Dýchacia sústava
Pokiaľ máte zdravotné problémy s dýchacími orgánmi, tak si ich môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako fungujú dýchacie orgány. Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si dýchacie orgány predstavujete pred sebou ako dokonale zdravé. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány. Keď si to neviete dostatočne predstaviť, tak si zájdite do mäsiarstva a tam sa inšpirujte. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorými dýchacími orgánmi tak, že ich oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s pľúcami rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaše pľúca rozprávajú. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Hrtan
Je dutý orgán o výške asi 5 cm a je celý zložený z chrupaviek.

Priedušnica
Predstavuje pokračovanie hrtanu a je na ňom zavesená. Je to trubica asi 12 cm a 2 cm široká.

Priedušky
Vznikajú rozdelením priedušnice na pravú a ľavú. Každá prieduška vstupuje do príslušných pľúc a tu sa rozvetvuje.

Pľúca
Sú párový orgán o hmotnosti asi 700 g. Pľúca sú neustále naplnené niekoľkými litrami vzduchu. Pľúca sú rozdelené do lalokov. Pravé pľúca majú tri laloky, ľavé pľúca len dva. Celé pľúca sú vyplnené priedušničkami o priemere okolo 1 mm. Dýchacia plocha vnútorných pľúc je 80 m2.

Dýchanie
Hlavným dýchacím svalom je bránica, na ktorej závisí 2/3 výmeny vzduchu v pľúcach. Bránica sa v pľúcach pohybuje ako piest. Pri nádychu ide dole, pri výdychu hore.

Č.1 – Dýchacie ústroje:

Č.2- Segmenty pľúcne:

a- segmenty pravých pľúc
b- segmenty ľavých pľúc

č.3- Schéma pľúcnych alveol:

č.4- Schéma pleurálneho priestoru:

Pridaj komentár