Úvaha nad tým, ako ďaleko sme zašli na duchovnej ceste a ako nás tento pokrok núti stále viac sa obracať do kozmu a stále menej sa venovať ezoterike, ktorá súvisí s planétou Zem.

Ezoterike sa intenzívne venujem skoro 10 rokov a za toto obdobie som stihol aj s ostatnými meditujúcimi dostatočne prebádať a preskúmať duchovné cesty iných ezoterikov. Hlavne tých, ktorí robili základný stupeň duchovna, ktorý je silne psychicky viazaný na procesy planéty Zem. Samozrejme, že nezostalo iba pri prieskume základov duchovnej ezoteriky, ale som ich aj s ostatnými ezoterikmi svedomite realizoval.

Základné duchovné cesty viazané na sily planéty Zem sme podelili podľa neurónových oblastí, ktoré sa nachádzajú v ľudskom tele. Je to veľmi vhodný kľúč na podelenie ezoterikov planéty Zem. Ako viete z ostatných príspevkov, vytvorili sme v zásade 7 duchovných ciest, ktorých základom je koncentrácia do niektorej zo 7 neurónových oblastí ( šedá kôra veľkého mozgu, šedá kôra stredného mozgu, šedá kôra mozočku, šedá kôra miechy, šedá kôra brušného mozgu, šedá kôra ganglií, šedá kôra buniek).

Postupne sa mne aj ostatným meditujúcim podarilo položiť základy 7 duchovných ciest v 7. neurónových oblastiach, a tak sme si otvorili cestu do sveta mŕtvych spomienok, do snových stavov, do kabalistického vnímania sveta, do šamanstva, do pudov, do kozmu, do UFO ezoteriky. Samozrejme, že skoro všetky tieto duchovné cesty boli doteraz úzko zviazané na našu planétu Zem a jej slnečnú sústavu. No toto sa v poslednom čase začalo meniť a stále viacej pribúda ezoteriky, ktorá sa vzďaľuje od planéty Zem a sme stále viac svojimi psychickými výkonmi v priestore mimo slnečnú sústavu. Je to klasický vývoj každého ezoterika, ktorý sa rozhodol mať na duchovnej ceste určitý postup.

Kozmické vedomie, ktoré pestujeme cez ganglie orgánov a ideme cez neho psychicky do kozmického priestoru, sa už vzdialilo od planéty Zem dostatočne, tak isto od slnečnej sústavy a už prekročilo rámec súhvezdí a celkovo našej Galaxie. Ukončili sme základný výcvik a psychické prieniky do Galaxie a budeme prenikať psychicky do ďalších galaxií okolo našej Galaxie. Vybrali sme si na to okolo 120 galaxií a ich astronomických zberov. Tieto a ďalšie galaxie zahŕňame do systému Kozmu pod označením č.1. Takýchto kozmov máme doteraz asi 18. A tu vidieť jednoznačne, ako sa vzďaľujeme od slnečnej sústavy. Jednoducho je to vývoj, ktorý sa nedá zastaviť a treba ho na duchovnej ceste rešpektovať. Sú, boli a budú medzi ezoterikmi tí, ktorí robili duchovnú cestu cez kozmické vedomie a ide o 6. duchovnú cestu. Keďže sa chceme radiť medzi univerzálnych a všestranných ezoterikov, tak chceme robiť aj túto kozmickú duchovnú cestu. Zároveň už sondujeme priestor okolo našej Galaxie vo vzdialenostiach 3 000 miliárd svetelných rokov. To je taká vzdialenosť, ktorú si bežný človek ťažko predstaví. A určite pôjdeme ešte ďalej a ďalej. Tieto diaľky evidujeme ako kozmické sektory, ktoré obsahujú kozmy, tie obsahujú galaxie, galaxie obsahujú súhvezdia a tie obsahujú hviezdy. A vzďaľovať sa budeme neustále. Planéta Zem nám zostane pre dočasné návraty.

