Šaman. Prírodné vedomie. Magické vedomie. Stredný mozog. Šamanský oblek. Šamanský tanec. Šamanské zvuky. Šamanské obrázky. Šamanské bioenergie. Bio vlastné. Bio cudzie. Šamanské znaky. Tento zápis má aj zvukovú podobu MP3.

Treba si uvedomiť tri najdôležitejšie úrovne ľudského vedomia. V prvom rade je to vedomie dnešného človeka, ktorý dokáže abstraktne myslieť, spoznávať svoje okolie a prispôsobovať ho ľudským potrebám. Tento druh vedomia vytvára jednu z troch duchovných ciest v človeku. Druhou duchovnou cestou je cesta do vedomia prírodného človeka a v našom prípade šamana. Tretím typom duchovnej cesty je cesta do zvieraťa v nás.

Ľudská mysliaca civilizácia sa snaží všetkými prostriedkami potlačiť v nás samotných dušu šamanskú alebo hlavne dušu zvieraťa. Napríklad vďaka výchove k ľudskému štandardnému správaniu sa málokto dokáže spontánne pohybovo prejaviť a to tak, ako to on sám cíti bez estetických špekulácií alebo určitého bontónu. Prídete do lesa a vytancujete pohybom to, čo cítite sami pre seba a vôbec vás nezaujíma, či to má nejakú úroveň alebo nie. Šamanský odev má vyjadrovať vnútro šamana a jeho schopnosti a dosiahnutú úroveň. Dnešný odev je určovaný módou a estetikou. Teda iba okrajovo vyjadruje vnútorný svet samotného človeka. Tieto a ďalšie fenomény blokujú a bránia ceste do vlastnej šamanskej duše. Teda v prvom rade je tu úsilie tieto civilizačné bariéry odstrániť a vo svojej mysli obnoviť spojenie s prírodným človekom, ktoré zadusili pravidlá civilizácie.

Je potrebné tieto bloky odstrániť hlavne vo vnútri mysle a menej vo vonkajšom svete. Teda je tu trend mať v sebe šamanské vedomie ako aj vedomie civilizovaného človeka. Po skončení šamanských cvičení sa dokážete po určitom čase vrátiť do vedomia civilizovaného človeka. No keď sa oddávate vnútornému, teda mentálnemu šamanizmu, tak je dôsledne potlačované vedomie civilizovaného človeka. Koncentrácia a pozornosť ide do oblasti stredného mozgu. To je mozog vo vnútri veľkého mozgu veľký asi ako ľudská päsť. Tu sa skoncentrujete a spomínate na všetko okolo prírody a dôsledne potláčate všetky spomienky na civilizáciu.

Na to, aby ste potlačili civilizáciu a jej výdobytky, je vhodné počúvať etnickú hudbu šamanských národov. V predstavách používať magickú reč a to posunkovú reč rúk, reč tela, pohybov a tak isto vydávaných zvukov či už z hrdla, alebo pomocou určitého nástroja. V predstave si vytárate vlastný odev, posunkovou rečou vyjadríte sám seba a tak isto vyjadrite seba pomocou pohybu a magických obrázkov. Všetko v sebe meditujete pomocou posunkov, zvukov a predstáv o pohybe. Všetko v predstavách a nie vo vonkajšom svete okolo vás.
Tak isto magickou komunikáciou posunkov, pohybov tela a zvukov manipulujete so všetkým vo svojom fyzickom tele a bioenergetickom obale svojho tela. Takto sa koncentrujete do určitých častí vlastného tela a takto manipulujete aj s bioenergetickými stavmi.

Z bioenergetického hľadiska manipulujte s Reiki znakmi pomocou posunkov a pohybových spomienok. Všetko v predstavách a spomienkach a nie vo fyzickom prejave. Teda sedíte na stolične a hýbete sa len čo najmenej. Všetky prejavy sú vnútorné. Tak isto manipulujete aj so zosávaním bioenergie na základe Reiki znakov. To isté magické myslenie a predstavy používate na napojenie na magnetické jadro Zeme. Tu musí byť každá časť vľavo v tele rovnako energeticky silná ako pravá časť. Teda telo je rozdelené priečnym rezom na ľavú a pravú polovicu. Zároveň medzi pravou a ľavou časťou neustále preteká rovnaká energia.

Šamanské vedomie využívame na prienik do vlastnej šamanskej duše a tiež na liečebné a veštecké výkony. V stave šamanskej mysle sa dajú pestovať všetky oblasti ezoteriky. Treba však brať ohľad na určité obmedzenia.

Pridaj komentár