S manželom sme zhruba 3 roky. Po svadbe sa veľmi zmenil, už nie som jeho láska a odkedy som na materskej s dvoma deťmi, je náš vzťah úplne nudný, bez dôkazov lásky a nehy. Navyše začal tajne telefonovať s kolegyňou a keď som to zistila povedal, že je dobrá kamarátka a že o nič nejde, že ľúbi len nás troch.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš vzťah. Vy by ste sa mali zaujímať o svoj zdravotný stav a manžel o psychický. Máte okolo seba srdiečko a to je dobre. Ešte stále je šanca, aby ste si vzťah dali do poriadku. Treba vyvinúť z vašej strany aktivitu.

Zdravotný stav ona
Virguľa neobkreslila hormonálne žľazy. Mali by ste sa zaujímať o ich zdravotný stav. Nie sú v poriadku, sú disharmonické. Ďalej nebola obkreslená chrbtica, svaly a nervová sústava. Mali by ste sa intenzívnejšie zaoberať zdravotným stavom.

Zdravotný stav on
Žiadne vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav ona
Aurický obal je dobre ukotvený okolo tela. No ste príliš upriamená na fyzické veci. Až príliš. Mali by ste upriamiť pozornosť na možné zdravotné problémy.

Psychický stav on
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Tiež je príliš zameraný na veci vo vonkajšom svete. Vlastné telo a duchovno moc nie.

Povaha ona
Podvedome ste usadená v strednom mozgu. Ide o bežné podvedomie väčšiny ľudí. Život založený na emóciách a vášňach. Z tejto oblasti ide nervový vzruch do hrdla. Hovoríme o tzv. psychopatickej povahe. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má záujem o veci vonkajšieho sveta a o veci vnútorné sa veľmi nezaujíma. Je tu tendencia vytvárať si silný vzťah k veciam okolo seba a nie k ľuďom.

Povaha on
Je podvedomím usadený v mieche. Ide o podvedomie prírodného človeka. Teda určité magické a rituálne žitie. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa dobre cíti v prírode. Prvok samoty a bludárstva. Nechuť žiť klasickým spôsobom dnešných dní.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na veci okolo seba. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: nejasná. Raz mužský pohlavný orgán, a potom nie. Citová vzrušivosť: sú stavy agresie.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na prírodu. Povrchová vzrušivosť: na drevo. Pohlavná vzrušivosť: nejasná. Citová vzrušivosť: samota.

Láska
Je medzi vami hlbší vzťah a dlhodobo srdiečko. No on má tendenciu srdiečko opustiť. Tu sa prejavujú jeho sklony prírodného človeka.

Čo by pomohlo
Z vašej strany zanechať silný vzťah k predmetom okolo seba. Viac starostlivosti o jeho telo a celkovo viac živočíšnosti. Snaha pomôcť mu prekonať vnútornú krízu. Starať sa o neho ako o malé dieťa. Prírodní ľudia sú ako malé deti a očakávajú od partnerky, že bude aj ako matka. Pocit malého chlapčeka by ho mal prebrať. Nalomte ho, aby vám kupoval darčeky a viac sa hnevajte, keď na vás nemyslí. Musíte ho vo vnútri rozčuľovať.

Pridaj komentár