Hlasivky. Zvukové spomienky. Centrum myslenia. Centrum spievania. Echolokácia. Pránické dýchanie. Bioenergia Reiki do hlasiviek. Koncentrácia do hlasiviek. Zvuková ezoterika. Mantry prírodné. Mantry tranzové. Mantry zvieracie.
Naďalej pokračujeme v nácviku zvukovej ezoteriky a mohli by sme aj povedať ezoteriky mantier. Zvyčajne sa pestuje ezoterika obrazová, menej ezoterika zvuková, hmatová a pohybová. V tomto smere sa pokúsime spraviť nápravu a vsunieme do ezoterických cvičení aj hmatovo-pohybovú ezoteriku. Delenie ezoteriky podľa zmyslov tu spomínam preto, aby ste si aj takto ujasnili, akej ezoterike vlastne fandíte.
Vo zvukovej ezoterike je ešte dôležitý postoj, v ktorom ezoteriku robíte. Pokiaľ ezoteriku robíte ako človek civilizovaný a pritom používate vnútorné myslenie, tak je to jedna forma ezoterického prístupu. Pokiaľ ezoteriku pestujete s tým, že myslenie a centrum myslenia v prednej časti veľkého mozgu je utíšené, tak robíte ezoteriku z postoja prírodného človeka a usilujete o tranzové stavy, ktoré sa dosahujú posunkovou rečou ako u hluchonemých jedincov. Ďalej sa usilujete svoj hlas pretlmočiť do zvukov bubna alebo iného hudobného nástroja. Potom váš hlas pripomína skôr morzeovku. Stav tranzu sa dosahuje aj určitým druhom individuálneho pohybu. Prípadne užívaním alebo sugerovaním určitých druhov šamansky vhodných byliniek. Môžete opustiť aj túto rovinu a vo vnútri na všetko reagujete ako zviera. Teda všetko sa deje spontánne bez zjavného cieľa.
Ďalej si treba uvedomiť, že ezoteriku možno robiť klasicky cez fyzický pohyb a fyzicky vykonanú ezoteriku in natura. Modernejšie formy pestovania ezoteriky idú cez mentálnu predstavivosť v nehybnosti. K tomu sa pridávajú ešte modernejšie formy meditácie a to sugeratívna meditácia. Tento druh meditácie dovoľuje prehlbovať na mentálnej rovine klasickú meditáciu napríklad bezvýhradným uverením, že ste zviera a tento stav sa plne odohráva iba v psychickej rovine veľkého mozgu. Je potrebné si túto techniku dôkladne precvičiť.
Pri samotných zvukových cvičeniach uplatňujeme horeuvedené prístupy. V zásade vždy pracujeme v hlasivkách. Do hlasiviek dostávame zvuky zo spomienok. Do hlasiviek dostávame echolokačné schopnosti netopierov a delfínov. Treba podrobne odcvičiť v Echo škole. Cez hlasivky prechádza pránické dýchanie. Ide o to využiť prechod zvuku cez oblasť hlasiviek pri dýchaní. Ďalej je potrebné ovládať základy práce s bioenergiami a hlavne systém Reiki. Treba osobitne nacvičiť. Teda centrom mantrickej ezoteriky sú hlasivky a tu využívate všetky dostupné prostriedky dynamizácie. Netvrdím, že práve takýmto systémom sa cvičia mantry. Do oblasti hrdla sa dajú vsúvať aj náboženské obrazy a pocity. Napríklad časť mantier je silne poznamenaná náboženským prístupom.
Pri ďalších cvičeniach sa usilujete zvukovú ezoteriku v sebe rozvinúť a to aj tým, že obrazovú ezoteriku, pokiaľ je to možné, potlačíte. Zvuky môžete vnímať ako myšlienku, ako spev a prípadne ako reakcie zvierat.
Napríklad je zaujímavé prepojiť hlasivky s myšlienkovým centrom a takto premýšľať o svojom vnútri a tiež o vonkajšom svete. Treba si vyskúšať. Tak isto je zaujímavé pretlmočiť myšlienky do zvuku bubna tak, ako niektoré africké kmene prispôsobili svoju reč bubnu. Tak isto je zaujímavé vyjadrovať svoje pocity a emócie pomocou zvukov, ako to robia zvieratá. Jednoducho vyjadria svoje pocity a to je všetko.

Pridaj komentár