Tento príspevok je pojednaním a zároveň rekonštrukciou zasväcovacieho rituálu, pri ktorom do mladého adepta šamanstva Nanajcov vstupuje bohyňa Ayami.

Na začiatok ako zvyčajne som si vytvoril fantómové telo, ktoré sa nacvičuje v Plazmatickej škole. Jednoducho si vsugerujem, že mi amputovali ruku alebo inú časť tela a po amputácii na chirurgii nepripustím, že ruku už nemám. Neustále tvrdím, že ju mám. Ide o náročnú sugeráciu, pri ktorej musím kompletne zablokovať rozumovú zložku vedomia. Zároveň si otváram sugeráciou, že mám týfus a tým vytváram pred sebou vidinu dvojníka.

Oživujem z kostí alebo respektíve z toho, čo z kostí zostalo, informačné pole dávno zomretého šamana Nanajcov, ktorý sa prezýval Veriuo. Zároveň ho vtláčam do dvojníka, ktorého som vytvoril a sedí pri stole. Teraz je dvojník zároveň aj šamanom. Okolo mňa sa začína odvíjať celý dej zasväcovacieho rituálu tak, ako bol zaznamenaný v pamäti teraz zobudeného šamana Veriuo hore uvedeného klanu. Vidím ako v kine, že prichádza mladý adept šamanstva.

Ujíma sa ho šaman Veriuo a jeho ženské pomocníčky. Keď sa pozriem do astrologickej schémy šamana Veriuo ako zasväcovateľa nového adepta, tak na všetkých neurónových úrovniach má symboly penisov a vagín. V neurónoch mozočku má na konci postavu šamana, pri ktorom je postava ženského božstva Ayami. Vráťme sa k mladému šamanovi a rituálu, ktorého sa má niekoľko dní zúčastniť. Mladého adepta si do parády berú nádherné a sexuchtivé mladice. Mladého adepta vyzlečú a niekoľko dní a nocí s ním nič iné nerobia, iba ho hladia, umývajú a donekonečna nútia vykonávať sexuálnu potrebu. Zároveň dobrovoľne, ale aj nedobrovoľne do adepta lejú rôzne eroticky povzbudzujúce nápoje. Adept po niekoľkých dňoch toho má už dosť a chce utiecť. No to sa mu nepodarí, lebo všetko dobre strážia šamanovi fyzickí pomocníci. Pri úteku ho chytia a vrátia naspäť do stanu.

Orgie všetkého druhu za účasti asi desiatich žien pokračujú až dovtedy, kým adept neomdlie a do smrti znenávidí všetko, čo sa týka sexu ako takého. A toto je ten pravý moment, kde v už zasvätenom adeptovi vznikne úplne posadnutá nenávisť voči ženám a sexu ako takému. Táto šialene silná emócia vytvára pri šamanovi ilúziu krásnej a zvodnej bohyne Ayami, ktorá holá vstupuje do fyzického tela šamana a odteraz bude cez neho vplývať na samotného mladého šamana a jeho okolie. Jej vplyv bude intenzívny aj smerom k rôznym druhom terapií. Tieto silné emočné stavy strachu a zlosti sú v psychiatri opísané.

Pri týchto nekontrolovateľných stavoch sa vytvárajú rôzne fenomény, ktoré môžu v mysli takto zasväteného adepta vytvárať erotickú predstavu bohyne Ayami. Je zaujímavé, že tento druh zasvätenia sa dá realizovať aj na základe silnej sugerácie a nemusí prísť k fyzickému zasväteniu, ako sme si ho tu čo najrealistickejšie opísali. Po ukončení prieskumu informačného poľa mŕtveho šamana Veriuo som bioenergetické zobudenie zrušil a všetko v jeho mieste posledného odpočinku uviedol do pôvodného kľudu. Zároveň som ukončil stav fantómového tela, mojej ruky a všetko uviedol do normálneho štandardného stavu bez fantómových bolestí. Som rád, že som mohol nahliadnuť do technológie aj takéhoto druhu zasvätenia.

Pridaj komentár