Neurónová ezoterika. 6 neurónových oblastí spolu. Koncentrácia a presun podvedomia do neurónových oblastí. Vedomie kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. Vedomie kozmonautov, ktorí boli na Mesiaci. Vedomie ľudí, ktorým sa vedomie zmenilo na kozmické podľa niektorých planét Slnečnej sústavy. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zaoberáme sa kozmickou ezoterikou, ktorá má základ v zmene vedomia reálnych kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe Zeme viac ako 4 mesiace. Ich vedomie sa zásadne zmení a na diaľku sa to dá veštecky a senzibilne zistiť. Takto sa dá veštecky preskúmať vedomie viacerých kozmonautov. Zistili sme, že bežne sa podvedomie u ľudí vyskytuje v strednom mozgu, ktorý je zhruba v strede mozgu. Tu možno veštecky vnímať zhustenú energiu. Dá sa to prirovnať k pocitu, že stredný mozog je obalený plastelínou. U kozmonautov všeobecne platí, že táto plastelínová hmota sa nachádza na všetkých neurónových oblastiach súčasne. Teda pocit plastelíny ako energie podvedomia je uložený na povrchu šedej kôry veľkého mozgu, tiež na povrchu stredného mozgu, mozočku, miechy v chrbtici, brušného mozgu, ktorý je v oblasti čriev a v drobných nervových gangliách okolo každého orgánu tela a aj častí mozgu. Teda vo všetkých 6 neurónových oblastiach.

Tento stav sa dá nájsť aj u ľudí, ktorí neboli v kozme a nikdy sa tam ani nedostanú. Veštecky a senzibilne sme viacerí pátrali, kde v nich vznikol tento fenomén. Vznikal počas tehotenstva matky dotyčnej osoby a na základe určitých pochodov v placente. Teda sú tu kozmonauti, ktorých vedomie sa zmenilo po pobyte v kozme, ale sú tu osoby, ktoré získali stav kozmického vedomia počas tehotenstva matky dotyčnej osoby. Táto skúsenosť dáva šancu, že kozmické vedomie kozmonautov možno určitým cvičením dosiahnuť aj tu na Zemi. A skutočne sme znovu na extrémne stavy použili sugeratívnu techniku uverenia, že sme sa dostali na obežnú dráhu Zeme, že sme absolvovali výcvik kozmonautov. Sugerácia musí byť dokonalá a bez pochybností.

Ďalej sme zisťovali, čo všetko sa ešte zmenilo v psychike kozmonautov. Skoncentrovali sme sa naraz do všetkých oblastí neurónov. To je prvá úroveň. Zároveň sme sa usilovali dostať povedomie zo stredného mozgu do všetkých neurónových oblastí. To je už náročnejšia schéma fungovania. Veštecky sme si uvedomili plastelínovú energetickú hmotu na strednom mozgu a odtiaľto sme sa ju snažili presunúť do ostatných piatich oblastí.

Na začiatku sme sa posadili do vhodnej stoličkovej asány a upravili sme si prstové módy do vhodnej podoby. Stíšili sme dýchanie a skľudnili fyzicky celé telo. Ide sa na minimálny chod. Tak isto pocit stuhnutia a uvoľnenia tela vedie k lepšej koncentrácii do neurónových oblastí. K tomu sa pridá sugerácia klinickej smrti. Uveriť bez výhrad a premýšľania, že zomierate. Je to náročná psychická technika, ktorá vyžaduje už mať za sebou aplikácie sugerácií do iných, jednoduchších oblastí. Vlastne je to iba jedna jediná technika, ako dosiahnuť niektoré extrémne ezoterické stavy bez poškodenia zdravia a psychiky. V momente pocitu uvoľnenia podvedomej plastelínovej hmoty ju treba zdrapnúť a umiestniť napríklad na šedú kôru veľkého mozgu. No nie celú, ale ju rozdeliť na polovicu a prvú časť nechať na strednom mozgu. Potom sugeráciu klinickej smrti zopakovať a zo šedej kôry veľkého mozgu znovu plastelínovú hmotu strhnúť, ale iba polovicu, na mozoček. Takto sa postupuje do každej zo 6. neurónových oblastí. To je základný stav podvedomia kozmonauta. Teraz už stačí ďalšie cvičenie a to je dostať všetko fyzické a psychické do orgánov a častí tela. Máte pocit, že ste si vliezli do srdca a teraz fungujete iba ako srdce. Aj telo sa stane srdcom, aj všetko, čo ste prežili a všetko, čo si pamätáte. Tento stav podržíte vo fyzickom srdci, a tak isto ho podržíte v každom orgáne tela. Teda tento stav máte naraz v každom orgáne a každej časti tela. Zároveň vám v mysli neustále bežia predstavy o túlaní sa v labyrinte bez toho, aby ste sa chceli dostať z labyrintu von. To je základný stav kozmonauta na obežnej dráhe Zeme.

Potom pokračujeme ďalej a nahodíme si vedomie Zeme. Máme kozmické vedomie a k tomu pridáme vedomie Zeme. Vychutnávame si tento stav opilca, ktorý sa všetkého dotýka a robí mu to vnútornú radosť a spokojnosť. Potom sme sa koncentrovali na sugeráciu pristátia na Mesiaci. Aj tu je materiál na skúmanie v podobe kozmonautov, ktorí pristáli na planéte Mesiac. Ich psychika sa zmenila ako u prerobeného ľaváka na praváka. Na povrchu cítiť energie v podobe prskaviek ako Kirlianov efekt, ktorý vzniká vnútorným rozporom neujasnenosti medzi náboženstvom a pornografiou. Toto vedomie umožňuje dobre vnímať magnetické anomálie Zeme. Potom sme si nahadzovali v kozmickom vedomí vedomie planéty Mars. Pocit neustáleho behania ako zviera v trubkách. Tak isto sme si vychutnali tento stav. Potom sme cvičili vedomie planéty Urán. Nahodili sme si sugeratívne v kozmickom vedomí stav plávania v mori pod hladinou s tým, že tu stretávame obrovské morské zvieratá.

Možno si poviete, načo je dobré robiť takéto náročné a niekedy krkolomné cvičenia? Ide tu vlastne o duchovnú cestu do neurónových schém vlastného vedomia. Prenikli sme do neurónových oblastí a pomocou vedomia reálnych kozmonautov môžeme plánovite prenikať do vlastných neurónov, ktoré sa preskupujú podľa určitých planetárnych schém.

Pridaj komentár