Tieto kozmické výpravy nás určite zásadne zmenia a aj zmenili. Už sa na svet okolo seba pozeráme inak ako bežní ľudia. Pozeráme sa z pozície Galaxie a skôr je to ten zatracovaný pohľad, že svet je rovná doska, ktorá má svoj stred a svoje okraje. Už sa nepozeráme psychicky z planéty Zem na Galaxiu, ale z Galaxie na planétu Zem. Všetko to pripomína veľký tanier a planéta Zem sa v tom množstve hviezd akosi stráca.

Tak isto sa vzďaľujeme v prieskume sveta mŕtvych spomienok, na začiatku to bol prieskum pozostatkov informácií v kostiach zomretých ľudí a odtiaľ sme začali cez nácvik raných štádií klinickej smrti sledovať spomienky ľudí, zvierat a odumretej organickej hmoty v kozme. Aj tu sme pokročili ďalej a už sme ukončili prieskum v oblasti našej Galaxie a smerujeme do iných galaxií. A budeme sa uberať ešte ďalej do ďalších kozmov a ďalších sektorov. Je to aj v tomto smere neustále vzďaľovanie sa od priestoru planéty Zem. Začali sme si uvedomovať, že vo svete mŕtvych nerozhodujú vzdialenosti a z jedného miesta možno pôsobiť všade. Je to vskutku nekonečný priestor a v zásade sa ezoterikom nepozdáva postoj dnešných ľudí voči reinkarnačným pochodom. V tomto smere sú tie čudné bytosti na planéte Zem veľmi nevyspelé a podceňujú význam vlastných spomienok. A to vedie k tomu, že sa nakoniec stanú ľudské spomienky súčasťou spomienok organickej hmoty, ktorá síce zomrela, ale sa rozvinula mimo planétu Zem. Realizácia 1. duchovnej cesty cez stavy klinickej smrti.

Tak isto sa vzďaľujeme od organického života na planéte Zem. Otvorili sme veľkú oblasť – UFO ezoteriku, kde je naším cieľom vytvoriť psychický kontakt s organickým životom v kozme. Robíme tak v rámci Galaxie a budeme postupovať hlbšie do kozmu. Psychický kontakt vytvára fenomén UFO odtlačkov po psychickom kontakte s organickým životom v kozme. Je to energeticko informačný objekt, ktorý sa dá veštecky vnímať ako mydlová bublina rôzneho tvaru a obsahuje určité informácie. Tieto UFO odtlačky nás môžu naučiť inému vnímaniu toho, čo je okolo nás. Teda postupne nás prestáva zaujímať organický život planéty Zem a inklinujeme k záujmu vyhľadávať organický život mimo náš priestor. Nerobíme samozrejme nič iné, ako realizujeme 7. duchovnú cestu cez bunky a neuróny v nich.

Vzďaľujeme sa od bežných ľudí aj iným smerom a to smerom do mikrosveta. Ezoterik tam preniká v rámci 7. duchovnej cesty. Už nás moc nezaujímajú orgány ľudského tela, ale ich bunky, orgániky, jadierka, chromozómy, molekuly, atómy, protóny a svet častíc. Je to psychický prienik do mikrosveta, ktorý tiež nie je bežne prístupný ľudskej mysli. Tak isto sa pohľad univerzálneho ezoterika zmení a na organický život a na seba sa bude pozerať skôr očami genetika ako bežného človeka. Aj toto je 7. duchovná cesta cez psychický prienik do mikrosveta vlastných buniek.

Spôsob myslenia ezoterika sa tak isto bude postupne meniť. Ezoterik vie prenikať do 7. neurónových oblastí pomocou techník koncentrácie, veštecky pracuje a vníma to, čo je v týchto 7. neurónových oblastiach uložené ako spomienky. V neurónoch ezoterika a v jeho pamäťových oblastiach narastá enormné množstvo informácií a ezoterik musí postupne začať pri práci so spomienkami používať iný mechanizmus vyberania, spracovania a tlmočenia toho, čo vníma a ako si to vysvetľuje. Nastupuje fenomén používania mozočku priamo pri duševnej práci. Ezoterik sa prepracuje do spôsobu myslenia ako kabalisti a dáva postupne prednosť tomu, ako vníma svet mozočku a jeho mechanizmus geometrických štruktúr.

Pridaj komentár