Popis šiestej duchovnej cesty, ktorá ide cez psychický prienik do ganglií v tele. V zásade sú tri centrá ganglií a to sú dve ganglie veľkosti palca v hlave, za žalúdkom a za mechúrom. Na tieto veľké ganglie nadväzujú menšie ganglie veľkosti špendlíkovej hlavičky a tých je veľké množstvo. A pokiaľ chceme k nim prenikať, je potrebné ovládať ezoteriku mozočku.

Ezoterik môže psychicky prenikať do ganglií na základe anatomických obrázkov tejto oblasti. Ide o rozumový prienik. Ezoterik do ganglií môže prenikať na základe symbolického myslenia, ktoré stojí na vyjadrovaní sa pomocou obrazov. Myseľ dieťaťa z materskej škôlky. Ezoterik môže do ganglií prenikať z pozície zvieraťa alebo inak povedané ako malé dieťa. Ezoterik môže prenikať do ganglií znakovo cez mozoček. Ezoterik môže prenikať do ganglií cez miechu ako prejav pohybu v gangliách. Ezoterik môže prenikať do buniek ganglií na základe brušného mozgu v tenkých črevách a k tomu rezonovanie membrán (Silva škola).

Do ganglií v koži ezoterik prenikne za účelom dosahovania stavov stigmatikov, ktorí majú po tele rany. Rany sa nasugerujú, ezoterik im uverí a sugeratívne sa ganglie presunú na rôzne miesta. Zmyslom stigmatického vedomia je silná aktivita spomienok po smrti človeka.

Psychický prienik do ganglií v nervovom systéme dovoľuje prenikať do všetkých častí výskytu neurónov. Psychické prieniky do neurónov by mali kopírovať nervovú sústavu a ganglie na nej. Ezoterik by nemal robiť psychické prieniky do tela mimo nervový systém, mohlo by to poškodzovať psychiku.

Psychický prienik do ganglií okolo orgánov a neurónových oblastí vedie k jednej z najvýznamnejších duchovných ciest a to je kozmické vedomie, ktoré dovoľuje ľudskej mysli prenikať do reálneho kozmu. A v podstate je to najhodnotnejšia duchovná cesta.

Do ganglií na lymfatickom riečišti ezoterik preniká za účelom vnímania bioenergií vlastného tela, ktoré sa produkujú priamo v bunkách alebo ako proces trávenia. Ezoterik sugeratívne v predstavách premiestňuje všetky ganglie do jedného miesta v tele.

Pri psychickom prieniku do ganglií okolo hormonálnych žliaz a sugeráciou premiestnenia všetkých do jedného miesta môže ezoterik vnímať záznamy o ľudských osudoch v magnetických poliach Zeme, ale aj iných planét.

Psychický prienik do ganglií okolo krvného riečišťa dovoľuje plastické a až priestorové vnímanie predstáv v centre fantázie.

Prienik do ganglií v kostiach dovoľuje ezoterikovi veľmi racionálne vnímanie duchovnej cesty.

Psychický prienik do týchto ganglií tuku dovoľuje ezoterikovi vnímať veľmi dobre biochemické pochody, ktoré súvisia s orgánikmi v bunkách.

Psychický prienik do týchto ganglií vo svaloch dovoľuje vnímať magnetické a elektrické energie, ktoré prúdia z planét do ľudského tela.

Psychický prienik do ganglií chrupaviek dovoľuje ezoterikovi dobre vnímať sexuálne energie vlastného tela.

Sami môžete vidieť, že táto oblasť duchovnej cesty poskytuje množstvo možností, ale najhodnotnejšie je kozmické vedomie a stigma vedomie.

Pridaj komentár