Tento príspevok sa zaoberá meditáciou, pri ktorej sa využije liečba cez akupunktúrne body na celom povrchu uší.
Ako zvyčajne si najprv niečo o ušiach naštudujete. Zoberiete si anatomický atlas a pozriete sa na oblasť celého ucha. Keď si trochu preštudujete, čo v uchu všetko je, tak zavriete oči a vo vnútri hlavy si anatomické obrázky predstavíte čo najvernejšie a pokiaľ možno aj trojrozmerne. Keď sa vám darí určitú dobu dobre udržať čo najplastickejšiu predstavu, tak sa skoncentrujete rovno do obidvoch fyzických uší, ktoré sú na bokoch hlavy. Tak isto si predstavujete, ako uši fungujú. Môžete si uši pošúchať uterákom dočervena a sledovať, aké pocity to vo vás vyvoláva. V pohode si vychutnáte stav prekrvenia ušných lalokov. Keď pocity doznejú, tak si môžete na chvíľu uši zapchať vatovými štupľami a začať počúvať napríklad zvuky zvnútra svojho tela. Zistíte, že to ide a nie je tu zrovna hlboké ticho. Postupne sa snažte počúvať určitú oblasť tela, napríklad srdce a potom aj ostatné orgány a systémy tela. Dokonca pri vytvorení riadenej ilúzie môžete zvuky v jednotlivých orgánoch a systémoch tela prirovnať k určitým hudobným nástrojom. Tam, kde je ilúzia zvukov príjemná, je všetko v poriadku. Tam, kde je niečo choré a disharmonické, sú zvuky rozladené a nepríjemné. No vráťme sa na povrch uší. Budete postupovať tak, že si prstom alebo prstami budete prechádzať po povrchu uší a budete robiť určité diagnostické vyšetrenie. Budete hľadať oblasti, ktoré sú na dotyk príjemné a oblasti, ktoré sú na dotyk nepríjemné. V oblasti s príjemnými pocitmi potom tupým, ale tenkým predmetom pritlačíte a vnímate prienik nervového vzruchu z tejto oblasti tela do inej oblasti tela. V tomto prípade zvyšujete príjemné a blahodárne účinky, teda znásobujete príjemné pocity. Na druhej strane vyhľadáte aj oblasti, kde máte nepríjemné pocity a aj tu zatlačíte tupou, ale tenkou vecou a pokúsite sa tlačením predmetu vyvolať nervový vzruch, ktorý necháte prenikať do fyzických častí tela. Nenecháte sa odradiť prvotnými nepríjemnými pocitmi a počkáte, kým sa nepríjemné pocity zmenia na pocity kľudu a pohody v niektorej oblasti, kde nervový vzruch z ucha zašiel. Pokročilejší cvičenci na aktivizáciu nervového vzruchu nepotrebujú fyzický tlak tupého predmetu, ale silu vlastnej predstavivosti a koncentrácie do nervstva ucha zvnútra svojho mozgu. Tento druh meditácie či už fyzickej, alebo mentálnej z predstavy môžete aplikovať na povrch hlavy, tváre, rúk, chodidiel a vlastne celého tela. Postup je ten istý a to vyhľadanie oblastí s príjemnými pocitmi a oblastí s nepríjemnými pocitmi. Nasleduje terapeutický zásah tlakom tenkého a tupého predmetu.

Pridaj komentár