Obvodová nervová sústava

Pokiaľ máte zdravotné problémy s obvodovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako funguje obvodová sústava . Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si obvodovú sústavu predstavujete pred sebou ako dokonale zdravú. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorou obvodovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s obvodovou sústavou rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaša obvodová sústava rozpráva. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Zmyslové ústroje
Sú orgány uspôsobené na zachytávanie a prijímanie podnetov buď z vonkajšieho prostredia, alebo vnútorného prostredia tela. Sú to receptory zachytávajúce podnety z diaľky a zblízka.
Receptory delíme na:
Mechanické – reagujú na dotyk, tlak, napätie svalov, šliach a puzdier kĺbových, tlak na cievne steny, zvukové vlny a urýchlenie pohybu tela
Termoceptory- reagujú na teplo a chlad
Chemoceptory- patria k nim chuťové poháriky, čuchové bunky, chemoceptory v aorte
Receptory elektromagnetického žiarenia- tyčinky a čapíky sietnice
Máme päť základných receptorov: zrak, sluch, chuť, čuch, hmat. K nim patrí receptor na vnímanie polohy a pohybu hlavy, receptor citlivosti hlbokej citlivosti vo svaloch a kĺboch.

c.1 Zrakové ústrojenstvo:

1- zdvíhač horného viečka, 2- horný priamy sval, 3- dolný priamy sval, 4- dolný šikmý sval, 5- nerv zrakový, 6- vnútorná krkavica, 7- rohovka, 8- predná očná komora, 9- dúhovka, 10- zadná očná komora, 11- šošovka, 12- riasnaté teliesko, 13- belmo, 14- cievnatka, 15- sietnica

c.2 Schéma sietnice:

c.3. Sluchové ústroje:

1- vonkajší zvukovod, 2- bubienok, 3- dutina bubienková, 4- kladivko, 5- kovadlinka, 6- strmienok, 7- Eustachova trubica, 8- napínač bubienka, 9- predsieň kostenného labyrintu, 10- slimák, 11- polokruhové kanáliky, 12- nerv sluchovorovnovážny, 13- vnútorná krkavica

c.4. Schéma kosteného a blanitého bludiska:

Na schéme je tmavo označené okienko priedsieňové a okienko slimákové

c.5. Schéma čuchového ústrojenstva a jeho spojenie s čuchovým mozgom:

c.6. Schéma kožných receptorov:

1- voľné zakončenia nervové, 2- teliesko Meisnerovo, 3- teliesko Krauseovo, 4- teliesko Ruffiniovo, 5- opuzdrené teliesko Paciniovo

 

Pridaj komentár