Aurická ezoterika. Vedomie brušného mozgu. Brušný mozog v stene čriev. Aura brušného mozgu. Kužeľovité tvary sa stočili okolo fyzického tela špicom od tela, teda nečakaná zmena. Odstaviť spomienky na ľudský svet. Odstaviť spomienky od šamanstva prírodného človeka. Zasväcuje Saša Pueblo.

Nahodiť správanie zvierat. Poslať do brušného mozgu predstavu žrádla. Reagovať predstavách na to, čo požaduje brušný mozog. Pohyb zrealizovať cez zaťatú päsť. Ritualistika sa zúžila na správny rituálny pohyb rúk a nôh. Pri zasväcovaní do miechy v chrbtici, kde je vedomie šamana, je možná ritualistika celého tela. Tu je možná iba ritualistika rúk a nôh.

Odkopírovanie objektov historických zasväcovateľov celej histórie ľudstva, ktorí operujú v oblasti brušného mozgu. Odkopírovanie objektov z aury historických zasväcovateľov týkajúcich sa vešteckých schopností.

Zrealizovalo sa 12 zasvätení a odkopírovalo sa 12 druhov objektov do aury brušného mozgu. Zároveň účastníci zasvätenia realizovali schopnosť magicky manipulovať s vedomím brušného mozgu. Pod vedomím tu treba rozumieť koncentráciu do neurónov brušného mozgu, prípadne presun podvedomia do tejto oblasti.

Pri tomto druhu zasvätení je potrebné dostať sa do určitého druhu tranzu. Tento stav sa dá dosiahnuť neustálym konaním určitej činnosti, ktorá sa podobá zvieracím pohybom. Zasväcovaná osoba si predstavuje nejaký zvierací stav a monotónne ho neustále opakuje v predstavách a pomocou pohybu rúk a nôh. Napríklad si predstavuje, že je ryba na suchu a hádže sa na všetky strany. Zasväcovaná osoba sa takto dostane do stavu tranzu a musí sa udržať na hrane, nesmie sa prepadať do stavov tranzu. Tranz je stav určitého spomalenia pohybov pri zasvätení, nevnímanie pokynov zasväcovateľa. Možné sú aj prejavy agresivity alebo iné prejavy, napríklad detinskosti. V niektorých prípadoch treba vracať do tranzu, v niektorých prípadoch treba ťahať z tranzu von.

Pokiaľ zasväcovaná osoba nerobí dobre rituály, tak zasväcovateľ ich napraví a zrealizuje zasvätenie tak, že dotyčnú osobu drží za ruku a rukou robí vhodné pohyby tak, aby zasvätenú osobu skoncentroval do brušného mozgu, utlmil predstavy a spomienky na civilizáciu. Skoncentruje zasväcovanú osobu do brušného mozgu. Zrealizuje vytvorenie aurického obalu a odkopíruje objekty od aurického zasväcovateľa do aury zasväcovanej osoby.

Na týchto stavoch vešteckého zasvätenia je zaujímavé vytvorenie aury v podobe pyramídy z energetického obalu, ktorý je plný ďalších pyramídok. To vyvoláva stav odsávania energie pre veštecký výkon. Objekty pyramíd zase vytvárajú zvláštny stav zosušenia a znehybnenia, čo je výnimočný veštecký stav.

Celkovo každý zasvätený dostane do aury množstvo vešteckých objektov. Treba však vedieť využiť objekty zasvätenia na veštecké výkony. Keď to chcete dosiahnuť, tak si spomeniete na zasvätenie a skoncentrujete sa do oblasti brušného mozgu. Prípadne sem presuniete podvedomie mechanizmom sugerácie klinickej smrti. Keď sa skoncentrujete, tak si vo vnútri seba vytvoríte predstavu osoby, ktorú chcete veštecky ošetrovať. Stačí nejasná malá maketa v ktorejkoľvek časti tela. Potom necháte objekty vešteckých výkonov pracovať na tom, čo chcete zistiť. Následne v časovej postupnosti si veštecky cez šedú kôru veľkého mozgu pozriete, čo veštecké objekty zistili. Zároveň máte otvorené všetky druhy spomienok, ktoré spájate s vytvorenou postavičkou veštecky ošetrovanej osoby. Keď tam ide predstava zlého človeka, tak je to tak. Jednoducho vešteckým výkonom sa treba naučiť. Zasvätenie však zvyšuje prirodzený stav intuície a lepšieho odhadu celkovo.

Pre nás, ktorí sme na duchovnej ceste, je dôležitejšie, že sme dostali objekty od historických zasväcovateľov a budeme môcť cez tieto objekty pokračovať do hĺbky vlastnej duše. Jednoducho aurická ezoterika potrebuje iné prístupy a postupy ako duchovný rast a cesta vo vnútri tela. Ezoterika aury má práve takéto pravidlá, jedným z najdôležitejších je pravidlo zasväcovania. Tak ho naplno zrealizujeme.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE VEŠTECKÉ BRUŠNÉ 6N.

Pridaj komentár