Ucelený pohľad na anjelské sféry. Na začiatok si treba uvedomiť, ako anjelské sféry vznikajú. Vznikajú u jedincov, ktorí majú počas celého života veľkú detskú žľazu, ktorá začína pri hrudnej kosti a ide do celého tela. V detstve je podstatne väčšia ako v dospelosti. V dospelosti zostane iba malá časť, ktorá ide od hrudnej kosti do celého tela v podobe tenkých špagátikov. Tento zápis má komplexné nákresy anjelského sveta. Vyhľadaj: Galérie: Mapy v ezoterike. Názov: Anjelský svet.

Teda jedinec, ktorý tvorí anjelské sféry, má veľkú žľazu aj počas celého života. Tak isto má počas života detskú psychiku, ktorá nikdy nedospeje do psychiky dospelého. Tak isto títo jedinci majú zúžené dyslektické vedomie na určitý predmet. Teda počas života sa hrajú alebo manipulujú iba s jedným objektom ako sú pierka, minerály, drievka, kosti a podobne. Neustále počas svojho života z nich niečo robia. Po ich smrti sa tieto spomienky dostávajú do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Nie všetkých zvierat. Iba tých, ktoré dokážu spomienky používať a vyberať z pamäte. Tu sa tieto spomienky usadia a vytvárajú spomienkový záznam, ktorý dostal názov anjelská sféra.

Pokiaľ je jedinec, ktorý nakoniec vyprodukuje anjelskú sféru, agresívny a zúrivý, tak po smrti vytvorí čierny záznam, ktorý dostal pracovný názov čierny anjel. Pokiaľ si jedinec robí s objektmi počas života čo chce a prejavuje radosť, tak sa vo svete mŕtvych vytvorí sivá anjelská sféra. Pokiaľ jedinec robí všetko tak, ako to cíti z okolia a podľa zákonov kozmu, tak sa tvorí biela anjelská sféra. Ide o bielu líniu. Rozhoduje u nej aj hustota spomienok a ich opakovanosť. A podľa toho rozoznávame anjelské sféry hustoty priezračnej, bielej, zlatistej, diamantovej a pulzačnej. Najvyššia hustota je pulzačná.

Tak isto nás bude zaujímať, ako komunikujú anjelské sféry bielej línie s ľudskou psychikou. V prvom rade je tu kontakt cez spomienky zomretého arktického šamana, ktorý skoro všetkým deťom sveta v 4. roku života rozdáva niečo ako foto bielych, sivých alebo čiernych anjelských sfér. Robí tak zo sveta mŕtvych na základe toho, že to robil počas života a jeho spomienkový záznam to robí aj po jeho smrti, lebo si to tak želal. Má svoje pravidlo a to je veľkosť detskej žľazy. Pokiaľ je dostatočne veľká, tak dieťa dostane bielu anjelskú líniu. Pokiaľ je malá, tak dostane čiernu alebo sivú anjelskú sféru. Žiadne iné kritérium nemá. To vedeli aj čínski ezoterici a preto v určitom období okolo budúceho vladára dávali množstvo vajíčok alebo priväzovali okolo neho deti v jeho veku. To doslova oklamalo tento mechanizmus zo sveta mŕtvych spomienok.

Počas 4. roku života sa vytvára komunikácia s anjelským odtlačkom a rozhoduje prístup okolia, ako s ním bude dieťa komunikovať a ako mu bude pomáhať. Tu sa najčastejšie rodičia a okolie dopúšťajú chýb a takúto komunikáciu zakazujú, zosmiešňujú. Jedinec počas života môže anjelské sféry počúvať a riadiť sa s nimi. No môže si začať robiť po svojom a hazardovať, alebo totálne zlenivieť. Pokiaľ dieťa s anjelskými sférami príliš intenzívne komunikuje a anjelské foto je stále a intenzívne aktivizované, tak to má neskoršie na svedomí zdravotné problémy a tiež osudové. Veľa šťastia a málo vlastnej aktivity. Vzniká lenivosť v zmysle „veď ono sa to spraví samé“, alebo „niekto to za mňa spraví“. Teda prístup by mal byť obmedzený a zameraný na poradenstvo a zasahovanie tejto sféry iba v prípadoch ohrozenia a nebezpečenstva. Prílišná dynamizácia škodí, či ide o bielu sféru, čiernu sféru alebo sivastú sféru. Pre úspech je potrebná v živote biela anjelská sféra.

No môžu nastať aj prípady, keď dieťa prežije klinickú smrť a priamo do jeho psychiky sa dostane anjelská sféra a nie iba jej foto odtlačok od arktického šamana. Nie je to žiadne požehnanie, ale veľmi silný devastačný faktor. Anjelská sféra priamo zo sveta mŕtvych je devastácia zdravia a osudu. Takýto kontakt je možný cez nácvik klinickej smrti, ale ezoterik musí vedieť anjelskú sféru poslať naspäť do sveta mŕtvych spomienok. Kto sa chystá v tomto smere experimentovať, tak výhradne na svoju zodpovednosť. Takýto ezoterik je vlastne špiritista anjelského charakteru. Bežne majú v sebe jedinci, ktorí prežili klinickú smrť, spomienky mŕtvej osoby alebo spomienky organického života, ktorý sa rozvinul v kozme.

Anjelská sféra funguje v rovine niekoho, kto vám poradí, či idete právne a to k úspechu, ktorý chcete dosiahnuť. Je na vás, čo si vytýčite za cieľ. Anjelské sféry tohto druhu nemajú súcit a zmilovanie. Vedú jedinca k dosiahnutiu vytýčeného cieľa, ale snažia sa o to, aby aj iné osoby mali z toho prospech. No pri čiernych a sivastých anjeloch to neprospieva okoliu a devastuje ho.

