Požiadali ste ma, aby som znovu zrealizoval veštecký odhad, ako si počínate v geriatrických terapiách (predošlý profil B 45). V neoficiálnej geriatrickej lige ste sa prepracovali na prvé miesto. Verím, že dotiahnete liečby epitelových buniek vašich orgánov a častí tela. Nie sú v dobrej kondícii. No treba oceniť, že postupujete ďalej a už ich dávate do poriadku. Dlhoveké osoby majú so životnosťou epitelových buniek problémy.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku a do hĺbky orgánikov v bunkách. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Diagnostikoval som aj epitelové bunky na daných oblastiach. Potenciál trvácnosti a delenia iba pár rokov. Treba dať do poriadku. Treba hlinou z lesa šúchať celé telo 4 krát za mesiac. Tak isto minerálnym kameňom z lokality Podhájske šúchať celé telo 8 krát za dva mesiace.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové krycie bunky a ich životnosť cez 100 rokov.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku a do hĺbky orgánikov v bunkách. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Epitelové krycie bunky a ich životnosť na 10 rokov. Treba upraviť. Na telo listy moruše a kvety ruže. Realizovať 8 krát za 2 mesiace.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku a do hĺbky orgánikov v bunkách. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Epitelové krycie bunky a ich životnosť je slabá. Treba napraviť. Šúchať telo šupami z uhoriek aspoň 4 krát za mesiac.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku a do hĺbky orgánikov v bunkách. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Epitelové krycie bunky a ich životnosť je na 40 rokov. Treba napraviť. Šúchať plesňový syr Rokfort po tele 4 krát za mesiac.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku a do hĺbky orgánikov v bunkách. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Potenciál buniek na 100 rokov. Epitelové krycie bunky a ich životnosť je na 10 rokov, treba obnoviť a dobiť životnosť. Zlatým predmetom šúchať telo 4 krát za mesiac.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku a do hĺbky orgánikov v bunkách. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Epitelové krycie bunky a ich životnosť na 100 rokov. Cítiť silnú podporu aj z tukových modifikácií, čo je dobré.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo detailne všetky orgány a časti tela. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Treba dobiť potenciál delenia kostí, ktorý je iba na 40 rokov. Treba dobiť potenciál buniek kože, ktorý je iba na 10 rokov. Obložiť telo ľadovými kockami 4 krát po dobu 1 mesiaca. Telo šúchať mravcami z lesa a nechať pôsobiť aspoň 8 krát. Epitelové krycie bunky a ich stav: srdce, pľúca, žalúdok a tenké črevá 10 rokov. Šúchať celé telo rôznymi semenami ako mandle, lieskovce, slnečnica, kešu orechy apod. Aspoň 4 krát za mesiac. Tak isto šúchať telo acylpyrínom.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: všetky modifikácie sú realizované na 100% a tvorí sa 5 rada modifikácií, teda máte 5-násobok. Počet látok tvoriacich sa v tuku je 4 000 000 jednotiek. Natekanie týchto jednotiek do tela na 40%. Treba neustále prepájať miechu na tukové bunky.

Pridaj komentár