z tejto pamäte ich treba vedieť vybrať a použiť v mentálnej mantre.
Samotným hlasom, ktorý fyzicky alebo mentálne vydáva zvukové efekty, sa môžete preliečovať. V tomto prípade prichádza do úvahy aj rozozvučanie hlasiviek so zatvorenými ústami. V oblasti hlasiviek si, ako sa hovorí, brumkáte. Vyberáte také zvukové efekty, ktoré vyvolávajú stav tranzu a potom volíte také zvuky, ktoré vám dovolia preliečovať postupne celý organizmus.
Celú zvukovú, a teda aj mantrickú prax je vhodné realizovať ako spev alebo niečo, čo sa na spev podobá. Snažte sa mantra meditácie nespájať s obrazovými predstavami.
Okrem počúvania mantier je vhodné vytvárať si vlastné mantrické kombinácie a pritom sa nechať inšpirovať indickými a tibeckými mantrami, ktoré sú podľa môjho mienenia najviac prepracovanými mantrami. No je vhodné prejsť aj klasickým výcvikom a to postupne odspievať jednotlivé písmenká abecedy. Môžete napríklad začať klasickými kombináciami písmen A, E, I, O, U. Podobá sa to základnému precvičovaniu hlasu profesionálneho speváka. Každú zvukovú podobu písmenka precvičujete v iných hĺbkach. Vyskúšate si aj iné dýchanie pri mantrickom speve. Zvuková podoba písmenka sa spieva s krátkym dychom a tiež s dlhým dychom. Zvuk ide sekane za sebou alebo ťahane za sebou. Tak isto je zaujímavé uvedomiť si, že máte dve hlasivky a možnosť v jednej hlasivke rezonovať iný zvuk ako v druhej. V jednej ide niečo iné ako v druhej. Vyskúšajte si.
Tak isto je zaujímavé zvukom, ktorý vydajú vaše hlasivky, rozrezonovať napríklad membránu medzi pľúcami a žalúdkom. Mantrický spev možno praktizovať aj tým, že niektoré orgány ako napríklad pľúca, sa rozhmkajú, ako keby sa triasli a kmitali. Zvuk z hlasiviek ich rozkmitá To je taký pocit, ako keby ste mantricky spievali z brucha, z pľúc a podobne.
Celkovo mantrický spev a mantrické hovorené slov vám môže pomôcť aj v tom, že váš hlas bude viac školený, a teda budete mať možnosť meniť hlasový prejav pri každej osobe, s ktorou hovoríte. Váš hlas sa môže stať hypnotickejší. Váš hlas sa môže stať liečivým prostriedkom. Váš hlas dokáže vysvetľovať veci jasnejšie a zrozumiteľnejšie.

Pridaj komentár