Neurónové oblasti. Posunková reč. Reč morzeovkou. Magická reč. Reakcia rozumová. Reakcia tranzová. Reakcia zvieracia. Bioenergetická reakcia. Reakcia na živú prírodu. Reakcia na neživú prírodu. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3.

V prvom rade je potrebné uvedomiť si niekoľko zásadných rozdielov medzi človekom, šamanom a zvieraťom v nás. To sú tri základné roviny ľudského bytia, ktoré sú skryté v našom živom fyzickom tele.

Človek v nás je uložený v šedej kôre stredného mozgu alebo zvieracieho mozgu, ktorý sa nachádza približne 2 až 3 centimetre pod lebečnou kosťou. Má veľkosť ľudskej päste. V tejto oblasti je uložené aj vedomie prírodných ľudí, opíc a šimpanzov. Teda máme tu určité vývojové stupne: prvý stupeň je vedomie primátov, potom tu je vedomie šamanské, ktoré patrí úrovni prírodných ľudí a nakoniec tu môže sídliť vedomie dnešných ľudí.

V prípade primátov hovoríme o zvieracej ezoterike. V prípade prírodných ľudí hovoríme o šamanskej ezoterike. V prípade dnešných ľudí hovoríme o ezoterike, ktorá premýšľa. Máme ešte jednu formu ezoteriky dnešného človeka a to je ezoterika šedej kôry veľkého mozgu. Hovoríme o náboženskom vedomí. Pokiaľ sme uložení v mieche, v brušnom mozgu (ide o hrubé a tenké črevá), v oblasti hormonálnych žliaz, vo svaloch alebo v koži, tak ide vždy o zvieracie vedomie. Tu sa dá robiť ezoterika na základe vnímania reakcií, ktoré vznikajú v organizme. Táto úroveň nedovoľuje používať reč šamanov ako je posunková reč, morzeovka a magické obrázky. Jednoducho zviera a zvieracie vedomie v týchto oblastiach vás riadi a vy neriadite seba.

V prvej fáze treba pri týchto cvičeniach skľudniť ľudské vedomie, ktoré je založené na abstraktnom premýšľaní pomocou vnútorného hlasu. Po utíšení si otvoríte spomienky na zážitky v prírode. Nepremýšľate, ale sa vytešujete. Takto zablokujete prílišnú hegemóniu rozumu a ľudskosti nad šamanstvom a zvieratstvom v mysli a tele. Takýmto počinom sa podarí aktivizovať v strednom mozgu šamanské myslenie a následne aj zvieracie reagovanie na vnútorné a vonkajšie podnety.

Presuniete sa následne do oblasti stredného mozgu a tu aktivizujete šamanský spôsob myslenia a konania na základe jednoduchých zvukov, posunkov, pohybov, ktoré dovoľujú robiť zásahy do ostatných neurónových oblastí ako je miecha, kde je zvieracie vedomie vtákov, hadov. Potom dokážete zasiahnuť do oblasti brušného mozgu, kde je uložené vedomie a reakcie cicavcov. Potom je tu oblasť hormonálnych žliaz ako je hypofýza, epifýza, štítna žľaza, nadobličky, dvanástorník, pankreas, semenníky a vaječníky, prípadne aj lymfatické uzliny, kde je uložené vedomie morského živočícha podobného Raji elektrickej. Nasleduje oblasť svalov, svalového mozgu a kože, kde ide o najprimitívnejšie reakcie živočíšnej ríše hmyzu a jednobunkových organizmov.

Keď sa šamansky skoncentrujete napríklad do miechy a vo vnútri mysle si vybavíte obrázok stromu, tak zisťujte, ako reagujú jednotlivé úseky miechy na predstavu stromu. Každá časť miechy vyvoláva a núti vás k nejakej konkrétnej reakcii. Pokiaľ sú reakcie a ich vnímanie normálne, tak je všetko v poriadku. Pokiaľ miecha nereaguje alebo jej reakcie sú neadekvátne a príliš silné, tak sa snažíte všetko napraviť pomocou reči šamanov. Často v oblastiach, ktoré sa vymkli kontrole stredného mozgu, vznikajú migrenózne volty. Najčastejšie sa spod kontroly vymkýna brušný mozog. Ideálne je do ostatných oblastí zasahovať rečou šamanov. Oblasti so zvieracou psychikou nedobre reagujú na ľudskú koncentráciu a ľudský spôsob zasahovania do týchto oblastí. Výborne sa tu upravujú pomery pomocou šamanských zásahov.

Prechádzate všetky oblasti neurónov a skúmate, ako dotyčné oblasti reagujú na minerály, meteority, fosílie. Tak isto skúmate reakcie na spomienky zvierat, rastliniek a stromov. Tak isto v jednotlivých oblastiach skúmate reakcie, napríklad na znaky Reiki.
Všetky tieto cvičenia a meditácie slúžia v prvom rade na to, aby ste vedeli do týchto oblastí prenikať, aby ste tieto oblasti vedeli liečiť a aby ste v týchto oblastiach vedeli robiť duchovnú cestu. Je zaujímavé aj hľadisko šťastia a spokojnosti, ktoré sa dosahuje práve v šamanskej a zvieracej psychike. Je to jedinečný relax.

Pridaj komentár