Rozmnožovacia sústava

Pohlavné ústroje
Pokiaľ máte zdravotné problémy s pohlavnými ústrojmi, tak si ich môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako fungujú pohlavné ústroje. Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si pohlavné ústroje predstavujete pred sebou ako dokonale zdravé. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány.
Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorými pohlavnými ústrojmi tak, že ich oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s ústrojmi rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaše pohlavné ústroje rozprávajú. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Pohlavné orgány ženy
Rozdeľujeme na vnútorné orgány a vonkajšie orgány. K vnútorným orgánom patria vaječníky, vajcovody, maternica a pošva. K vonkajším orgánom patria veľké a malé pysky, pošvová predsieň, klitoris.

Maternica
Je dutý svalový orgán hruškovitého tvaru. Umožňuje vývoj oplodneného vajíčka v plod a po dokončení vývoja jeho porodenie. U žien, ktoré nerodili, je maternica asi 7 cm dlhá, 4 cm široká a 3 cm hrubá. Váži asi 50 g. Sliznica maternice v dobe plodnosti ženy podlieha cyklickým zmenám. Ich prejavom je každých asi 28 dní sa opakujúce krvácanie zvané menštruácia. Prvá menštruácia sa dostavuje medzi 13.-14. rokom a ustáva medzi 45.- 50. rokom, kedy sa menštruácia stáva nepravidelná a hovorí sa o období prechodu, teda klimaktériu. Zmeny sliznice sú riadené hormonálne z vaječníkov a hypofýzy. Menštruačný cyklus je prípravou na prijatie oplodneného vajíčka.

Vaječníky
Sú párový orgán oválneho tvaru. Hmotnosť sa pohybuje medzi 6 až 10 g. Povrch vaječníka je pokrytý jednovrstevným epitelom, pod ním je vrstva kôrová a vnútro je vyplnené dreňou. V kôre sa nachádzajú bunky vaječné v rôznom štádiu vývoja.
Vo vaječníku sa produkujú hormóny estrogény (estriol, estradiol, estrón).

Vajcovod
Je párová trubica asi 12 cm dlhá a 1 cm široká. Jedným koncom sa spája s maternicou a druhým s vaječníkom.

Pošva
Je svalovitá trubica. Kyslá reakcia bráni uchyteniu baktérií v pošve a usmrcuje i v krátkej dobe spermie.

Žľaza mliečna
Je špecializovaná potná žľaza, ktorá tvorí mliečne žľazy. Jej vývoj i rozvoj je kontrolovaný vaječníkmi a hypofýzou. Mliečna žľaza je zložená z 15 – 20 šedobielych lalokov, z ktorých vedú mliekovody k prsnej bradavke. V mliečnych žľazách sa produkuje materské mlieko.

Pohlavné orgány muža
Delia sa na vnútorné a vonkajšie. K vnútorným patria varlatá, nadvarlatá, semenovod a prostatická žľaza. K vonkajším patrí penis a varlatový miešok.

Semenníky
Sú párový orgán uložený vo vačku. Sú asi 4 cm dlhé, 3cm široké a 2,5 cm hrubé. Vážia 18-25 g. Na povrchu semenníkov je väzivové puzdro. Vo vnútri je množstvo semenovodných kanálikov. Majú asi 0,25 mm v priemere a sú 30 až 70 cm dlhé. Celková dĺžka sa odhaduje na 150 až 300 m.  V semenníkoch sa tvoria spermie.

Nadsemenníky
Sú rezervoárom spermií, ktoré sa vytvorili vo varlatách. Sú tu kanáliky v stočenom tvare obsahujúce spermie.

Semenovod
Má dĺžku 40 cm a široký je 2-3mm.

Prostatická žľaza
Veľkosťou sa podobá gaštanu. Skladá sa z množstva žliazok. Produkuje tekutinu, ktorá alkalickou reakciou neutralizuje kyslú reakciu trubice močovej a pošvy.

Obr.č.1 Prehľad pohlavného ústrojenstva ženy:

1- maternica, 2- vaječník, 3- vajcovod, 4- mechúr močový, 5- spona stydká, 6- maternica (krčok), 7- pošva, 8- malý stydký pysk, 9- veľký stydký pysk, 10- klitoris, 11- trubica močová

obr. Č. 2 – Vnútorné pohlavné ústrojenstvo ženy:

1- vaječník, 2- vajcovod, 3- maternica, 4- pošva, 5- široký väz maternicový

obr. Č. 3 Prehľad vnútorného ústrojenstva muža:

1- mechúr močový, 2- spona stydká, 3- sval penisu s toporivými telesami a hubovitým telesom s trubicou močovou, 4- žaluď, 5- semenníky a nadsemenníky, 6- semenovod, 7- žľaza predstojná, 8- kanálik vstrekovací, 9 – semenný vačok

obr. Č. 4 Schéma stavby semenníka a nadsemenníka, spermie človeka::

1- väzivové puzdro semenníka 2- kanáliky semenníka, 3- väzivové puzdro semenníka, 4- semenovodné kanáliky, 5- vývod nadsemenníka, 6- semenovod
spermie: a. – zhora b. – zo strany 1,- hlavička, 2- krčok, 3- bičík

Pridaj komentár