Bola by som rada, ak by ste sa mi pozreli na veštecký profil, ak to bude možné…Veľmi ma zaujali anjelské sféry a neviem, či by som sa im mohla venovať…

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel do vášho podvedomia. Bohužiaľ, máte sivé a čierne anjelské sféry. Čierne odmietate, sivé ste prijali a realizujete hlavne uspokojenie vnútorných emócií a nie dosahovanie úspechu. Váš embryonálny vývoj bol atypický a máte z raného štádia v sebe zvieracie bunky. Rodená šamanka, ktorá zabudla na svoje korene.

Zdravotný stav
Bol zhodnotený osobitne, zlepšuje sa.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela ako u ľudí s pevnou a štandardnou psychikou.

Povaha
Psychicky ste netradične usadená v mieche. Teda odtiaľto pôsobí vaša psychika. Často ide o ľudí, ktorí majú radšej prírodu ako civilizáciu.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: na seba a svoju krásu. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: svoje telo. Citová vzrušivosť: na seba. Teda narcistické sklony v prijateľnej rovine. Prinajmenšom ste zaujatá sama sebou. Menej vhodné sexuálne podvedomie pre hlboký partnerský vzťah zamilovanosti.

Stav obalov podvedomia
Skúmam podvedomie, ktoré sa vytvorilo v 4. roku života. Okolo vás sú sivasté až čierne anjelské sféry. Teda realizujete viac svoje emócie ako dosiahnutie úspechu, kde často treba spraviť aj také kroky, ktoré nutne vedú k cieľu. Teda nie ste osoba, ktorá ide za víťazstvom. K čiernym anjelským sféram máte negatívny vzťah. V 12. roku života ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Sú plné obrazov z prostredia kaštieľov, mníšok a osôb, ktoré svoj život zasvätili rozjímaniu a duchovnu.

Chromozómová história
Ľudskú podobu dosiahli vaše chromozómy v polárnej oblasti na ďalekom východe a putovali cez Čínu, Himaláje, Áziu, Kaukaz až do strednej Európy. Charakterizuje ich obrázok hlbokých rituálov ľudí šamanskej kultúry.

Génové reťazce
Máte ich vo vnútri chromozómov značne od seba. Takéto osoby by mali žiť hlboko ezotericky, inak majú osudové problémy. Teda nemali by ste žiť štandardne ako bežní ľudia. Váš vzťah k podvedomiu v génových retiazkach charakterizuje odmietanie a to nie je dvakrát dobré.

Embryonálny vývoj
Nebol celkovo v poriadku. Rané zvieracie vývojové fázy zostali vo vás počas detstva a sú silne prítomné aj teraz vo vašom tele. Teda ešte stále máte v sebe embryonálne bunky, ktoré vám napríklad pomáhajú uzdraviť sa. Aj tu je náznak potreby vrátiť sa k šamanskej tradícii, pokiaľ si chcete udržať zdravie a šťastný osud.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snovej rovine realizujete šamanský spôsob života a vaše ľudské ja nemôže do tohto procesu zasahovať.

Duchovná úroveň
Máte pragmatickú morálku orientovanú na slušnosť a toleranciu. Ale nenecháte sa okolím zneužívať.

Hviezdy, šťastný osud
Návrat k šamanským tradíciám prevedeným do dnešnej ezoteriky.

Pridaj komentár