Ide o nový druh zasvätení, ktoré už nie sú založené na tom, že Saša Pueblo ako médium stiahne na seba spomienky mŕtvej osoby, alebo ich prefotí zo sveta mŕtvych, prípadne stiahne k sebe magmatické záznamy historického zasväcovateľa. Tento zápis má k dispozícii väčšie množstvo máp. Vyhľadaj: Galéria: Mapy v ezoterike pod názvom Svet mŕtvych v kocke.

Tento druh zasvätení sme vyčerpali a bude nahradený novým druhom cez UFO odtlačky organickej hmoty žijúcej v kozme. Dalo sa predpokladať, že pri takom množstve zasvätení jedného dňa vyčerpáme potenciál spomienok tých, ktorí robili určitú oblasť ezoteriky. A tento odhad sa začal v poslednom čase napĺňať, čo na jednej strane tešilo a na druhej strane vyvolávalo potrebu nájsť ešte účinnejší spôsob zasväcovania ako doteraz.

Nový druh zasvätení priniesol výskum a bádanie tých, ktorí sa hlásili k únosom UFO na všetky spôsoby. Postupne budujeme kartotéku jedincov, ktorí mali niečo reálne dočinenia s UFO. Samozrejme, že sa nehlásime k bežnému výkladu, čo je UFO, ale sa snažíme tento fenomén prebádať vešteckým potenciálom. A rozsiahle skúmanie a bádanie prináša svoje prvé plody. U jedincov, ktorí sa hlásili k UFO únosom zisťujeme, že majú poškodené nervové zakončenia tela a napätím alebo strachom vyvolávajú v pobrušnici rezonancie a prenikajú psychicky do určitého množstva buniek. To im dovoľuje otvárať 7. duchovnú cestu a to cestu cez jadrá buniek.

S prienikom cez jadrá buniek sa môže spojiť fenomén nácviku klinickej smrti a razantne prenikať do sveta mŕtvych spomienok a to rovno do určitého zoskupeného záznamu, ktorý voláme kozmické inteligencie, anjelské sféry, zvieracie spomienky, ľudské spomienky, spomienky pravekých ľudí, prírodných ľudí a ľudí, ktorých prerástol UFO odtlačok organického života v kozme. Ezoterik v centre vešteckej fantázie vyhodnocuje, čo vníma v epicentre skoncentrovaných spomienok a čo sa tu deje. Ide tu vždy o zber a spracovanie informácií či už zomierajúcej organickej hmoty v celom kozme, alebo rôzne formy fotenia spomienok organickej hmoty a aj toho, čo robia útvary iných spomienok vo svete mŕtvych.

Pokiaľ si do bunkového vedomia hodí ezoterik kozmické vedomie a túžbu psychicky prenikať do kozmu, tak v zlomku sekundy preniká ku ktorejkoľvek planéte a systému v kozme. A pokiaľ je tam niekde na nejakej planéte život, tak spoločným prepojením psychiky sa v aure ezoterika vytvára niečo ako mydlová bublina, ktorá obsahuje informácie z organického života na tejto planéte. Tak môže ezoterik nachytať množstvo rôznych odtlačkov s rôznymi vlastnosťami.

Pre naše účely sme si vybrali z množstva organických odtlačkov z kozmu 4 odtlačky. V prvom rade UFO odtlačok „stonožka“. Ide o odtlačok, ktorý je asi dva metre vysoký, pol metra široký a na hornom konci má niečo ako drobné chápadlá. Tento útvar na chrbte ezoterika vykazuje určitú aktivitu. UFO odtlačok pod pracovným názvom stonožka je letargický, nemá chuť niečo robiť a poslúcha príkazy na slovo. Nemá chuť sa baviť a otravuje ho akákoľvek aktivita. Nemá záujem sa spájať s ľudskou psychikou a najradšej je pasívny. No pokiaľ mu ezoterik niečo prikáže, napr. nahodenie kozmického vedomia alebo nejaký druh koncentrácie, tak to zrealizuje. Najlepšie je u ezoterika spojiť dva odtlačky UFO do jedného odtlačku. Ezoterik dostane najprv UFO odtlačok „batman“ a na tento odtlačok dá UFO odtlačok „stonožka“. To je veľmi dobré spojenie s tým, že UFO batman by neustále chaoticky cestoval na psychike ezoterika v priestore kozmu 4000 miliárd svetelných rokov a to každým smerom. Pokiaľ by mal ezoterik iba tento UFO odtlačok, tak by prišiel o zdravý rozum a nič iné by nerobil, iba lietal hore dole po vyhradenom kozme. No pokiaľ dostane UFO batman na seba UFO odtlačok stonožky, tak sa ani len nepohne a bude plniť príkazy ezoterika. A to každý UFO ezoterik potrebuje, aby mohol robiť duchovnú cestu cez UFO odtlačok. Teda ezoterik dostane počas zasvätenia dva odtlačky a to UFO batman a UFO stonožka. Toto spojenie dovolí premiestňovať sa v astronomickom kozme jedna radosť. Tak isto sa dá cez tieto odtlačky postupovať razantnejšie a veľmi vnímavo do určitých sektorov kozmu alebo rovno do spomienok mŕtvych jedincov či už z planéty Zem, alebo z kozmu.

