V tomto príspevku pokračujem v transformácii vlastných sexuálnych zážitkov do vnútorného snového sveta.

Na začiatok tohto meditačného cvičenia je vhodné zľahka precvičiť základné cvičenia transformácie fyzickej sexuality do imaginárnej sexuality. Obnovte v sebe sexuálne zážitky či už sluchové, hmatové, zrakové, čuchové a chuťové. K tomu pridajte oživenie spomienok na pohyb pri sexuálnych aktivitách. Vráťte sa do obdobia vášnivého vzplanutia zamilovania. Skoncentrujte sa do jednotlivých centier a to v hlavne v podbruší a v ústach.

Obnovte predstavy o sexuálnych deviáciách na úrovni predstáv. Zrušte všetky tabu v otázkach sexuálnej fantázie s vedomím, že neprerastie do fyzickej úchylnej deštrukcie. Pekne sa prehrejte láskaním a sexuálnou fantáziou, ktorú vám nežne ponúka Šiva v Šakti. Vyhľadajte v sebe sexuálnu potrebu rozmnožiť sa, mať pohlavný styk.

Prekonajte sami seba a tento božský chtíč si bez fyzickej sexuality v sebe vychutnajte a postupne ho cíťte v každej časti tela rovnako intenzívne. Vaša hlava sa chce milovať a byť milovaná. Vaše ruky sa chcú milovať a množiť. Vaša hruď sa chce milovať a byť prijatá. Vaše podbrušie chce vdychovať plodenie a vchádzanie.

Vaše nohy sa rozhorúčili pocitom zvieracieho vybitia nahromadenej potreby rozmnožiť sa a neustále sa každú minútu množiť. Stupňujte tento pocit a zároveň si začnite spomínať na snové stavy a sny, ktoré sa vám ohromne pozdávali a mali erotický nádych. Nič sa nedeje, pokiaľ máte pocit zaspávania a chvíľami aj v sede zaspíte. Keď sa zľahka preberiete, skúste nájsť svoju Šakti alebo svojho Šivu niekde v nekonečnej diaľke zemského povrchu. Určité spí a má netradičné snové stavy. Majte odvahu a napojte svoju myseľ na sexuálne vzrušené osoby vlastným snovým zážitkom. Nevzdávajte sa a hľadajte snívajúcu Šakti a snívajúceho Šivu. Pocit sexuálneho chtíču rozmnožovať sa presúvajte na povrch kože.

Zároveň si vsugerujte, že už dávno ste svoje sexuálne túžby nerealizovali. Neustále buďte napojení na snívajúcu Šakti alebo Šivu v diaľke fyzickej zeme. Usilujte sa zablokovať potné žľazy v koži. Keď to dobre všetko cvičíte, tak zrazu máte pocit, že z vás vstal váš dvojník a môže sa voľne pohybovať vašimi snovými fantáziami. Spomeňte si na určitý sen a môžete sa stať doslova fyzickým účastníkom sna. Môžete vstúpiť aj do erotických snov iných osôb.

Môžete svoje snové stavy modifikovať na absolútne dokonalý ideál sexuálnej túžby. Prežívajte sexuálnu blaženosť na úrovni snovej sexuality. Chápete a prežívate svet, v ktorom sa zrodila dokonalá bohyňa Šakti a kde sa zrodil dokonalý Boh lásky Šiva. No môžete ísť ešte ďalej a do snových stavov poslať Šivu a Šakti, aby s vami cvičili snovú jogu v jednotlivých asanách Kamasutry.

Pridaj komentár