Pokračujeme v nácviku zasväcovacích rituálov Reiki systému, ktorý kombinujeme s technikou pránického liečenia. Zasvätenie sa dialo pomocou klasických znakov Reiki, ktoré sme patrične upravili. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3.

Na začiatku sme si znovu hlbšie uvedomili, že táto Reiki škola je v prvom stupni o otvorení bioenergetických potencií vlastného tela a neslúži zatiaľ na liečbu iných osôb, ale iba samotného reikistu. Každý sám sebe liečiteľom. Až v neskorších fázach sa budeme venovať liečbe iných osôb.

Intenzívnejšie sme si uvedomili 4 základné centrá: v ústnej dutine alebo v prednom mozgu po vonkajšej strane; v rohoch spánkových lalokov – ide o oblasť hore nad ušami asi tak 1 centimeter a trochu dozadu; v mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Posledné centrum sa nachádza v oblasti pupku a presnejšie v neurónoch tenkých a hrubých čriev.

V každom z týchto centier postupne vizualizujeme symbol rúk, chodidiel, očí, uší, nosa a perí.

V každom centre k týmto symbolom pridávame pocity, že každé centrum sa hýbe ako ruky, hýbe ako chodidlá, hýbe ako oči, hýbe ako uši a pohybuje sa ako ústa, cez ktoré prúdi vzduch do pľúc a z pľúc.

V každom centre si vyvolávame pocit počutia rôznych zvukov, ktoré dynamizujú tvorbu vlastnej bioenergie.
V každom centre si vyvolávame čo najvernejšie pocit, že práve tadiaľto sa nadychujeme a vydychujeme. Sugerácia musí byť čo najvernejšia.

V každom centre si chvíľami vytvárame pocit, že sme vzpierači, ktorí dvíhajú ťažké činky. Sugerácia tohoto pocitu musí byť čo najvernejšia. Teda ste vzpierač, ktorý sa preberie čpavkom z fľaštičky. Najeduje sa a pokúsi sa zdvihnúť čo najťažšiu činku. Tento stav si vsugerujte viackrát za sebou, keď máte pocit, že tvorba bioenergie utícha.

V každom centre si postupne vytvárate rôzne druhy znakov, ktoré sú zobrazené nad týmto textom. Ide o točené znaky, ktoré sa nikde nepretínajú a nevytvárajú v žiadnom bode ostrý uhol. Keď vytvoríte ostrý uhol alebo čiary posekáte na drobné kúsky, tak bude do vás bioenergia zvonka pritekať, ale tak isto bude odtekať do inej osoby vo vašej blízkosti, prípadne aj na diaľku do osoby, na ktorú práve myslíte. V týchto zasväteniach sa usilujeme o vlastnú tvorbu bioenergie.

Nasledujú ďalšie cvičenia, pri ktorých si v každom uvedenom centre vizualizujeme klasické Reiki znaky, ktoré hlavne bioenergiu do nášho tela privádzajú, ale zároveň ju strhávajú a odvádzajú do druhého človeka. Nám však ide o to, aby sme zosávali bioenergiu z vhodných živých zdrojov, ale trváme na tom, aby táto bioenergia zostávala v nás samotných. Neslúži na liečbu iných osôb. Ku klasickým Reiki znakom stačí pridať uzatvorené krúžky v ľubovolnom počte. Takáto úprava znakov dovoľuje, aby sme bioenergiu zo živých zdrojov zosávali, ale tiež to, že v nás táto bioenergia zostáva.

Z každého centra odvádzame bioenergiu do orgánov v tele s pocitom, že sú mierne choré. Sugerácia pocitu choroby pomáha lepšie presunúť bioenergiu a jej tvorbu do orgánov, systémov a častí tela.

V každom centre sa usilujeme mať pocity sebcov a ľudí, ktorých nezaujímajú osudy druhých ľudí a bioenergiu nikomu nedajú. Tento pocit je dočasný a umožňuje intenzívnejšie udržať bioenergiu v orgánoch a v aurickom obale okolo seba. Až neskoršie budeme zasväcovať do liečby iných osôb.

Pridaj komentár