Vo svete mŕtvych spomienok, ku ktorým sa ezoterik dostáva cez klinickú smrť alebo nácvik raných štádií klinickej smrti, možno nájsť anjelské spomienky biele, sivé a čierne. Tak isto anjelské sféry rôznej hustoty. Tak isto tu možno nájsť spomienky jedincov, ktorí po smrti nedovolili túžbou, aby zahustený odtlačok odišiel do anjelských záznamov vo svete mŕtvych. Zostáva tu stále napätie a deštrukcia spomienok jedinca, ktorý vo svojich spomienkach po smrti násilne drží anjelské sféry. Pokiaľ má niekto záujem o reinkarnáciu, tak potom po smrti uvoľní spomienky, ktoré súviseli s anjelskými odtlačkami pri anjelskom poradení alebo manipulácii so psychikou inej osoby. Pokiaľ má ezoterik v sebe foto anjelských sfér a tieto nič nerobili pre ezoterika, tak si ich môže ponechať.

Pokiaľ chce niekto zmeniť sivasté a čierne anjelské sféry za biele, tak to môže urobiť. No sú s tým problémy, pretože takáto osoba robila veci doteraz po svojom alebo tak, aby jej ubližovali a zrazu sa musí naučiť robiť veci inak a na slovo počúvať anjelské sféry. A podľa psychoterapií je to teda mimoriadne zložitý problém. Takéto osoby si nechávajú kontrolovať svoje rozhodnutia v rámci psychoterapie. A je to veľmi boľavý proces. Niektoré osoby sa radšej rozhodli vrátiť sa k sivastým a čiernym anjelským sféram. Jednoducho nezvládli tento prerod a úprimne povedané, podarí sa len málokomu. No keď má osoba čierne anjelské odtlačky a už dávno chce konať veci pozitívne pre seba a okolie, nie je problém odtlačky vymeniť. Osoba chce robiť to, čo by jej navrhovala biela anjelská sféra.

Anjelské sféry teda fungujú ako poradcovia, ktorí vedia, kadiaľ sa ide k úspechu. No nie sú jediný fenomén cesty k úspechu, ale jedna významná časť. Ostatné sú vzdelanosť, jazyky, technické vybavenie, finančné a napríklad pracovitosť. Anjelská sféra posilňuje u ezoterika aj veštecké schopnosti. Tak isto pôsobí a ovplyvňuje silne psychiku druhých osôb. Ale nie tak, že spravia všetko, čo chce ezoterik s anjelskou sférou. Sú tu hranice, kde sa veci nedajú posúvať, pokiaľ by to malo škodiť iným osobám. No biela línia neškodí a podporuje záujmy aj druhej osoby a prináša niečo ako odmenu vo forme toho, že sa vám lepšie darí.

Zaujímavé okolnosti nastanú, keď sa stretnú jedinci s rovnako dynamickými anjelskými sférami a majú rozdielne ciele. Vtedy bude rozhodovať početnosť anjelských odtlačkov, ich dynamika a aj to, či daná osoba môže vstupovať do sveta mŕtvych spomienok cez klinickú smrť. Vyššia priorita je priamy kontakt s anjelmi vo svete mŕtvych. Slabší jedinec a jeho anjelské sféry sa podriaďujú menšiemu množstvu a dynamike zo sveta mŕtvych spomienok. Často stret záujmov končí pozitívne pre jednu aj druhú stranu.

Anjelské sféry bielej línie majú jediný záujem a cieľ, nazbierať čo najviac spomienok od človeka a po smrti ich odniesť k anjelským sféram a ďalej ich zahusťovať. Ezoterik o tom vie a podľa toho sa zariadi. Ezoterik najčastejšie chce poradiť v oblasti meditácií a nechá pôsobiť anjelské sféry na bežný život a na krízové situácie. Ezoterik je školená osoba cez zasvätenia a má k dispozícii celý arzenál anjelov všetkej hustoty, všetkých druhov. Rád ich využíva a radí sa s nimi.

Zaujímavý bol prístup starých Egypťanov, ktorí cez pyramídy zlikvidovali značnú časť anjelských sfér východnej pologule a pretransformovali ich na egyptské božstvá, ktoré sa venujú bežným ľudským činnostiam. Považujeme to v ezoterike za devastačný prvok a chuť a túžbu ľudí podriadiť duchovný svet svetu bežných záležitostí. A to je smer, ktorý novodobý ezoterik nepreferuje a aj z tohto dôvodu považuje egyptskú duchovnosť za degradáciu duchovných síl. Egypt je snaha podmaniť ľudskému primitivizmu svet duchovna. Tieto deformované anjelské sféry nájdete vo svete mŕtvych v oblasti rovníka.

Ezoterik vidí jasný rozdiel medzi anjelskými sférami, ktoré tu prezentujeme a zásadne rozlišuje medzi anjelskými sférami detských dyslektikov a bežných ľudí, ktorí nedokázali ani spoločne dosiahnuť takú dynamiku ako dyslektické osobnosti s detskou psychikou. Teda vo svete mŕtvych sú aj iné anjelské sféry, ale tie sú v rámci účinnosti veľmi slabučké. Ezoterik chápe zmysel vysvetľovania fungovania sveta aj pomocou predstáv anjelov Božieho sveta. Ale to je už rozumová schéma a prvý pokus vysvetľovať fungovanie univerza.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.