Prírodný človek. Šaman. Prírodné myslenie. Magické myslenie. Zmyslové centrá. Bioenergia šamana. Uder do kameňa kameňom. Aura, molekuly vzduchu, bioenergia. Virguľa. Magma Zeme. Sexus energie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Uvedieme sa ako zvyčajne do vhodného stavu vedomia prírodného človeka. V mysli opustíme civilizáciu. Oblečieme sa do šamanského odevu. Otvoríme si spomienky na zážitky z prírody. Ochutnáme v mysli lesné plody, počujeme zvuky prírody. Vo vnútri mysle vnímame čo najživšie obrazy prírody – more, les, hory, lúky, zvieratá stromy, slnko, mesiac a hviezdy. Spomíname na pohyb v prírode a čoho všetkého sme sa dotýkali. Takto sa vhodne preladíme do vedomia prírodného človeka.

Všetku pozornosť upriamime do šedej kôry veľkého mozgu. Tu sa nachádzajú zmyslové centrá. Predný mozog čuchové centrum a feromónové centrum. Feromónové centrum je chemický analyzátor. U dnešného človeka zakrnel. V spánkových lalokoch je zvukové centrum, v temennom mozgu je pohybové centrum, v zadnom zrakovom mozgu je zrakové centrum. Všetku meditačnú činnosť budeme robiť cez tieto centrá a nie cez nos, oči, uši, jazyk a prsty.

Pokračujeme v prehlbovaní vedomia prírodného človeka a zároveň opúšťame ľudské vedomie civilizovaného človeka, no nevychádzame do vedomia zvieracieho. Klasické myslenie potlačíme a obmedzíme na menšie množstvo zvukov, ktoré sú mľaskavé, vydávané perami, prípadne idú z pľúc ako písmenkový chrapot. Mimoriadne intenzívne používame posunkovú reč. Inšpirujte sa reláciami pre hluchonemých. Potom je potrebné zvládnuť magické vedomie. Ide o to, že všetko, čo chcete v sebe a okolo seba dosiahnuť, dosahujete na základe určitých predstáv. Vytvoríte si drevenú konštrukciu podľa svojej intuície. Keď chcete dosiahnuť koncentráciu na určitú časť tela, tak na konštrukciu vo vlastnej mysli navešiate rôzne objekty. Až cez tento magický rituál dosiahnete koncentráciu v danej oblasti. Inšpiráciu si nájdete v Magickej škole. Mágiu môžeme robiť pomocou zvukov, pohybu prstov a pomocou obrázkov.

Postupne prejdeme k bioenergiám, ktoré sa vytvorili v našom tele. Pokiaľ sme dostatočne hlboko vo vedomí šamana a používame magickú reč, tak môžeme pracovať s vlastnou bioenergiou vo vlastnom fyzickom tele. Tentokrát sa bioenergia mysliaceho človeka zmenila na bioenergiu prírodného človeka. Zoberieme si do rúk dva kamene, do každej ruky jeden. Začneme pozvoľna búchať kameň o kameň, prípadne škrabeme kameň o kameň alebo udierame po hrane kameňa a vytvárajú sa iskry. Zároveň máme pred sebou znaky na tvorbu bioenergie. Ide o drobné čierne machule. Magicky sa skoncentrujeme do oblasti hrubých a tenkých čriev. Ide o oblasť pupku a odborne sa toto miesto nazýva brušný mozog. Tu sa začnú tvoriť intenzívne bioenergie. Musíte sa postupne stať senzibilom, aby ste dokázali počúvať toky bioenergie cez nervovú sústavu. Z tejto oblasti sa vytvárajú ďalšie oblasti a to je oblasť ústnej dutiny a oblasť pohlavia. Možno vytvoriť aj ďalšie centrum a to na čele. Toto centrum môžete ošetriť veštecky a používať ho ako tretie oko na veštecké výkony. Ostatné centrá môžu byť na krku, hrudi, rukách a chodidlách. Zároveň vhodne preliečime všetky časti tela.

Pokračujeme v ďalšom nácviku a to je zosávanie bioenergie zo živých objektov ako sú stromy, zvieratá a prírodní ľudia. Uvedomte si, že ľudské energie nepoznajú obmedzenia času a priestoru a možno s nimi v rámci zeme prenikať kdekoľvek. Teda zameriame sa na živé zdroje plné bioenergie vo vzdialenejších oblastiach od vášho bydliska. Vytvorte si návyk nezosávať bioenergiu z najbližšieho okolia. Na zosávanie použijeme znaky, ktoré sem uviedli v inom príspevku. Ide o hrubé 5 centimetrové čiary a čierne fľaky. Bioenergiu zosávame do aurického obalu a tu ju aj zhromažďujeme. Aurický obal tvoria molekuly vzduchu, vlastné bioenergie a zosaté bioenergie. Zoberieme do ruky rôzne druhy kyvadielok. Ide o kyvadielka zložené zo špagátika a zaveseného minerálu, dreva alebo kovu. Kyvadlo držíme na jednom mieste pred sebou. Magicky sa koncentrujeme do jednotlivých orgánov a kyvadielko mení pri každom orgáne svoj pohyb. Teda nervové platničky vo svaloch sa rozkmitajú rôznym spôsobom. Dosahujeme liečivé účinky.

Pokročíme k cvičeniu, pri ktorom sa naučíme v prírodnom vedomí napúšťať do seba magnetické sily magmatického jadra. Magmatické jadro je žeravé a obsahuje rozhodujúce množstvo železa. Z tohto jadra prenikajú celou zemeguľou rôzne magnetické vplyvy. A práve na tieto sa chceme napojiť. Vlastnú aj zosatú bioenergiu tlačíme cez nohy do hĺbky zeme. Predstavte si vzdialenosť z jedného mesta do druhého mesta, takých 100 kilometrov a túto predstavu posuňte pod svoje chodidlá. Spomeňte si na filmy z baníctva alebo jaskyniarstva. Po chvíľke čakania prichádza magnetická energia, ktorá postupne nateká do vášho fyzického tela. Napojíte sa prírodným vedomím na tento fenomén magnetizmu a magickým myslením sa snažíte, aby sa všade harmonicky rozlieval. K dispozícii máte niekoľko magnetických znakov.

Nasleduje posledné cvičenie a to je zosávanie sexuálnych energií a stavov zvierat a prírodných ľudí. Robíte tak cez ústnu dutinu. Osobitne zosajte samčie a samičie energie. V jednej časti úst je samčia v druhej časti samičia bioenergia. Vy sami môžete pomocou magických rituálov žeraviť miechu a inšpirovať sa tantrickými cvičeniami. O sexuálnych energiách prírodných ľudí bližšie v Sexuálnej škole.

Pridaj komentár