A 201 – Rozpad rodiny – 2004-09-08 20:25:05


Potrebovala by som poznať odpoveď či som mala vôbec nejakú šancu udržať našu rodinu a manželstvo. Či vôbec môžu byť z manželov, ktorí chodili spolu 6 rokov a manželia boli 24 rokov len priatelia.

Saša Pueblo – Rozpad rodiny – 2004-09-08 20:26:11


Zdravotný stav vy: celkový zdravotný stav je dobrý, drobné čiarky sa nachádzajú na vašich nohách. Nič vážne.
Zdravotný stav on: automatickou kresbou nachádzam množstvo čiar, najhrubšie sú v oblasti sleziny, ale aj iných oblastiach. Zdravotný stav je disharmonický. Treba sa viac starať o zdravie.
Psychický stav vy: aurický obal je dostatočne stabilný, psychika vyrovnaná.
Psychický stav on: aurický obal je dostatočne stabilný, psychika vyrovnaná.
Povaha vy
Ste klasická hysterická povaha s prvkami psychopatickej povahy. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá nemá na nič čas, iba na svoju prácu. Posadnutosť robotou, aj tak by sa to dalo nazvať. Ďalší obraz je obraz stareny a unavenej ženy, ktorá je uzavretá do seba a od života už nič nečaká. Stereotyp a monotónnosť.
Povaha on
Je hystericko-schizofrenická povaha. Charakterizuje to obrázok nejasného cieľa a nejasných ambícií. Druhý obrázok je snaha niekam utekať a celkovo je to nekľudná osoba, ktorá nedokáže zapustiť stabilne korene. Nedobré psychické základy pre trvalý vzťah a túžbu niečo pevné dosiahnuť.
Sexuálne centrum vy
Je v hlave a naznačuje na klasicky mužské ambície, niečo znamenať a niečo dosiahnuť. Charakterizuje to obrázok naložiť na seba čo najviac. Iba keď sú problémy, ste unavená a uštvaná, vtedy je vám dobre.
Sexuálne centrum on
Je v ústnej dutine a naznačuje na detskú sexualitu, určitú hravosť a nezodpovednosť.
Takéto dve centrá zvyčajne nebývajú v živote spoločne šťastné. Vo vzťahu ste boli dominantná.
Sexuálne podvedomie vy
Skúmam vplyv rodičov na rané detstvo. Celková vzrušivosť: na prácu. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: je nejasná. Citová vzrušivosť: práca.
Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na mladé ženské telá. Povrchová vzrušivosť: na pohodlie. Pohlavná vzrušivosť: na hračky a detstvo, matku. Citová vzrušivosť: na domácnosť plnú lásky, vône, starostlivosti.
Tak isto sexuálne podvedomie nedovolilo u vás vytvoriť navzájom hlbší vzťah.
Povahové vlastnosti
Obidvaja ste pozitívne mysliaci ľudia s pozitívnymi vlastnosťami.
Božia prítomnosť lásky
Vy: bola vždy u vás, automatickou kresbou je okolo vás tvar srdca.
On: nedokázal vytvoriť vzťah lásky, skôr to bol vzťah matky a dieťaťa.
Začali ste sa viac venovať práci a materskú pozornosť ste venovali klientom. On sa cítil opustený. Vzťah matka – dieťa sa narušil a on si išiel hľadať matku niekde inde.
Saša Pueblo

Pridaj komentár