Prútkar. Senzibil. Bioenergia. Veštecká patológia. Virguľa. Drôtik. Kineziologická pružinka. Postavička. Naladenie veštecké. Veštectvo živých a neživých objektov. Skleróza multiplex. Magnetické jadro. Kompas. Tarotové karty. Tento textový zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Stať sa veštcom a narodiť sa veštcom sú v zásade dve rozličné veci. Osoby veštecky neškolené zakladajú svoju intuíciu a svoje hádačstvo na chorobných stavoch, ktoré veštecké výkony dovoľujú robiť trvale a stále lepšie. No neuvedomujú si, že svoje veštectvo stavajú na neštandardných fyzických a psychických stavoch. Neustále veštecké schopnosti ničia ich orgány a psychiku.

A preto je potrebné veštectvo nacvičovať a vedieť sa dostať do vešteckého stavu, aj z vešteckého stavu. Teda výcvikom sa dosahuje veštecké naladenie a toto sa počas vešteckého výkonu oslabuje a po čase zosilňuje. V prvom rade ide o bioenergetický potenciál veštca. Je nutné zastaviť tvorbu bioenergie a začať bioenergiu zosávať a zároveň zo seba vypúšťať. V tomto stave treba zostať počas celého vešteckého výkonu. Bioenergetické vyžarovanie zisťujeme pomocou drôtika na meranie bioenergetického vyžarovania z ľudského tela. Dôležitou zložkou vešteckého naladenia je vhodné naladenie zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu. V prednom mozgu čuch, v spánkových lalokoch sluch, v zadnom zrakovom mozgu zrak a v temennej oblasti všetky pohyby. V žiadnom prípade nerobiť veštecký výkon s očnými bulvami, ušami a prstami. Je nutné to robiť so zmyslovými centrami. Na to si treba dobre a dlhodobo zvykať.

Ďalej sa usilujete o prehĺbenie vešteckého stavu a to vsugerovaním si rôznych chorobných stavov ako je chorľavosť okostice, poškodenie pečene, mŕtve bunky v tele, nekrotické žily a podobne. Treba uveriť bez premýšľania a posudzovania rozumom, či je to pravda alebo to nie je pravda. Jednoducho zotrváte počas vešteckého výkonu v neustálom stave chorobnosti. Ide iba o psychický stav chorobnosti.

Nasleduje ďalšie stupňovanie vešteckého výkonu a to pomocou sugerácie schizofrenickej povahy. Skoncentrujete sa do mozočku a zadnej časti mozgu a odosobníte sa od svojich cieľov a vášní. Cítite sa ako veštecky ošetrená osoba. V oblasti mozočka, ktorý je v zadnej časti mozgu, si vytvoríte postavičku veštecky ošetrovanej osoby, čo najdetailnejšie si dotyčnú osobu predstavíte. Cítite, čo by chcela a čo by potrebovala. K predstave prisúvate rôzne obrazy a zisťujete, či sa k dotyčnej osobe hodia alebo nie. Tak isto si dotyčnú osobu nakreslíte a pred sebou si ju predstavujete ako drobného človiečika.

Nasleduje ďalšie stupňovanie vešteckého stavu a to uchopením dlhšieho zohnutého železného drôtu do dvoch rúk. Zároveň si pred seba dáte obrázok napojenia na magnetické jadro Zeme. Bioenergia magnetického poľa preteká cez vás a vy dokáže veštecky ošetriť aj neživé predmety. Predstavte si za pomoci schizofrenickej povahy v mozočku určitý predmet, ktorý dobre poznáte. Zároveň sa snažíte, aby sa vynárali z vašej pamäte vhodné obrazy, ktoré by vyjadrili, čo sa s dotyčným objektom dialo. Takto absolvujete základný výcvik vedúci k vešteckým objektom neživého charakteru za pomoci pretekajúcej energie magnetického jadra Zeme.

Stupňujete svoje veštecké schopnosti a usilujete sa o veštecké techniky vnímania toho, čo dotyčná osoba momentálne robí. V predstave si spomeniete na zrkadlá, minerály. Týmito predstavami naplníte celý mozog. Zároveň sa otvára schopnosť vnímať, čo robí dotyčná osoba v tomto momente. V mozočku si vytvoríte predstavu známej osoby a zisťujete, čo momentálne robí. Začínajte od dobre známych osôb a postupujte k menej známym až neznámym osobám.

Nasleduje ďalšie veštecké naladenie a to pomocou virgule. Musíte sa naučiť virguľu držať v ruke a pohybovať tak, aby ste nerobili rukou veľké viditeľné pohyby. Všetko sú drobné mikropohyby svalov. Tieto pohyby nemožno sledovať voľným okom. Na začiatok stačí, aby ste sa naučili virguľu rozhýbať rôznymi smermi. Môžete si nakresliť pred seba postavičku veštecky ošetrenej osoby a virguľou obkresľovať orgány dotyčnej osoby. Pokiaľ to nejde, tak orgán je chorý alebo disharmonický.

Posledné nalaďovanie je pomocou kineziologického testu. Zoberte si do ruky drobné perujúce drôtiky a pružinky. Nakreslite si na papier vedľa seba pokazenú potravinu a dobrú potravinu. Na zlú potravinu reagujete povolením pruženia drôtiku a slabosťou vo svaloch ruky. Na dobrú potravinu reagujte tuhnutím a pružením časti fyzického tela.

Pridaj komentár