Obehová sústava

Pokiaľ máte zdravotné problémy s obehovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako funguje obehová sústava. Neustále si hovoríte v duchu, že vaša obehová sústava je zdravá a vitálna. Zároveň si obehovú sústavu predstavujete pred sebou ako dokonale zdravú. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s obehovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s obehovou sústavou rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaša obehová sústava rozpráva. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorej obehovej sústave posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Látková výmena
Stojí na prijímaní a vylučovaní látok. U vyšších organizmov je transport zabezpečený sústavou ciev a žíl. Pohyb v cievach a žilách obstaráva srdce. Aj napriek tomu sú všetky bunky uložené v tkanivovom moku, ktorý svojou skladbou pripomína pramoria, v ktorých vznikli najjednoduchšie formy buniek. U dospelého človeka je objem tkanivového moku 10 litrov. Do tohto moku bunky odovzdávajú a prijímajú všetko, čo k životu potrebujú. Tkanivový mok je v štrbinách medzi bunkami.

Krv
Je tekutina, jej množstvo je u dospelého človeka vážiaceho 70 kg asi 6 litrov. Krv je po svaloch a kostiach tretia najťažšia časť tela. Krv sa skladá z krvnej plazmy a krviniek. Plazma krvná je priehľadná nažltlá tekutina. Obsahuje asi 91-93% vody a 7-9% rozpustených látok.

Červené krvinky – erytrocyty.
V jednom mm3 krvi je asi 5 miliónov krviniek. Celková plocha krviniek tvorí 3000 m2. Doba života krviniek je obmedzená na 120 dní. Zanikajú v slezine a tvoria sa v kostnej dreni.

Biele krvinky – leukocyty.
V jednom mm3 krvi ich môže byť 4000-10 000 kusov. Na jednu bielu krvinku má pripadať 1000 červených krviniek. Vytvárajú sa tri druhy bielych krviniek: neutrofilné, eozinofilné, bazofilné.

Lymfocyty
Tvoria asi 20% všetkých bielych krviniek. Vytvárajúce sa T lymfocyty získali v detskej žľaze schopnosť likvidácie nepodarených buniek. B lymfocyty sú zdrojom cirkulujúcich protilátok. Zdrojom lymfocytov sú kostná dreň, detská žľaza, lymfatické uzliny, mandle a slezina.

Monocyty
Sú z bielych krviniek najväčšie. Podieľajú sa na ochrane organizmu.

Trombocyty
Žijú asi 10 dní. Spôsobujú zrážanie krvi. V jednom mm3 ich je 200 000 až 500 000.

Obehova sustava:

Obr. Č.1 Krvinky:

1- krvinka červená zhora, 2- krvinka červená zo strany, 3- lymfocyt, 4- monocyt, 5- neutrofilný leukocyt, 6- eozinofilný leukocyt, 7- bazofilný leukocyt, 8- krvné doštičky

obr. Č. 2 Schéma tepny a žily na priereze:

1- vrstva vnútorná, 2- vrstva stredná, 3- vrstva vonkajšia, 4- elastická blanka vnútorná

obr. Č. 3 Srdce spredu:

1- horná dutá žila, 2- pravé žily pľúcne, 3- pravá vetva tepny pľúcnej, 4- pravá sieň s uškom, 5- trojcípa chlopňa, 6- šlašinky, 7- papilárny sval, 8- srdcovník, 9- tepna pľúcna, 10- ľavé žily pľúcne, 11- chlopne polmesiacové v pľúcnej tepne, 12 – ľavá sieň s uškom

obr. Č.4 Schéma krvného obehu:

obr. Č.5 Prehľad tepien:

1- vnútorná krkavica, 2- ľavá spoločná krkavica, 3- ľavá tepna podkľúčna, 4- kmeň hlavopažný, 5- tepna podpažná, 6- vzostupná srdečnica, 7- tepna podpažná, 8- tepna trojdielna, 9- tepna obličková, 10- tepna vretenná, 11- tepna lokťová, 12- vonkajšia tepna bedrová, 13- tepna stehenná, 14- tepna zákolenná, 15- predná tepna holenná, 16- zadná tepna holenná, 17- vonkajšia krkavica, 18- tepny medzirebrové, 19- hrudná srdečnica, 20- horná tepna okružná, 21- brušná srdečnica, 22- dolná tepna okružná, 23- spoločná tepna bedrová, 24- vnútorná tepna bedrová

obr. Č.6 Prehľad žíl:

1- vnútorná hrdelnica, 2- žila podkľúčková, 3- žila hlavopažná, 4- horná dutá žila, 5- žila pažná, 6- žily medzirebrové, 7- vnútorná žila bedrová, 8- žila stehenná, 9- vonkajšia žila bedrová, 10- spodná žila bedrová, 11- dolná dutá žila, 12- žila obličková, 13- žily pečeňové, 14- pravý žilový uhol, 15- žily tvárové

obr. Č.7 Žila vrátnicová a jej prítoky:

1- dolná dutá žila, 2- pečeň, 3- dvanástorník, 4- tračník vzostupný, 5- slepé črevo, 6- červovitý prívesok, 7- časť tenkého čreva, 8- esovitý tračník, 9- zostupný tračník, 10- slinivka brušná, 11- slezina, 12- žalúdok

Lymfatická sústava
Pokiaľ máte zdravotné problémy s lymfatickou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako funguje lymfatická sústava . Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si lymfatickú sústavu predstavujete pred sebou ako dokonale zdravú. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány.
Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorou lymfatickou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa lymfatickou sústavou rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaša lymfatická sústava rozpráva. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Lymfatický mok
Je bezfarebná alebo mliečna tekutina. Má podobné zloženie ako krvná plazma. Najdôležitejšou zložkou sú lymfocyty. Tvoria sa v kostnej dreni, slezine, detskej žľaze, mandliach a lymfatických uzlinách.

Lymfatické cievy
Je to samostatná cievna sústava slepo začínajúca v medzibunkových priestoroch ako lymfatické vlásočnice. Vstup je v oblasti srdca a výstup v oblasti žíl krku.

Lymfatické uzliny
Sú rozložené na rôznych miestach okolo lymfatických ciev. Veľkosť sa pohybuje od veľkosti špendlíkovej hlavičky až po veľkosť hrachu. Všetok lymfatický mok musí prejsť cez lymfatické uzliny, kým sa dostane do žilového systému. Lymfatická uzlina je biologický filter na zneškodňovanie nevhodných prímesí v lymfatickom moku. Tu je stredisko boja s infekciami. Pohyb lymfatického systému zabezpečuje pohyb a pnutie svalov, dýchacie procesy.

Tkanivo lymfatické
Je uložené v sliznici trubice tráviacej a ciest dýchacích. Najsilnejšie zastúpenie je v mandliach, hrtane, sliznici črevnej a detskej žľaze.

Detská žľaza
Tu vznikajú a zanikajú lymfocyty. Jeden miligram detskej žľazy vytvorí za deň milión lymfocytov.

Slezina
Svojou skladbou pripomína lymfatické uzliny. Je tu najväčšie nahromadenie lymfatického tkaniva v tele. Slezina je tmavočervená, uložená v dutine brušnej vľavo od žalúdka. Dĺžka sleziny je 10-12 cm, šírka 6-8 cm, hrúbka 3-4 cm a hmotnosť asi 150 g. Slezina je pohrebiskom červených krviniek. Uvoľnené červené farbivo je privádzané do pečene.
Tvorba lymfocytov, rezervoár krvi, dozrievajú tu mladé červené krvinky, likvidátor mikróbov.

Lymfy
Obr. 1 Sieť lymfatických vlásočníc – puzdro kolenného kĺbu:

Obr.2 Rez lymfatickou uzlinou:

1- väzivové puzdro, 2- prívod, 3- tkanivo zložené z lymfatických buniek, 4- štrbiny, cez ktoré prelína lymfa, 5- odvod , 6- tepna a žila lymfatickej uzliny, farebne je vyznačená vrstva parakortikálna

obr.3 Prehľad hlavných lymfatických kmeňov a povrchových lymfatických ciev:

1- lymfovod hrudný, 2- pravostranný lymfatický kmeň, 3- lymfatické uzliny podpazušné, 4- lymfatické uzliny

obr.4 Slezina z vnútornej strany:

1- plocha privrátená k ľavej obličke, 2- plocha privrátená k žalúdku, 3- slezinná tepna vstupujúca do sleziny

obr.5 Schéma stavby sleziny:

1- puzdro, 2- trámce s odvodnou žilou, 3- slezinné splavy, 4- tepnička

Pridaj komentár