Tento príspevok je zamyslením sa nad emocionálnymi stavmi v chorobe. Ide o emocionálne stavy založené na prejavoch strachu. Emocionálny stav strachu a jeho stupňovanie do extrémnych rozmerov a tiež emócia hnevu namierená proti chorobe.Tak, ako sú stavy emócií nevhodné v psychických prejavoch, pretože zahmlievajú skutočnosť, tak dramaticky stupňovaná emócia strachu a hnevu môže mať mimoriadne priaznivé účinky na priebeh choroby. Hovoríme tu o emóciách radosti, strachu, hnevu a smútku. Zaoberáme sa tu extrémnymi stavmi emócií strachu a hnevu. Extrémnym stavom strachu je pocit, ako keby vás choroba mala zabiť, alebo vám zničiť všetko, čo ste doteraz mali, že choroba ktorú máte, zničí aj vašich najbližších. Fyzicky sa tento stav prejavuje až triaškou celého tela. Pri extrémnych stavoch hnevu ste červený v tvári, máte nekoordinované pohyby, na všetko dookola slovne aj fyzicky útočíte. Ja osobne tento systém využívam pri chrípkových ochoreniach a to hlavne strach, že keď sa do troch dní nevyliečim, tak už nebudem môcť robiť ezoteriku. Prípadne mám strach, že keď si v chorobe ľahnem, tak to ako keby som si ľahol do hrobu. Jedna meditujúca má v chorobe taký panický strach, že jej imunitný systém sa zmení na zúrivú chemickú fabriku a rýchlo je po chorobe. No horšie je potom tento liečivý systém lymfatických uzlín a lymfatického riečišťa zastaviť. Keď sa to nepodarí včas zastaviť, tak tento mechanizmus začne decimovať zdravý organizmus a vyvoláva nové ochorenie. Vtedy použijeme terapeutické sedenie, kde dotyčnú osobu nazývam simulant a klamár. Navyše dostane dotyčná osoba veľa meditácií, aby po vyliečení nemyslela na liečbu, ale meditáciu. Lekári by hovorili o prehnanej imunitnej reakcii. Ale u koľkých pacientoch by sme potrebovali takúto prehnanú emocionálnu rekciu vyvolať! Dá sa hovoriť o tom, že emocionalita strachu a hnevu je v chorobe žiaduca a je dobre ju vyvolávať nácvikom napríklad stavov dvojníka. Pozri v Dvojník sekcii na mojich internetových stránkach. Spomínam si na prípad jednej panej, ktorej som sa vyhrozil operáciou maternice. Skutočne mala v tejto oblasti zlý stav, ale prehnaná reakcia strachu z operácie spravila za niekoľko týždňov hotový zázrak. Tak isto u inej dotyčnej stačí načrtnúť možnú operáciu alebo vyšetrenie u gynekológa a liečba úspešne napreduje. Možno hovoriť, že strach ju lieči.

Pridaj komentár