Príspevok je o mágii, ktorá je založená na ovládaní bioenergetických systémov v Reiki škole. Tento druh magického myslenia môže oživiť a nahradiť klasické magické rituály, ktoré sa v dnešnej novodobej spoločnosti vlastne nedajú praktizovať.

Na to, aby ste ovládali bioenergetickú mágiu, je nutné ovládať Reiki školu na mojich internetových stránkach, prípadne mať za sebou aspoň základné Reiki zasvätenie. Celkovo Reiki je o tvorbe a distribúcii bioenergie vo vlastnom tele a prípadne jej sťahovanie alebo dávanie na diaľku smerom k živým objektom prírody. K živým objektom počítame rastliny, zvieratá a ľudí. U človeka sa dá otvoriť niekoľko bioenergetických centier, ktoré je možné používať na bioenergetickú mágiu. Ide o centrum v zuboch, rohoch spánkových lalokov, prednej časti mozočku a v žalúdku. Tieto centrá sa otvárajú najčastejšie na kurzoch Reiki. A tak isto sa na kurzoch Reiki zvyšuje ich dynamika. Na kurzoch Reiki sa naučíte aktivizovať jednotlivé centrá, ktoré som popísal vyššie. Ďalej sa naučíte bioenergiu Reiki akumulovať v sebe, tak isto sa ju naučíte presúvať do seba zo živých objektov a tak isto sa ich naučíte dávať do fyzických živých, ale aj mŕtvych biologických objektov. Na Reiki kurzoch sa naučíte prepojovať Reiki systém do roviny odsávania energie z biologických objektov, ale tak isto sa naučíte bioenergiu Reiki zosávať z vlastného tela. To už hovoríme o obrátenej Reiki, ktorá sa lepšie hodí do vešteckých výkonov, ktoré zisťujú uložené informácie vo vlastnom mozgu alebo v mozgu inej osoby. Na kurzoch Reiki sa dá naučiť aj rozkmitať bioenergiu Reiki, ktorá je vhodnejšia na terapeutické zásahy do psychickej časti človeka. Reiki energia môže slúžiť aj na bioenergetické oživenie miesta, kde sa robili staroveké rituály a tak isto Reiki energia slúži na oživenie informačných polí ľudských a zvieracích kostí. Dá sa povedať, že ovládanie bioenergetických centier v ľudskej mysli je nevyhnutné pre novodobé bioenergetické magické čarovanie. Celé to funguje tak, že keď v niektorom magickom rituáli potrebujem krv, tak sa bioenergeticky napojím hoci do skladu ľudskej krvi a zájdem sem najprv predstavou a potom aj bioenergiou Reiki v podobe tenučkého energetického vlákna. Aktivizujem niektoré energetické centrum vo svojom tele. Vytvorenú bioenergiu zhromažďujem a potom z nej vytváram tenučkú niť vo svojom tele, ktorá je v zlomku sekundy v sklade darovanej krvi. Tu sa bioenergeticky dotknem dotyčného predmetu a začnem so sťahovaním informačného poľa danej veci. Vo svojej mysli zapnem negatívne Reiki a zosajem informačné pole s bioenergiou daného živého objektu. V zlomku sekundy mám pri sebe informačné pole dotyčnej veci. V tomto momente začnem energiou Reiki nabíjať a udržovať získanú bioenergiu a informačné pole tým, že neustále do tejto bioenergie prisúvam ďalšiu bioenergiu. Inač by sa mi získaný efekt stratil. Toto dopovanie bioenergiou musím robiť neustále, pokiaľ ho chcem pri sebe udržať. Pokiaľ nebudem dodávať dostatok bioenergie, tak získaný efekt sa vytratí. Bioenergiu Reiki môžem vyslať aj k neživým objektom. Keďže je to neživý objekt, tak je možné získať iba informačné pole danej veci a nie bioenergiu. Tak isto sa dá bioenergiou Reiki pôsobiť na staré zvieracie zbytky alebo aj ľudské, ktoré je treba intenzívne nabíjať bioenergiou Reiki a potom prisunúť k sebe v bioenergii aj informačné pole. Konkrétny príklad: Rozhodol som sa, že budem robiť rituál, ku ktorému budem potrebovať zvieraciu krv, minerál, prostredie podobné kultovému miestu, niekoľko byliniek. Začnem aktivizáciou bioenergetických centier vo svojom fyzickom tele. Keď sa mi ich podarí aktivizovať, tak ich začnem silne akumulovať vo svojom tele alebo v aurickom obale okolo môjho fyzického tela. Potom sa napájam na menované objekty predstavou tenkých lúčov, do ktorých napúšťam bioenergiu Reiki. Keď sa bioenergiou Reiki dotknem dotyčných, fyzicky skutočne existujúcich predmetov v tomto čase a priestore, tak niektoré Reiki centrum vo svojej mysli prepnem na zosávanie energie naspať, čo mi dovolí, aby som získanú bioenergiu a informačné pole pritiahol k sebe. Potom niektoré bioenergetické centrum prepnem na silnú výrobu bioenergie a jej kumulovanie v získanom bioenergeticko-informačnom útvare. Teda jedno bioenergetické centrum vytvára bioenergiu a ďalekonosné tenké bioenergetické vlákna s mojou informáciou, čo má robiť. Ďalšie centrum Reiki v mojom fyzickom tele bioenergiu zosáva a ďalšie centrá bioenergiu hromadia. Iné bioenergetické centrá môžu zosávať bioenergiu z iných organických zdrojov a to tak, aby som mal v sebe viac zhustenej bioenergie pre udržanie bioenergetického magického rituálu. Domnievam sa, že bioenergetická mágia môže byť dobrou náhradou pre fyzicky vykonávané magické úkony. Možno si poviete, prečo chcem nahradiť klasické fyzické rituály bioenergetickými ? To je dobrá otázka, na ktorú je jasná odpoveď. Keď si zájdete do Šaman školy zistíte, že väčšina dávnovekých rituálov potrebuje ľudskú alebo zvieraciu krv. A keby sme to robili fyzicky, tak by sme porušovali zákony a mohli si privolať nepríjemnosti.

Pridaj komentár