Pokiaľ by ezoterik robil iba veštecké bádanie a hľadanie informácií, použil by kombináciu UFO stonožka a UFO chobotnica. UFO stonožka by pacifikovala UFO chobotnicu a to jedna radosť. Zase ezoterik by vydával UFO stonožke príkazy a tá by sa postarala, aby UFO chobotnica robila iba to, čo chce ezoterik. UFO chobotnica pracuje tak, že zbiera všade o všetkom informácie a poskytuje ich ezoterikovi, čo sa nejaví ako dobrá vlastnosť. UFO odtlačok chobotnica nie je vždy pod kontrolou ezoterika a to nie je celkovo dobré. A UFO odtlačok stonožka hravo ukrotí chobotnicu a dá ju do pasivity.

Pokiaľ by ezoterik chcel putovať do nekonečných vzdialeností v kozme, tak by bolo vhodnejšie dať si odtlačok UFO rebrovec. Ide o odtlačok schopný prenikať do hlbokého kozmu aj bilióny svetelných rokov. No robí tento prienik tak, ako mu to vyhovuje a kade chce. Tak je vhodné UFO rebrovca dať strážiť až trom UFO stonožkám. A tie ho naučia poslušnosti.

Počas UFO zasvätenia bol zasväcovaným osobám predstavený celý svet mŕtvych spomienok v oblasti planéty Zem a celej slnečnej sústavy a čiastočne zachádzajúci až do súhvezdí v našej Galaxii. Každý účastník dostal dva UFO odtlačky a to UFO batman a UFO stonožka. Každý účastník si nahodil rezonancie v hlasivkách alebo pobrušnici, zároveň pod dozorom Sašu Puebla prenikal do buniek svojho tela veľkosti útvarov ako je fazuľa, pingpongová loptička, tenisová loptička alebo celý orgán. Potom si pod dozorom Sašu Puebla nahodil sugeratívne klinické vedomie a s ním prenikal do rozrezonovaných buniek. Zároveň zasväcované osoby vydali príkaz UFO stonožke, ktorá spacifikovala UFO batman. Ten vyštartoval do oblasti vesmíru okolo planéty Zem a tu prenikal do sveta mŕtvych spomienok. Výhodou takéhoto prieniku je extrémna rýchlosť, zasväcovaná osoba sa nemusí psychicky posúvať svetom mŕtvych a obrazne by sa dalo povedať, že v UFO batmanovi riadeného UFO stonožkou má niečo ako osobný taxík. Takto má zasväcovaná osoba čas venovať sa vešteckému pozorovaniu toho, čo sa odohráva pri prieniku do určitého zahustenia spomienok a to najčastejšie do zahustenia ohraničeného určitým priestorom najčastejšie gule o priemere aj 2 000 km a často aj viacej.

Pri UFO zasvätení sa hlboko zapisuje do pamäte samotný prienik, stačí si nahodiť bunkové a klinické vedomie a zlomok spomienky a ezoterik je extrémne rýchlo vo svete mŕtvych alebo v kozmickom priestore astronomického kozmu. Po zasvätení podľa dohovoru boli odtlačky UFO stonožka a UFO batman odstránené. Niektoré zasväcované osoby si požiadali ponechať tieto dva UFO odtlačky na určité obdobie. Nie je problém tieto odtlačky po čase na diaľku odstrániť.

Saša Pueblo počas zasvätenia má tak isto nahodený odtlačok UFO batman a UFO stonožka. Dozoruje zasväcované osoby a upravuje činnosť týchto UFO objektov v ich aure. Konkrétnym cieľom zasvätenia bolo naučiť sa vnímať celý svet mŕtvych v oblasti slnečnej sústavy, naučiť sa prenikať do zoskupení informácií v určitom priestore pod názvom kozmická inteligencia. Tak isto prenikať rovno do anjelskej sféry vo svete mŕtvych a mať k nim vhodný vzťah. To vedie k posilňovaniu komunikácie s bielymi anjelskými sférami a zvyšuje úspešnosť krokov do budúcnosti, pokiaľ sa vie ezoterik podriaďovať želaniam anjelskej sféry. Cieľom UFO zasvätenia bol aj intenzívny prienik do miechy ako duchovnej cesty. UFO odtlačky hravo zvládli tento hĺbkový prienik a otvorili zasväcovaným osobám cestu k vnímaniu určitého sektoru sveta mŕtvych.

Zasvätenie cez UFO odtlačky smerovalo do 1. duchovnej cesty a to je klinická smrť, spoznanie sveta mŕtvych a prehlbuje reinkarnačné ambície. Tak isto sa precvičovala 3. duchovná cesta cez mozoček a zasväcované osoby si uvedomujú, že vo veľkom mozgu po duchovných aktivitách enormne stúpa množstvo informácií a časom bude treba začať používať namiesto bežného myslenia vo veľkom mozgu práve výhradne mozoček, ktorému nevadí veľké množstvo informácií a práve naopak, miluje extrémne objemy informácií. Zároveň zasväcované osoby realizovali 7. duchovnú cestu cez jadrá buniek a tu existujúce útvary ako neuróny.

Nakoniec si pozreli účastníci špeciálny film, ktorý natočili spriaznené duše v prostredí jedného kláštora s dôrazom na živé praktiky spracovania spomienok už zomierajúcej osoby. Všetci sme boli mimoriadne nadšení, že sme mohli vidieť v akcii tibetských mníchov, ako manipulujú s informačnými spomienkami mŕtvej osoby. Čo síce nie je naším záujmom, ale každá živá prax môže byť poučná.

Pridaj komentár