Už skoro 4 roky mám priateľa, ktorého mám veľmi rada, momentálne si našiel miesto v Bratislave a ja mám pocit, že sa mi začína vzďaľovať, nenarážam na kilometrovú vzdialenosť, pretože v minulosti sme už boli vzdialení od seba, ja mám skôr na mysli citovú stránku. Chcela by som vedieť váš názor na našu spoločnú perspektívu do budúcnosti.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel veštecky na váš partnerský vzťah. Bohužiaľ, nenesiem dobré správy. Skúste si hľadať partnera niekde inde. Rizikovosť zo strany priateľa.

Zdravotný stav ona
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy.
Zdravotný stav on
Kyvadlo neobkreslilo štruktúry mozgu. Celkovo problémová oblasť neurónov mozgu. Kyvadlo neobkreslilo miechu a nervstvo. Z 10 bodovej stupnice ukazuje na 8, čo už možno nazvať chorobným stavom nervstva.

Psychický stav ona
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Ste psychicky zviazaná s objektmi vonkajšieho sveta. Vnútorný svet vám hovorí málo.

Psychický stav on
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Priateľ je posadnutý objektmi vonkajšieho sveta. Je to až fanatizmus, ako chce všetko vlastniť. Nie vzťah voči vám, ale vlastniť vás ako vec. Rizikový postoj.

Povaha ona
Ste dlhodobo usadená v strednom mozgu. Odtiaľto ide spojka do ústnej dutiny a mozočku. Teda sú u vás možné prejavy hystérie a schizofrénie. Charakterizuje to obrázok, že nechcete vidieť, kde je problém. Ďalej je to obrázok túžby po extrémne silnom partnerovi, ktorý svojou prítomnosťou zakryje vaše psychické nedostatky.

Povaha on
Je usadený vo všetkých oblastiach neurónov, čo je typické pre kozmonautov, ktorí strávili určitý čas v kozme. Problémom je nezáujem o ľudské dianie. Charakterizuje to obrázok túžby odísť do zahraničia a dosiahnuť maximum. Ľudia sú nepodstatní a sú iba stupienkom k dosiahnutiu hviezd. Osoba stvorená pre kariéru a nie rodinné šťastie.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na seba a nejasnosti. Pohlavná vzrušivosť: na mužské pohlavné orgány, ale žiadna dynamika. Citová vzrušivosť: na schopných mužov.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na prácu a kariéru. Povrchová vzrušivosť: na krásne veci a autá. Užívať si to. Pohlavná vzrušivosť: na krásne ženy, ale ako veci, ktoré vlastní. Citová vzrušivosť: do kozmu a vtlačená do kariéry.

Akí ste ľudia
Kruhovitá aura, obidvaja máte pozitívne myslenie.

Láska
U vás je prázdne srdiečko, u priateľa otočená postava. Deštruktívny stav. Teda hlbšie city iba z vašej strany. Bohužiaľ, tak to vychádza.

Aké má predstavy o vzťahu on
Nemá vo vnútri seba predstavu srdiečka a lásky, iba deštruktívny vzťah.

Aké má predstavy o vzťahu ona
Záujem o spoločné city a zamilovanosť. Nekazte si život, hľadajte si partnera, ktorý si bude chcieť s vami vytvoriť hlbší citový vzťah.

Pridaj komentár