Pohybová sústava

Pokiaľ máte zdravotné problémy s pohybovou sústavou , tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých kostí pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako fungujú kosti. Neustále si hovoríte v duchu, že vaše kosti sú zdravé a vitálne. Zároveň si kosti predstavujete pred sebou ako dokonale zdravé. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány.
Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s pohybovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s kosťami rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaše kosti rozprávajú. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

c.1 Kostra zozadu:

c.2. Kostra spredu:

c.3. Schéma dlhej kosti, horný koniec stehennej kosti:

1- styčná kĺbová plocha pokrytá chrupavkou, 2- odlúpnutá okostica, 3- hutná kosť, 4- kostná dreň, 5- kostná dutina

c.4. Schéma mikroskopickej stavby kosti:

1- jednotlivé vonkajšie plášťové lamely, 2- lamely Haversových systémov, 3- okostica s cievami, 4- hubovité kostné tkanivo

c.5. Chrbtica:

A- zo strany, B- spredu, C- zozadu

c.6. Dolná časť hrudnej chrbtice:

Šípkou je označený kanál chrbticový

c.7. Lebka:

1-kosť čelná, 2- kosť temenná, 3- kosť tylová, 4- kosť spánková. 5- kosť klinová, 6- kosť lícna, 7- horná čeľusť, 8- dolná čeľusť, 9- kosť čuchová, 10- kosť slzná, 11- kosť nosná

c.8. Kmeň telový spredu:

1- zdvíhač hlavy, 2- svaly klonené, 3- sval trapézový, 4- sval lopatkojazylkový, 5- sval deltový, 6- veľký sval prsný, 7- sval predný, 8- široký sval chrbtový, 9- vonkajší sval brušný, 10- priamy sval brušný

c.9. Kmeň telový zozadu:

1- zdvíhač hlavy, 2- hlavový sval, 3- sval remeňový, 4- sval trapézový, 5- sval deltový, 6- sval podhrebeňový, 7- malý sval oblý, 8- veľký sval oblý, 9- sval rombický, 10- široký sval chrbtový, 11- vonkajší šikmý sval brušný, 12- vnútorný šikmý sval brušný

Pridaj komentár