Neurónová ezoterika. Učebnica ezoteriky. Energetická ezoterika. Vedomie veľkého mozgu. Koncentrácia do veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Koncentrácia do miechy. Vedomie do miechy. Koncentrácia do brušného mozgu. Vedomie ganglií. Koncentrácia do ganglií. Tento zápis bol vyhotovený na základe praktického cvičenia a je k dispozícii aj autentická zvuková nahrávka MP3.Vyhľadaj v Nahrávkach.

Vedomie neurónovej oblasti. Ide o oblasť dosť náročnú na pochopenie a aj na samotný výcvik. Každý človek má svoje podvedomie. Toto podvedomie je spravidla usadené v niektorej zo 6. neurónových oblastí. Tento druh podvedomia nemožno zatiaľ diagnostikovať a zistiť nejakým citlivým prístrojom. No dá sa zistiť veštecky ladenými zmyslami. V podstate je toto podvedomie vnímateľné veštecky v niektorej neurónovej oblasti ako pocit tvárnej plastelíny. V skutočnosti sa okolo neurónového centra vytvorí energetický stav zahustenej energie.

Väčšina dnes žijúcich ľudí je umiestnená v strednom mozgu, ktorý sa doslova nachádza v strede mozgu a má tvar menšieho rozrezaného vajíčka. V histórii to tak nebolo. Prírodný človek bol a je doteraz usadený hlavne v mieche. No môže byť usadený v brušnom mozgu, ale aj v gangliách. Tak isto podvedomie dnešných ľudí môže byť usadené v šedej kôre veľkého mozgu a to zvyčajne po klinickej smrti. V mozočku sú usadení členova židovského národa a to hlavne tí, ktorí sa venujú talmudu, zoharu a poprípade kabale. Môžeme presnejšie hovoriť o veľkom výskyte tých, ktorých podvedomie je usadené v mozočku. Dnešní ľudia môžu byť usadení podvedomím aj v mieche, brušnom mozgu a v gangliách. A dnešná ezoterika je ezoterika ľudí, ktorí sú v strednom mozgu.

Z tejto oblasti je potrebné sa špeciálnou technikou dostať do inej neurónovej oblasti. Teda ste skoncentrovaní do stredného mozgu. Koncentrácia ide zo zmyslových centier šedej kôry mozgovej. Zároveň si meditujúci vsugeruje, že zomiera a sugerácii nepochybuje a nepremýšľa o nej. Uveriť a zrealizovať a práve tento typ sugerácie klinickej smrti pomôže odpútať vedomie zo stredného mozgu do šedej kôry veľkého mozgu. Zmierňujete koncentráciu do stredného mozgu. Vrcholí sugerácia uverenia, že ide o klinickú smrť a zomieranie. Sugerácia vrcholí, podvedomie sa odpútava od stredného mozgu a posúva sa do veľkého mozgu. V tomto presune vám pomôže vhodne jogínske sedenie na stoličke a blikajúce Silva techniky zo spomienok. Postupne odpútate podvedomie zo stredného mozgu a presunie sa do veľkého mozgu. Takto možno podvedomie uvoľňovať a znovu pripútať k niektorej neurónovej oblasti. K dispozícii ich máme 6 a keď ich navzájom spojíme dokopy, tak dostaneme vedomie kozmonautov, ktorí sa zdržali na obežnej dráhe skoro 4 mesiace.

Cieľom týchto cvičení je uvoľniť podvedomie a naučiť sa ho posúvať po jednotlivých neurónových oblastiach a nielen sa do neurónových oblastí koncentrovať.

Sugerácia klinickej smrti je špeciálna technika dosahovania takých extrémnych stavov, ktoré by boli pre zdravie meditujúceho nebezpečné. Sugerácia je vlastne duševná porucha, pri ktorej dotyčný nevie rozumovo a logicky posúdiť, či je niečo reálne alebo nereálne. Treba sa túto techniku naučiť efektívne používať. Kvalitná a intenzívna sugerácia uvoľní podvedomie v podobe zhustenej energie. V tom momente treba silou koncentrácie podvedomie stiahnuť do niektorej neurónovej oblasti. Pretože sugerácia klinickej smrti tlačí podvedomie vždy do neurónov šedej kôry veľkého mozgu.

Celkovo chceme ísť duchovnou cestou a spoznať všetky oblasti neurónových oblastí. To vyžaduje presun podvedomia do niektorých zo 6. oblastí neurónov. Tu zrealizovať možnosti ezoteriky, presunúť sa do ďalšej neurónovej oblasti a tu tiež zrealizovať duchovný rast a duchovnú cestu.

Po presune vedomia do inej neurónovej oblasti je potrebné zvládnuť aj energetické pomery v danej oblasti. To sme po presune vedomia z jednej do druhej oblasti aj zrealizovali. V každej neurónovej oblasti sme veštecky a senzibilne skúmali vlastné energie, zosávali cudzie bioenergie, magnetizmus a magmatizmus, a tak isto sexuálne energie.

Pridaj komentár