Nácvik schopnosti komunikovať s totemovými zvieratami. K týmto cvičeniam pridáme šamanskú schopnosť tranzu, ktorú budeme dosahovať pomocou sugerácie pohybu a spevu. Zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Na začiatok meditácie sme si uvedomili potrebu odchodu z civilizácie a žitia s totemovými zvieratami v čo najdivšej prírode. Všetko samozrejme v rovine vlastných predstáv. Zároveň sme sa usilovali vyvolať v sebe stav tranzu pomocou sugerácie pohybu a zvuku, ktorý vzniká asi niekde v strede hlavy. Sústredili sme sa do stredu hlavy a konkrétne do stredného mozgu, kde sme vyciťovali, aký pohyb a aké zvuky si máme predstavovať. Nechali sme sa viesť touto oblasťou mozgu. Pri sugerácii je dobré cítiť vo svaloch drobný mikropohyb. To stav tranzu znásobuje.

Pokračovali sme v nácviku spomienok videnia rôznych predstáv v oblakoch, v tme, v dyme stúpajúcom z ohniska. Tak isto sme si spomínali, keď sme vo vode videli rôzne predstavy. Dobrým tréningom na rozvinutie týchto schopností je aj nakreslenie farebných škvŕn na jednu stranu dvojhárku, napríklad vodovými farbami, atramentom, tušom a otlačenie škvŕn na vedľajšiu stranu. Potom sa na papier pozerať tak, aby ste zo škvŕn vytvorili nejaký obraz, zviera alebo postavu.

Pokračovali sme cvičením koncentrácie do kože po celom tele a zároveň sme si uvedomovali, kde všade máme potné žľazy. Postupne sme sa dotýkali povrchu kože a cez nervovú sústavu sme prenikali do všetkých oblastí kože. Zároveň sme si vsugerovali, že potné žľazy sú v danej oblasti koncentrácie nefunkčné. Bez zvládnutia tejto sugerácie ťažko dosiahnete prítomnosť totemových zvierat. Začali sme aj sugeráciou, že máme povrch kože dorezaný a plný zahojených rán. Tak isto sme si vsugerovali, že koža je v niektorých oblastiach umŕtvená a pri dotyku nič necítime. Ďalej sme si vsugerovávali rôzne kožné choroby, ktoré umožnia iný kontakt so svetom totemových zvierat.

Pokračovali sme tranzovou koncentráciou na niektoré oblasti kože. Vsugerovali sme si v danej oblasti nefunkčnosť potných žliaz. Do danej oblasti sme prisúvali intuitívne obrázok zvieraťa. Tento sme zmenili na biele zviera. Postupne sme menili plochy koncentrácie do kože a všade sme sa zvítali s určitým druhom totemového zvieraťa. Každý cvičiaci mal v daných oblastiach svoje totemové zvieratá.

Keď sme sa zvítali s totemovým zvieraťom, tak sme sa snažili o komunikáciu. Ide vlastne o vešteckú komunikáciu s predstavou totemového zvieraťa, ktoré je nabité a sformované z bioenergie aurického obalu tela. S každým bioenergetickým totemovým zvieraťom sa komunikuje ináč a môže vám priniesť určité informácie z okolitého prostredia alebo z vášho vnútorného prostredia. Závisí, ako sa naladíte a čo budete chcieť. Totemové zvieratá vytvorené z bioenergie aurického obalu sa podobajú vešteckým technikám čínskeho horoskopu, ktorý je vytvorený práve zo symbolov zvierat a je mimoriadne praktický. Od totemových zvierat žiadame, ako sa lepšie adaptovať v prostredí, ako získať ďalšie životné výhody, ktorým smerom v živote nás čaká úspech, kde môžeme niečo výnimočné získať, na čo si dávať pozor, ako uloviť totemové zviera iného človeka a čo sa dá z toho zistiť.

Pokračovali sme v ďalšom nácviku a tentokrát sme si vytvárali z totemových zvierat iba niektoré časti ako pazúr, pierka, krídla, paroh, zub, kosti. Pri týchto bioenergetických predstavách sa v koži tvorí silná bioenergia, ktorou je možné sa preliečovať. Tak isto je vhodné uviesť sa do tranzového stavu vhodnou sugeráciou pohybu a zvuku.

Na záver sme sa snažili s totemovými zvieratami experimentovať. Dve totemové zvieratá sme spojili a vytvorili sme nové zviera. Pociťovali sme silnú tvorbu bioenergie v koži. Vytvorili sme totemové zviera a zväčšili sme ho na veľkosť fyzického tela, ako keby sme si obliekli karnevalovú masku. Umiestňovali sme si dovnútra jednotlivé totemové zvieratá. Začali sme od hlavy a každé sme umiestnili pod sebou až po oblasť podbrušia. Snažíme sa experimentovať a objaviť nové možnosti totemovej mágie.

Na záver sme si vypočuli autentické nahrávky šamanskej hudby. Cieľom je naučiť sa intenzívnejšie vstupovať do tranzových stavov. Aj vy si môžete stiahnuť autentickú šamanskú hudbu a učiť sa uvádzať do tranzu pomocou zvukov a pohybov. Vyhľadaj nahrávky MP3.

Pridaj komentár