V mojej rodine sú problémy so spolužitím, s komunikáciou, s financiami, synovia so vzdelaním. Moja rodina sa úplne rozpadá. Máme problémy vo všetkých oblastiach spolužitia. Máme problémy so spolužitím s mojou matkou a veľké problémy so synmi. Prepadám pocitu beznádeje, keď sledujem, ako naša rodina kráča životom, trápi ma život mojich detí. Nedarí sa nám veci dať do poriadku. Všetci túžime po súkromí, a asi aj po inom živote.

Veštecky som sa pozrel na váš osud. Našiel som neochotu venovať sa vlastnému duchovnu a náboženstvu vo vás zvlášť. Odmietate svoje náboženské podvedomie a to vám na oplátku znepríjemňuje život. Skúste sa venovať vlastnému vnútru a náboženstvu.

Zdravotný stav
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je príliš vzdialený od fyzického tela. Už teraz je nutná pomoc terapeuta alebo psychológa.

Povaha
Ste podvedomím usadená v strednom mozgu. Tu je usadená väčšina ľudí dnešnej doby. Zo stredného mozgu ide prepojenie do ústnej dutiny, kde je vždy umiestnená hysterická povaha. U vás je to charakterizované obrázkom chaosu a zmätku a zvláštneho spôsobu riešenia životných situácií.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v ústnej dutine a naznačuje na tzv. detskú sexualitu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je uzavretá do svojich problémov. Zložitý a komplikovaný vzťah k okoliu. Problémy sama so sebou.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Nachádzam tu obrazy nesprávneho riešenia vlastných problémov. Skôr neriešenia. Ako keby ste nemali dosť síl a hlavne psychických na okolitý svet.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Nachádzam tu rozsypané astrologické schémy a prázdnotu. Do bežného života to pôsobí nepriaznivo a vytvára únik z reality.

Astrológia mozočku
Nachádzam tu schémy postáv s náboženskými knižkami a postavu kňaza. Podvedomie chce, aby ste sa venovali veciam náboženským. No vaše životné smerovanie ide proti podvedomiu a to úplne opačným smerom. Prečo idete v živote proti podvedomiu, je ťažko povedať. Bolo to vaše rozhodnutie. Keď chcete pokoj duše, vráťte sa k náboženstvu a životu v Bohu. Pokiaľ žijete proti podvedomiu, tak problémová existencia.

Astrológia miechy
Nachádzam tu astrálne postavu človeka a na pol zvieraťa. Charakterizuje to, že v živote k sebe privolávate samé nepríjemnosti. Ako keby vás to držalo vo vnútri a nedovolilo dosiahnuť osobné šťastie. Určite vplyv podvedomia, ktoré chce, aby ste sa venovali svojej duši a nie životu okolo. No vy to tvrdo odmietate.

Astrológia brušný mozog
Skúmam neuróny v stenách čriev. Svet veľkých zvierat je čierny a bez energie. Charakterizuje to obrázok zablokovaných životných energií z tejto oblasti.

Astrológia ganglií
Znovu blok na využitie tejto oblasti pri riešení bežných problémov.

Astrológia ja
Vy osobne utekáte pred vnútorným svetom v sebe. A vaše duchovné podvedomie vás neustále strháva do vnútra a trvá na inom spôsobe života. Vy ste sa rozhodli nerešpektovať svoj vnútorný svet, chcete žiť vonku a značne živočíšne. To je devastácia duše, ktorá má iné smerovanie. No to je vaše rozhodnutie, ako žijete.

Astrológia snová
Skúmam vaše snové podvedomie. Snové podvedomie je zrútené a zničené. V tvrdom súboji s podvedomím ste využili všetky prostriedky a podarilo sa vám nastoliť úplnú spúšť. Sily podvedomia blokujú úplne všetko. Nedovolia vám nájsť žiadne správne rozhodnutie. Náboženské ste zaliali všetkými možným deštruktívnymi mechanizmami. V dennom vedomí vám náboženské podvedomie všetko vracia podobnou deštrukciou.

Rodová karma
Skúmam váš rodostrom a to aj v bočných líniách. Je tu vplyv predka, ktorý nenávidel duchovné a náboženské. Fyzicky sa podieľal na likvidácii duchovných ľudí. To prináša vo vás hlboký rozpor medzi konzumným spôsobom života a duchovnosťou.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: na veci náboženské. Povrchová vzrušivosť: všetko okolo náboženstva. Pohlavná vzrušivosť: nejasná. Citová vzrušivosť: na deštruktívne prostredie.

Duchovná úroveň
Sivasté prostredie je okolo vás. Morálka a etika sú štandardné.

Hviezdy, osud
Svojím nezáujmom o svoje podvedomie a náboženské schémy v sebe ste ich vytesnili do aurického obalu aj so sexuálnymi energiami. Náboženský vplyv získal silu a dynamiku a vy to odmietate vytrvalo a húževnato. Neviem pochopiť, prečo nechcete ani trochu povoliť.

Pridaj komentár