Tento príspevok pojednáva o stretnutí s dušou šamana Bo Khána, ktorú som si dovolil vyrušiť z jeho večného odpočinku, aby som získal poznatky ako žil a robil zasväcovanie u Burjatov a Teleutov a zároveň som mohol získať toto zasvätenie, aby som ho mohol oživiť a uviesť znovu do meditačnej praxe.

Objaví sa mi obraz šamana s pomaľovanou tvárou. Na tvári má vodorovné čierne pásy. Usiloval som sa dostať sa do informácií v jeho neurónoch. V šedej kôre veľkého mozgu mal plno zvierat, v neurónoch mozočku mal veľa obrazov pohlavných mužských a ženských orgánov a na konci mozočku veľký penis. V neurónoch stredného mozgu mal plno znakov nakreslených formou automatického písma. Tieto znaky vyjadrovali rôzne sexuálne rituály, pri ktorých sa praktizovalo mučenie, zabíjanie, obete a veľa krvi.

Pre túto kultúru boli sexuálne rituály prirodzenou záležitosťou. V neurónoch miechy má postavu šamana s dieťaťom. Presunul som sa do spomienok na zasväcovanie niektorých adeptov a zároveň som oživil aj dušu zasväcovaného adepta. Zasväcovanie prebiehalo nasledovne: adepta vyzliekli a ženy šamanky ho natreli masťami, ktoré spôsobili stuhnutosť nervových zakončení v koži. Adept sa dostával do vnútorných predstáv, v ktorých sa odohrávali samé sexuálne predstavy a výjavy. Postupne sa dostával k predstave krásnej bohyne, ktorá mu určila jednu z bohýň zo svojej blízkosti. Adept prežíval všetko ako lásku, zamilovanosť a sex. Keď sa z tohto stavu prebral, tak dokázal vnímať svoju auru, ale aj auru iných a vedel v nej čítať pohnútky ľudskej mysle, čo daná osoba zamýšľa spraviť a ako premýšľa. Toto je druh zasvätenia, ktoré svojím žiakom robil šaman Bo Khán.

Pridaj komentár